Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2807-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten en Bredevoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

..r., '/

./ a, en, .Laantje op de ;;0/.

4. Vlak voor het begin van het feest cirkelde het bekende rode vliegtuig van Misset in Doetinchem boven het terre in en liet na een mooie duik een pakket alsmede een in cellofaan verpakte bloemenhulde vallen. Tientallen jongens deden mee aan de wedloop om te proberen het pakket te vinden en te mogen overhandigen. De gelukkige vinder kreeg een gulden. Op deze afbeelding zien we hoe Joseph Driessen, met onderscheiding, het pakket van ziin sierlijke verpakking ontdoet. Een hoogtepunt in zijn leven. Ret pakket bevatte een gedrukte, artistieke hulde in dichtvorm van de hand van de heer Kroes met bovenaan twee foto's. De avond tevoren had de muziekvereniging "De Eendracht" reeds een muzikale hulde gebracht.

5. De christelijke muziekvereniging "De Eendacht". Op de Hogestraat woonde rond 1895 schoolmeester A. Rots. Hij leidde de zangvereniging "Oefening tot Stichting". In 1896 bracht hij tijdens een repetitie een catalogus van koperen muziekinstrumenten van de firma Kessels te Tilburg mee. Maar liefst zestien mensen wist hij enthousiast te maken een fanfarekorps te help en oprichten. ABe zestien betaalden het voor die tijd grote bedrag van vijf gulden en men ging op pad door dorp en buurtschap om de resterende honderd zeventig gulden op te halen. Een van de collectanten liep in het donker in Lintelo pardoes het water in en bracht een nat pak in plaats van geld mee naar huis. Maar de instrumenten kwamen er, acht instrumenten voor zestien spelers. "SpekBecking" gaf ze de naam ,,'t Klornpenmuziek", maar officieel werd het in 1896 "De Eendracht". Op deze foto zien we het korps enige jaren na de oprichting. Van links naar rechts: W. te Brake, E. Fles, B. Wiggers, Joh. te Brake, H. Fles, B. Bongen, J. Houwers, B. Duenk, J. Hoens, D. Wiggers, R.J.W. Kempers, H. Hoitink, G. Hoitink en A. Rots als directeur.

6. Aanvankelijk kon niemand noten lezen, laat staan spelen. Op een oefenavond sehetterde men er zo op los dat een van de kometspelers niet eens bemerkte dat de klanktreehter was volgepropt met krantenpapier. De eerste mars, genaamd "Alles goed", speelde men al op 2 januari 1897 toen men naar de "Drentelsehoppe" op de Haart mareheerde. WeI vijftig maal werd de enige mars die men kon spelen geblazen voordat men daar, waar het lid J. Kappers werkte, was aangeland. In later tijd mareheerde men op klompen door het dorp op de tonen van "De Heer is mijn Herder", in marstempo. Het programma breidde zich uit, het korps groeide en het vijfentwintigjarig jubileum in 1921 toont ons deze geweldige p1aat, waarbij we stil worden bij dat wat werd bereikt. Zittend van links naar reehts: H. Heinen (Klokkemakersdijk), Joh. te Brake, A. Rots, J. Papiermolen (Bredevoortsestraat) en H. Lammers (IJzerlo).

Middelste rij, staand: B. Hoens (Patrimoniumstraat), J.W. Heinen (horlogemaker, Kerkstraat), G. He1mink (kleermaker), G. Heusinkveld, R. Papierrnolen, W. Meinen (Damstraat), H. Vaags (Barlo), H. Rhebergen (Polstraat) en G. Winkelhorst (sigarenwinkelier, Prinsenstraat).

Aehterste rij, staand: F.J. Kuenen, H.W. Helmink, E. Fles (Hollenberg), H. Fles (Lankhofstraat) en J. Heinen (raadslid).

Ten slotte J.H. Kappers; meer dan vijftig jaar bleef hij "De Eendraeht" trouw als de bassist van het korps, waarvan vijfenveertig jaar als voorzitter. Een niet licht te overtreffen staat van dienst.

7. Op 30 augustus 1930 marcheerden 's avonds de muziekverenigingen "De Eendracht" en "Sempre Con Zelo" naar ,,'t Blik", waar vooral veel meegelopen schoolkinderen getuige waren van de huIdiging van Joseph Driessen. Hij was benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In hetzelfde jaar kregen de schoolkinderen van de openbare lagere school een nieuwe meester, de heer Siebelink. Op deze foto zien we hem met klas vijf in 1935.

Zittend van links naar rechts: Hetty RexwinkeI, Riekie ter Beest, Willie te Loo, Mina Piek, Corrie Hoogeweg, jongetje 1, jongetje 2 Aalbers, jongetje 3 Ter Maat, jongetje 4 Prins, Grietje Alting, Simon Kropveld, Wim (? ) Mengerink (g? ) en Heersink (? ).

Tweede rij: de grote jongen uiterst links Hageman, half achter hem geknield Drika Elferink, met bloemetjesjurk Annie Wegchelaer, Gerda Piek, Dinie Prins, Maatkamp, Aalt Rijksen, (Gerrit? ) RoosendaaI, in matrozenpakje Boom, Jan Deunk, onbekend en George Oppenheim.

Derde rij: Te Loo, Hoefman, Oberink, Joke Vaags, Marietje Godefroy, Dina Maatkamp, Marietje Oberink, Jan Huinink, met briI Arnold van Gelder, voor hem Gerrit Kuintjes, Geertje AIting, onder het cijfer 5 Gerrit ten Have, v66r meester Siebelink en met de arm en over elkaar Gerrit Hoogenkamp, naast hem onbekend en ten slotte de zoon van jachtopziener Dammers.

8. Joseph Driessen was voorzitter van de "Vereniging Oudheidkamer Aalten". Hij was vanaf de oprichting bestuurslid van de oudheidkundige vereniging "De Graafschap" en bestuurslid van de Provinciale Gelderse VVV. Hij was voorzitter van de onderlinge vereniging voor ziekenverpleging "Steunt Elkander" en commissaris van de "Geldersch-Westfaalsche Stoomtrammaatschappij". Naast nog vele andere functies was hij meer dan vijfentwintig jaar secretaris van het roomskatholiek kerkbestuur te Aalten. Joseph Driessen werkte het liefst voor "Aaltens Belang". Op 14 december 1938 zou hij veertig jaar voorzitter zijn van deze vooruitstrevende vereniging. Twee dagen daarvoor, op 12 december 1938, stierf hij na een kortstondige ziekte. Deze afbeelding, opgenomen als een eresaluut, toont de begrafenisstoet in de Dijkstraat, voorafgegaan door het vaandel van de Rooms-Katholieke Arbeidersvereniging. Zelden zag Aalten een groter plechtigheid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek