Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2807-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten en Bredevoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. De Dijkstraat in 1903. De Slinge stroomt hier enige honderden meters naar het zuiden om bij de brug bij "Beekhuize" naar het westen af te buigen. Vroeger stroomde veel water door een sloot rechtdoor richting Aalten-Zuid. Daar was het land laag, er waren veel poelen en sloten. Een van de poelen heette "Het kikvorschengat" en een boerderij daar dichtbij, waar nu ongeveer het winkelpand van E.F.B. Umbach, Plein Zuid 1 staat, heette "De Kikvorsch". Een deel van het water van de Slinge stroomde daarlangs om zo, via de "Aa-beken" zoals ze wel werden genoemd, te worden afgevoerd in de richting van Breedenbroek en Gendringen. Daar er veel te veel water in die richting stroomde legde men een dam in de sloot bij de brug om zo het water onder de brug door in westelijke richting te laten afvloeien. De sloot in zuidelijke richting stond nadien bijna altijd droog. Op deze afbeelding zien we links de beek en rechts staat het huis van "Den veursten Dreessen", dat later aan de Rooms-Katholieke Kerk werd geschonken waarna het als klooster in gebruik werd genomen. In een rijtuig, door vier paarden getrokken, werden op 30 mei 1882 zes zusters van het station Lichtenvoorde-Groenlo naar Aalten gebracht. Gedurende tachtig jaar hebben de zusters in Aalten onderwijs en onderricht gegeven. Op 23 december 1962 vertrokken de laatste zusters naar een klooster in Bennebroek. Op 20 december 1980 brak een binnenbrandje uit in het totaal dichtgespijkerde klooster. Werd ooit "de eerste steen gelegd", kort na de brand werd de laatste steen weggehaald.

10. De dam in de sloot was veel te hoog. Was de watertoevoer groot dan kon de Slinge het water in ,,'t Dal" en in de Dijkstraat niet verwerken. Toestanden zoals deze afbeelding ons toont, kwamen regelmatig voor. Op een vergadering van "Aaltens Belang" in 1906 werd gewezen op de verfraaiing die "Den Diek" zou ondergaan, als de onnutte sloot in de Dijkstraat zou worden gedempt en met bomen bepoot. B. en w. beschikte afwijzend op een dergelijk verzoek, waarna werd besloten een adres aan het waterschap te richten. In oktober ontving "Aaltens Belang" een schrijven van het bestuur van het waterschap omtrent "de dempink van den sloot in den Diik". Men bleek niets van de "stinksloot", waarin regelmatig slachtafval werd gestort, af te weten. De heren Driessen en Ten Dam namen op zich dit zaakje persoonlijk met de voorzitter van het waterschap, de heer Tenkink te Ambt-Doetinchem, te zullen bespreken.

11. De heren van het waterschap kwamen de zaak in Aalten onderzoeken. In plaats van dempen wilden zij liever de dam verwijderen, zodat er weer op de Keizersbeek kon worden geloost. De beek te Breedenbroek zou worden opgemeten. Eindelijk was er een kans dat er een eind zou komen aan de onhoudbare stank in de sloot. Zou het probleem van de wateroverlast naar anderen worden doorgeschoven? Eind 1907 hoorde men van de watergraaf dat Gedeputeerde Staten geen toestemming gaven de sloot te dempen. Op een bespreking in 1909, men is dan al drie jaar verder, bleek dat b. en w. niets over de sloot te vertellen had, maar dat men had ontdekt dat de dam niet op de kaart stond en willekeurig was geplaatst. Een afvaardiging naar Gedeputeerde Staten kreeg te horen dat er een advies zou komen de Slinge te normaliseren van de Dijksbrug tot de Grevinksbrug. Ret waters chap zou naar de dam worden gevraagd. De dam is begin 1910 plotseling verdwenen, het water stroomde weer vrijelijk naar het zuiden. Pas in 1929 pakte men de zaak grootscheeps aan. De Slinge werd uitgediept en verbreed, er kwam riolering en in de Dijkstraat werden roosters gelegd. Deze afbeelding geeft ons een indruk van de werkzaamheden.

12. A1 het water van de Slinge moest voortaan onder de brug door in de richting van ,,'t Dal". Grote roosters in de Dijkstraat bij de Wehmerstraat zouden er voor moeten gaan zorgen dat overtollig water in de riolering zou kunnen afvloeien. Een overstroming zoals afbeelding tien ons toont, zou dan niet meer kunnen voorkomen. Nu kwam het in ,,'t Dal" langs de beek weer regelmatig blank te staan. Toen in 1959 daar het gebouw van de toenmalige Hogere Burgerschool werd gezet, stapte het raadslid de heer Huinink daar regelmatig rond om de situatie op te nemen. In een raadsvergadering werd opgemerkt: "De school wordt in een gat gebouwd." Inderdaad sprak men weI eens over "De school met de pomp", maar achteraf viel het met de wateroverlast nog weI mee. Deze prentbriefkaart werd rond 1928 gemaakt, kart voor de werkzaamheden een aanvang namen. De roosters in de Dijkstraat zouden weI eens overbodig kunnen zijn. Mogelijk gaan ze zelfs in omgekeerde richting werken, een teveel aan rioolwater lozen in de Dijkstraat. De geschiedenis van "Den Diek" is de geschiedenis van de Slinge.

13. De Dijkstraat in 1902. In het met klimop begroeide woonhuis, dat we links zien, heeft onder anderen Garrit W. Bouhuijs gewoond. AI hee11ang werd de behoefte gevoe1d een verbindingsweg aan te 1eggen tussen de Dijkstraat en de tegenwoordige Stationsstraat. In 1924 kwam het huis leeg te staan en wilde A. Lurvink het kopen. Met het idee van een verbindingsweg in zijn achterhoofd had hij grote plannen. Het was echter A. Bulten die het lukte het huis te kopen. Hij bood het de gemeente te koop aan, deze ging er echter niet op in. Later werd het doorverkocht aan Gerrit H. Ruwhof, geboren in Zevenaar en gehuwd met Johanna Boekhorst uit Gendringen. Aan het eind van de oorlog werd het huis ernstig beschadigd doch weI weer opgeknapt. Nadat ook de familie Kuiperij er nog heeft gewoond, werd het in de jaren zeventig gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek