Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2807-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten en Bredevoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

24. Koetsiers kwamen weI met paard-en-wagen uit Bocholt naar Aalten om daar, bij Van Lochem in de Landstraat, het paard te laten beslaan. Toegegeven, de afbeelding is niet van hoge kwaliteit, maar als sfeerbepalend plaatje mocht hij niet ontbreken. Op deze foto uit ongeveer 1910 zien wij links, met hoefijzer, G.W.J. van Lochem. Rechts achter hem, half te zien en met pet op, Anton Voorderman, later veearts te GOOf. De grote man midden voor is Cornelis te Broeke, rechts van hem en meer naar achteren staat Adam Steinmeijer, later naar Ede vertrokken. De man met de pet is een koetsier uit Bocholt. Jan te Hoonte is bezig het paard te beslaan. In de deuropening herkennen wij heel duidelijk H.A.J. van Lochem, Stationsstraat 3. Naast hem staat Rika Rhebergen, later gehuwd met Gerrit Wiggers, timmerman in het Bodenvoor. Hun zoon is de medeoprichter van het bedrijf Luimes en Wiggers. Boven de deur aan de gevel van het huis voorbij de smederij hangt een bord met de tekst "Logement de Leeuw". Dit is nu hotel Leuven, Landstraat 9.

25. In het eerste kwart van deze eeuw is in Aalten een aantal grote feesten gehouden. De feesten vielen kort na elkaar, waardoor er nu wel eens verwarring ontstaat. Het is goed de zaken eens op een rijtje te zetten. Op 7 september 1908 herdaeht men feestelijk het tienjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De "Commissie van het Feestgebouw" gaf het historisehe feit weer dat ruim drie eeuwen eerder plaatsvond en wel de verwelkoming van prins Maurits en zijn officieren en leger na de verovering van Bredevoort en op doortoeht naar Holland. Op deze plaats zien wij midden voor prins Maurits te paard, uitgebeeld door Theodoor Driessen. Reehts van hem, ook te paard, B.l. Rathmer en uiterst reehts zien wij veldwaehter Heersink. In die tijd sehreef men: Nog nooit heeft Aalten zooveel mensch en bii elkaar gezien, men schat de menigte nieuwsgierigen op 6000.

26. In 1913 vierde men de onafhankelijkheidsfeesten 1813-1913. Rond negen uur was er een "Aanspraak van den Burgemeester" op de Markt en aansluitend een concert met zang. Na de kerkdienst om ongeveer elf uur verzame1de men weer op de Markt om vandaar, onder 1eiding van de muziek, naar het Feestterrein te trekken. Daar, achter het Feestgebouw, werd een concert gegeven en werden volksspe1en gehouden. 's Middags werd een spiege1gevecht gehouden en weI "De slag bij Waterloo", gevo1gd door een historische optocht. Het publiek werd eraan herinnerd dat zij van de aanvoerders en soldaten niemand kenden. Ret zijn allen menschen die een eeuw geleden leefden. Groeten of nog krachtiger bewijzen van beleefdheid en vriendschap verzoeken we u dus voor ditmaal tegenover hen achterwege te laten. De feesten werden gehouden op 27, 28 en 29 augustus. Tot slot werd een "Bioscopische Voorstelling" gehouden. Op deze foto zien wij drie van de deelnemers aan het spiegelgevecht dat in een weide bij het Smeeslaantje werd gehouden en na een achtervolging van de Fransen 1angs de Haartseweg, bij het Feestgebouw zou eindigen. Links zien we Bemardus Vreeman uit de Prinsenstraat, expediteur van de spoorwegen, a1s generaa1 Bertrand. In het midden de Prins van Oranje, voorgeste1d door G.J. Winkelhorst en rechts Gerhard Brethouwer, textie1handelaar in de Prinsenstraat, als Franse generaal Morand.

27. Ter ere van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 werd twee dagen feestgevierd en weI op 12 en 13 september. Er was een gezamenlijke gymnastiekuitvoering van "Achilles" en "DOK". Een historische optocht trok door Aalten. In het programmaboekje:

Toelichtingen bij den historischen optocht, goedgunstig afgestaan door den HoogEdelgestrengen Heer W. C. Schostedt, Oud-Kolonel b.d. te Velp. Er werd een etalagewedstrijd gehouden, georganiseerd door "Aaltens Belang" en er was een speciale commissie voor de straatversiering en illuminatie. Hier zien wij de versiering bij de Koembrug in de Stationsstraat. Elektriciteit werd afgetakt bij de firma Peters en Gans. De foto is genomen met de rug naar het station; geheel rechts zien we een stukje van de toren van de kerk aan de Markt. Na de organisatie van het versieren van de straat en het gemeenschappelijk daaraan werken, kwam het moment van de foto, iedereen uit de buurt moest er op. Ret heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat de foto tot stand kwam, iets wat in die tijd nog geen kleinigheid was. Er zijn natuurlijk weI namen bekend van mensen die er op staan, maar het voert te ver iedereen te beschrijven. Kijkt u zelf maar, miss chien staat u er weI bij.

28. Wat er ook voor feest was, altijd was de muziek van de partij. Behalve "De Eendracht" was er het harmonieorkest "Sempre Con Zelo", opgericht rond 1900. Deze plaat toont ons het korps dat als voorganger van het huidige AOV gezien mag worden.

Uiterst links zien wij Willem Wensink uit Bredevoort en naast hem Anton Huinink uit Aalten. Verder gaande van links naar reehts zien we Driekus Lievers, Jan (? ) Willem Sikking uit Bredevoort, Herman Huinink, J ohan Antoon Obrink, secretaris van het Feestgebouw, Willem Lankhof, Mengerink, Herman Schutte (Barlo), Johan Huinink, Jan Lankhof, Willem Lievers en Willem Huinink. Men maakte niet aIleen muziek tijdens dorpsfeesten, maar ook op bruiloften en partijen in Aalten en verre omgeving. Tijdens het Volksfeest in juli in Sinderen speelde men in Huls. 's Avonds op de fiets er heen, 's nachts overblijven en's morgens in aIle vroegte met de instrumenten op de fiets weer terug. Men moest weer vroeg aan het werk.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek