COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Aalten in oude ansichten deel 1

Aalten in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4018-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Slingesteyn - Aalten.

39. Op de plaats van dit pad ligt nu de Willemstraat, genoemd naar Willem te Gussinklo, de pijpenfabrikant.

40. De gereformeerde kerk B en pastorie, gebouwd in 1891 en tegenwoordig Westerkerk geheten. Omstreeks 1905 is de onderscheiding A- kerk of B-kerk, al naar gelang zij afkomstig waren van de Afscheiding of de Doleantie, opgeheven. Toen de Westerkerk te klein werd, heeft men veer de ingang een portaal met verplaatste ingang gebouwd zodat binnen meer ruimte gevonden werd.

41. Hoogstraat staat er op de kaart, maar we hebben al gezien dat dit de Hogestraat is vanaf de kant van de Westerkerk. Links zien we het huis van bakker "Lammers onder de linden". Het derde huisje dat we rechts zien, werd bewoond door Schoppers. Hij werd net zolang door de kinderen met "Gekken Schoppers" geplaagd tot hij ze met de klomp achterna ging. In het grote witte huis rechts woonde schoolmeester Rots; zijn schoonzuster juffrouw Wechgelaer had boven een breischool. Met de klompen aan klepperden de rneisjes de kale trap op.

JCoogsiraat.

42. Hier zien we de "Hoogestraat met Herv. Toren" aan het eind van de vorige eeuw. De mens en reehts in klederdraeht staan voor bakkerij-cafe Degenaar. Aehter het huis was een stenen gebouwtje, ook een "selte" genoemd, waar feest gevierd werd in kermistijd.

Hoogeslraat - Aalten.

43. Laten we hier de bestrating nog eens goed bekijken. De eerste boom aan de linkerkant zien we voor een klein huisje staan, oorman, soms oormenneke genoemd. Oorspronkelijk werd een oorman als eindkarnertje bij een boerderij aangebouwd. Als het bedrijf aan de kinderen werd overgegeven vonden de ouderen hier, in de oorman, een rustplaats met de kost vrij. WeI had men nog een eigen schoorsteen, symbool van zelfstandigheid. De haardstede nam in het leven van de mensen een belangrijke plaats in.

Ullg. firma Geb,. de Boer. ~~~,~

44. In het meisje met de mooie hoed zullen nog velen de zo jong gestorven Heintje de Haas herkennen. De kinderen rechts staan voor de woning van "Muusken We chgelaer".

Aalten. Hoogestraat.

45. De fiets die we links zien , staat tegen het huis van "Tollekens Prins". Hij was houtdraaier van bijvoorbeeld stoelpoten, maar vervaardigde voor de jeugd oak tollen voor een cent. In het huis waar nu de familie Hartman wcont kon men rond de eeuwwisseling Theodoor Driessen aantreffen.

-

AA TEN. t.andstraat

46. In de Landstraat omstreeks 1925 zien we voor het huis waar Van Lochem nu zijn winkel heeft, de eerste benzinepornp verschijnen. Rechts daarvan het af'gebroken huis van de farnilie De Haas. De nieuwe gevel van het derde huis links is inmiddels opgetrokken. Daar is de "Aaltensche Stoom-, Broo d-, Koek-, Beschuit- en Banketbakkerij" van E.J. Wijers. Gouden medaille 's-Gravenhage 1908, zilveren Amsterdam 1906 en nogmaals gouden medaille Amsterdam 1921. Touringcarbedrijven organiseerden later dagtochten naar Aalten voor ee n Gelderse koffietafel bij Wijers en een bezoek aan de Oudheidkamer, toen een bekend museum in Gelderland.

Uitq. S.b,. ae Boe. h 7824

Land traat

47. Links zien we cafe "De Landman" van de familie Floresteijn met stalling voor paard en koets. In het huis reehts woonde Be eking, firmant van de pijpenfabriek Becking en Vaags. Zilversmid Arentsen woonde daar ook. Op marktdagen hing hij zijn kastje met "zilvergerei", zoals bijbelsloten, buiten aan de gevel. Dit is nu pand Landstraat 35, op het punt waar de Markt op de Landstraat uitmondt.

48. Vanaf de Markt kijken we zo de Bredevoortsestraatweg in. Reehts zien we nag eens het pand waar nu hotel Keizer staat. Nog woont daar koperslager Hogeweg en staan er kappen van petroleumlampen in de etalage. Links zien we een mooie wingerd aan de gevel van de zoutopslagplaats van "salt Be eking" , die in het huis daaraehter woonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek