Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2807-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten en Bredevoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

54. In 1906 was het "Bodenveurken" nog onverhard en bij nat weer een modderpoel. Men moest niet alleen waterdichte schoenen of klompen dragen, ze moesten ook nog modderdicht zijn. WeI probeerde in die tijd "Aaltens Belang" het voor elkaar te krijgen dat het pad zou worden bestraat, maar dat lukte niet zo goed. Toen uiteindelijk alle eigenaren wilden meewerken, kreeg men het bij de gemeente weer niet voor elkaar. Ten slotte kwam de bestrating er toch, maar een prentbriefkaart van het Bodenvoor kwam er niet. Omdat deze straat niet in dit verhaal mag ontbreken, is een nieuwere afbeelding uitgezocht. Langs deze weg gingen heel wat kinderen naar de school aan de Bredevoortsestraatweg. Na de oprichting door dominee D. Breukelaar werd vanaf december 1869 les gegeven aan wat men kortweg de "Christelijke school" noemde. Op 4 februari 1879 yond de oprichting plaats van het "Comite Aalten-Bredevoort" van de "Bond van Locale Comites" onder het motto "Eene School met den Bijbel" en onder de naam "De Unie". Aileen mannelijke personen boven de achttien jaar, die in de loop van dat jaar minstens vijfentwintig cent tot de kas hadden bijgedragen, had den stemrecht. In het bestuur had den zitting: L.J. van Rhijn jr., voorzitter; D. Breukelaar, vice-president; M. Siebel jr., secretaris, en G.J. Lammers, penningmeester.

55. Zo zag men Aalten als men rond 1910 het Bodenvoor uit kwam en in de richting van het dorp keek. De srneedijzeren hekken zijn nog intact, de keitjesbestrating is nog ongeschonden. Bij het verbreden van de straat en het aanleggen van de trottoirs moest men de stoeptreden van de grote, voormalige pastorie, die wii links zien, in de portiek aanleggen. De pastorie voorbij gaande zien wij aan de linkerkant de woning van de schoolmeester en het schoolgebouw. In het eerste deeltje "Aalten in oude ansichten" zien wij als plaat 59 het schoolgebouw vanaf de andere kant opgenomen. Het eerste hoofd aan de school was F. Uittenbroek, later opgevolgd door J. van Oeveren. Als derde hoofd werd meester M. Siebel benoemd als opvolger van Van Oeveren. Rond 1883 ontstonden er grote moeilijkheden die tot resultaat had den dat een nieuw schoolgebouw verrees aan de Hogestraat, het latere gebouw "Irene". Schoolmeester M. Siebel ging mee en werd daar hoofd van de school. In 1925 betrok men een nieuw gebouw, de "Wilhelminaschool". De "Christelijke school" aan de Bredevoortsestraat bleef bestaan.

56. Noemde men de school gedurende lange tijd kortweg de "Christelijke school", in 1925 kreeg deze de naam "Groen van Prinstererschool". Een zorgvolle tijd rond het onderwijs werd daarmee afgesloten. Deze plaat laat ons een groep leerlingen zien van de school aan de Bredevoortsestraat. Nummer 1. Lien Heinen, 2. Gerda te Sligte, 3. ? te Sligte, 4. onbekend, 5. Harda Mateman, 6. onbekend, 7. Alie Lievers, 8. Annie Lievers, 9. Riek van Lochem, 10. Lien van Lochem, 11. Dien van Lochem, 12. onbekend, 13. Trijntje Ackerman, 14. Johan Ackerman, 16. Theo Kaemingk, 16. Leis te Sligte, 17. Johan Kaemingk, 18. ? te Sligte, 19. Gerrit Meinen, 20. Henk Ansink, 21. juffrouw Van Gelder, 22. meester Breekveld, 23. ? Lubbers, 24. ? Lubbers, 25. Chris Lievers, 26. Hanna Kaemingk, 27. Sina Prinsen, 28. Sina Lubbers, 29. Christien Prinsen, 30. Bernard Wassink, 31. Bertha Lievers, 32. ? Grievink, 33. Herman Rensink, 34. onbekend, 35. Johan Heinen en 36. Willem Kraajenbrink.

57. Wij verlaten Aalten in de richting Bredevoort via de Bredevoortsestraatweg, op deze kaart uit 1902 nog "Bredevoortscheweg" genoemd. Aan de 1inkerkant zien wij het huis van Slicher van Bath, nu Bredevoortsestraatweg 55. De bijbehorende tuin strekte zich ver uit 1angs de straat. Tussen de 1antaarn en het vo1gende huis is de Slicher van Bathstraat, a1s verb in ding met de tegenwoordige Damstraat, nog niet aange1egd. Rio1ering is er nog niet, deze kwam pas in de jaren dertig. De enige verbinding met Bredevoort was die over de weg. In 1910 kwam een tramverbinding tot stand. In 1908 werd nog opgemerkt dat Bredevoort verstoken was van een notaris, vroedvrouw en dokter en dat spoedige hulp voor dubbe1e hulp telde. In vee1 opzichten moesten de inwoners hu1p en bijstand uit Aalten verwachten. Door particulieren werd bij de directeurgeneraal om telefonische aansluiting van Bredevoort gevraagd. Men kreeg als antwoord dat een te1efoonstation kon worden ingericht in het hu1ppostkantoor, maar dat het gemeentebestuur dat bij het rijk moest aanvragen. Een station was echter nog geen aans1uiting en men wilde in overleg met "Bredevoorts Be1ang" zoeken naar een particulier die ongeveer honderd gulden over had voor een aansluiting. Mocht dit niet lukken, dan zouden "Bredevoorts Belang" en "Aaltens Be1ang" de raad verzoeken te komen tot het bouwen en inrichten van een te1efoonkantoor met publieke te1efooncel.

Brcedevoortscheweg

58. Tussen Aalten en Bredevoort lag een terrein, bekend onder de naam "Oosterman". In 1920 werd de grond door de gemeente aangekocht met de bedoeling daar een nieuwe a1gemene begraafp1aats aan te 1eggen. Later kwam men op dit plan terug. Reeds in 1906 zocht "Aaltens Be1ang" naar een geschikte p1aats om te zwemmen. De p1aats moest betrouwbaar zijn, maar de beek was bi] tijden te ondiep. De meest geschikte p1aats yond men de ko1k waar de watermo1en eens stond. Binnen een bekisting, een soort stuw, is daar ooit gezwommen. Rond 1920 kon men zich "te water laten" in de beek bij het Nannie1aantje, het watersc

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek