Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Aalten en Bredevoort in oude ansichten

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2807-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten en Bredevoort in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

29. In 1919 kwam de wens naar voren, te komen tot heroprichting van een strijkorkest. Na een aanta1 besprekingen werd de "Aaltense Orkest Vereniging" opgericht. Nadat "Sempre Con Ze10" in 1935 was ontbonden, kwam het in 1936 tot samenvoeging van beide geze1schappen. Om de eenheid te bekrachtigen werd deze foto gemaakt, blazers en strijkers samen op een prentje. De beide meisjes midden voor zijn Mineke Mateman, links, en Willie te Loo (mevrouw Beskers). Midden voor zien wii, met vrijgezellenstrik, Jan Lamers, Dijkstraat. Nog tijdens de proefperiode, voorafgaande aan de samenvoeging, gaf men met groot succes een gezamenlijk concert in de muziektent op de Markt.

30. De muziektent is er niet vanzelf gekomen. Reeds in 1912 waren er plannen om te komen tot wekelijkse uitvoeringen op de Markt, beurtelings te verzorgen door "Sempre Con Zelo" en "De Eendracht". De vereniging "Aaltens Belang" wilde wel vijfentwintig gulden in de kas van de ziekenverpleging storten als beide korpsen gratis wilden spelen. Daar "De Eendracht" onkosten had door het laten overkomen van de directeur, werd besloten het bedrag te delen. Ret ene korps geld voor de ziekenverpleging en het andere ter bestrijding van de onkosten. "Aaltens Belang" zorgde voor stoelen en tafels en betaalde aan Lelieveld aan de Markt een kwartje stoelenhuur per keer en aan Ten Berge twaalf cent voor het opruimen. De muzikanten kregen na afloop een glas bier. Op deze kaart uit 1905 zien wij geheellinks de woning van heelmeester Adolph Wechgelaer. In later tijd woonde daar Willem te Gussinklo en bood het pand onderdak aan de familie Peters. In het tweede huis aan de linkerkant woonde onder anderen deurwaarder Westerveld. Achteraan links zien wij een stukje van de tuin aan de Markt achter het huis van Florenstijn.

31. De uitvoeringen vonden uiteraard alleen in de zomermaanden p1aats en had den tot doe1 "Liefde voor de muziek aan te kweeken bij de Aaltensche poorters". "De Eendracht heeft echter tweedracht gemaakt" werd later heel fijntjes opgemerkt. De uitvoeringen werden alleen nog maar door "Sempre Con Ze10" verzorgd, het gehe1e bedrag ging naar deze vereniging om het te storten in de kas van twee verenigingen voor ziekenverp1eging te Aalten. Achteraf viel alles gelukkig toch nog mee en in 1928 verzocht "De Eendracht" medewerking van "Aaltens Belang" aan de totstandkoming van een muziektent. Er werd een "Muziektentcomite" opgericht. Dit comite kreeg het advies tijdens de uitvoeringen op de Markt door jonge meisjes te laten collecteren om later een muziektent te kunnen laten plaatsen in de tuin aan de Markt achter het huis van Florenstijn. Injuni 1931 stond de tent er en deze ansichtkaart uit later tijd laat zien hoe het eens was.

---

32. Aan de Markt staat ook dit oude pand. Eeuwenlang is daar een herb erg in gevestigd geweest. Rond 1740 was het de herberg van Stephen en Geertruijd Schaars, later opgevolgd door hun kleinzoon Beerent Schaars, gehuwd met Johanna te Harkel. Het huis stond aan de Peperstraat, zoals gebruikelijk met de schuur aan de straatkant en het woongedeelte "achter". Tuin en deur lagen aan de Marktkant. Laurens Becking, jeneverbrander, afkomstig uit Varsseveld en gehuwd met Wilhelmina Geertruid Schaars, is in 1850 hier de herbergier. Rond die tijd was er een nieuwe telling en ging men er van uit dat het huis aan de Markt stond. Zo werd "achter" plotseling "voor". In het tweede deeltje "Aalten in oude ansichten", verschenen in 1975, werd de naar beneden gevallen topgeve1steen door mij "Het raadse1 van Aalten" genoemd. Inmiddels hebben deskundigen zich over het raadsel gebogen. Pater Reinders zag hierin een merkteken van een geheim genootschap en dateerde de steen op 1805. De deskundige dr. J. Belonje stelde dat in die tijd deze merken al lang niet meer werden gebezigd. Hij verklaarde dat de steen ouder moet zijn, doch niet veel eerder dan rond 1600 is opgeste1d. Deze opname is van 1927.

33. Nog een opname van dit punt, nu uit later tijd. In het midden, met gep1eisterde geve1, zien wij het pand Peterstraat 2, waar voorheen G. Breekve1dt een manufacturenzaak had. Ze1f trok hij er met transportfiets en mand met goederen op uit. Tot onder Doesburg had hij zelfs zijn klanten. Rond de eeuwwisseling woonde meester Stegeman in dat huis, dieht bij de school die daar ooit achter heeft gestaan. In het midden van de vorige eeuw werd het pand door de familie Te Gantvoort bewoond, maar to en stond er nog geen "schotje" voor de gevel en had het huis grote, gebogen deeldeuren. In 1854 vertrokken de Te Gantvoorts naar Amerika en namen hun Statenbijbel mee. Geboorten, huwelijken en het overlijden van familieleden werden ook daar, traditiegetrouw, op de eerste blanco pagina's in de bijbel opgetekend. Deed men dat aanvankelijk nog in het Nederlands, in 1910 schake1de men over op aantekeningen in het Engels. In 1964 is het Te Gantvoorthuis uit het beeld van de Peperstraat verdwenen. In 1967 kwamen kopieen van de aantekeningen in de Statenbijbel naar Aalten. In 1983 verscheen, in het Engels, het boek "The Gantvoort Story" van de hand van J.Th. Gantvoort te 's-Gravenhage.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek