Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2807-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten en Bredevoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De spoorlijn ging een beetje als scheidslijn werken tussen het dorp en het zuidelijk deel van Aalten. Een oost-west verbinding kwam langzaam maar zeker in de plaats van een noord-zuid route die er sinds eeuwen was. Oorspronkelijk trok men over de Bodendijk. De naam spreekt voor zich, bodediensten werden onderhouden over een hoger gelegen droge dijk door het moerassige veen. De grens werd aangegeven door een opgeworpen zandberg, de "Keesenbulte". Rond 1766 werd op deze kleine zandheuvel de grote wapensteen geplaatst zoals deze er nu nog staat als vervanger van een houten paal. Deze ansichtkaart laat ons de Bodendijk zien v66r dat deze werd verhard. Het verhaal wil dat de huizen links zijn gebouwd van de afbraak van de afgebrande Waterstaatskerk in de Dijkstraat. Omdat de stenen zwartgeblakerd waren, werden de huizen van een pleisterlaag voorzien.

20. Het is geen wonder dat men k1aagde over de grote weg door het Aaltense broek, die door oneffenheden vaak nauwelijks bruikbaar was. In 1859 werd de officiele grensovergang van de Bodendijk verp1aatst naar Heume-Hemden. De "Schenkwirtschaft zur Kreuzkapelle", die oorspronkelijk aan de andere kant van de grens bij de "Keesenbulte" stond, verhuisde mee. Deze afbee1ding uit het eind van de vorige eeuw 1aat ons iets zien van het grensverkeer. Met grote karren werd het goederenvervoer onderhouden, maar men trok ook met zwaarbe1aden kruiwagens naar Bocho1t. Zoals deze prentbriefkaart laat zien, werd de inhoud van de grote zakken wel geinspecteerd. Zowe1 deze a1s de vo1gende afbee1ding werd genomen met de rug naar "Het Pruisische" in de richting van Aalten.

aTU s au

n mdeu (Hreuzkapelle) b. Bocbolt.

21. De naam "Up de Dohre", zoals een weg hier dichtbij heet, is wel heel toepasselijk voor dit punt. Aan de rechterkant zien we het cafe van Theodor Paus, Landwirt, geboren op 17 juni 1868 te Dingden en gehuwd met Anna Boing. Deze prentbriefkaart is uit 1908 en in die tijd waren er nogal wat klachten over grensgangers. In Aalten vroeg men zich af of er geen middelen waren te vinden om de armlastigen en lastige armen en allerlei ander minderwaardig volk, wat ons uit Duitschland wordt toegestuurd, te keren. In 1911 stuurden buurtbewoners, geplaagd door de vele diefstallen, twee adressen aan de minister met het verzoek de plaatselijke politie te willen uitbreiden. Tot in 1913 toe werden regelmatig in Duitsland verblijvende Nederlanders, die zich daar niet meer voldoende konden staande houden, door de Duitse regering hier over de grens gezet. In Aalten moesten zij door de diaconie of het burgelijk armbestuur worden geholpen.

22. Uit een onderzoek bleek dat zij door hun verblijf in Duitsland hun "Domicilie van onderstand" hadden verloren. De armlastigen waren vrij waarheen ze wilden uitwijken en moesten in de plaats waar ze wilden gaan wonen worden geholpen. Inwoners van Aalten die kamers wilden verhuren, werd op het hart gedrukt: Een beetje meer kieskeurig te zijn op de huurders en niet Jan Rap en z 'n maat onderdak te verschaffen, maar eerst bii de autoriteiten eens te vragen wat vaor vleesch in de kuip zit. Ret wonen in een grensgebied kan bezwaren opleveren, daar staat tegenover dat er ook weI voordelen aan zijn verbonden. Deze foto laat ons heel ander grensverkeer zien. Toen het in Duitsland economisch slecht ging en hier alles veel goedkoper was, zagen handige zakenlieden kans hiervan goed te profiteren. Men haalde een goede omzet door:

"Verkoop aan de grens."

23. Dicht bij de grensovergang staat boerderij "Kortbeek", waarvan hier een opname uit de jaren rond 1930. Het is niet onmogelijk dat in de vorige eeuw op deze boerderij een kamer was ingericht a1s grenskantoor. De heer H.H. Agterhof te Winterswijk heeft een aanta1 zeer goede artike1en geschreven over het grensgebied Heurne-Hemden in .Archtef" van de Oudheidkundige Vereniging "De Graafschap", onder andere in de jaarboeken van 1972 en 1979. Ook Nederlandse militairen von den hier wel onderdak. Soldaat Wesse1dijk van 25 R.I., onder de indruk van het Aaltense landschap, stuurde deze kaart naar mejuffrouw J. Maarsingh in Stadskanaa1 om te 1aten zien dat het landschap hier zo anders was. Onder zijn naam als afzender schreef hij: "Op manoevre Achterhoek."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek