COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Aalten in oude ansichten deel 1

Aalten in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4018-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Aalten. Breedevoortschestr aat,

49. De koets van dokter Van Leuven voor de stalhouderij van Veldhuis aan de ingang van de Peperstraat. In het vooruitspringende huis rechts met raam en de bomen ervoor woonde eertijds " de oude dokter Van Leuven" en later zijn twee ongetrouwde dochters. Rechts ziet U de winkel van Hogeweg met daartussen de "Nieuwe Bazar", eerder "Rijwielen Wapenhandel".

50. Vanuit hetzelfde punt kijken we nu de andere kant uit. Rechts zien we het huis van "Lodewiek Voaks", bakker van roggebrood en stoeten. Daar kon je moppen kopen voor een cent, keihard. Links daarvan en meer naar achteren het verdwenen Stiernenshuis op de splitsing waar nu bloernenmagazijn "Flora" gevestigd is.

Br d .v, en O:b huis aa: - Aal; u.

U t,rht f 1ft'I. Ct ~. CIt 8o~' "a ┬Ět~.

0.-.. .. _ La. R -.... 6. ?. _ Z ?? 1)"t ??? h 5(:'.

51. Het Stiemenshuis op de splitsing van wat nu Bredevoortsestraatweg en Haartsestraat heet. Hier woonde voorheen Hendrik Stiernens, gehuwd met Christina Penning, jongste dochter van de rijksontvanger Penning. De rijksontvanger trok er in 1834 in, maar toen stond het huis er ook al enkele genera ties. Voor het huis stond een prachtige magnolia, achter het huis langs liep de puttegang. Daar woonde in de oorman juffrouw Penning, zij gaf pianoles. Rechts achterin zien we het "Luitenshuis".

t;:'

~ !

"'~ e

c

~

;:;:

52. Ret huis met gebogen bovenlichten dat wij links zien wordt nu bewoond door Wagterveld, maar vroeger zat daar drukkerij ge broeders De Boer. In 1923 kwamen orgelklanken uit dat huis toen de "Vereenigde Kerkorgelfabrieken" daar hun bedrijf hadden. In het vooruitstekende huis woonde Wolbrink toen dit op een kwade zomermiddag am een uur van pure ellende ineenstortte, De kinderen van Veldhuis speelden daar vaak en men wist niet of er oak een van hen bedolven was. Door de grate stofwolk kon men aanvankelijk niets beginnen, gelukkig bleek later niemand getroffen te zijn .

Breedevoortsche straat - Aalten.

53. Rechts zien we het huis van bakker Te Hennepe. Later zette Steenbergen daar een nieuw pand, dit werd in de oorlog echter verwoest. Achter de winkel van Te Hennepe woonde Sonderlo, nu meubelzaak Heinen-Te Lindert. Links zien we de smederij van Hoopman.

_B~ev

54. Ret huis, waarvan we links een gedeelte zien, wordt ter verbreding thans gesloopt en daar slopen vaak niet lang duurt zal het inmiddels wel verdwenen zijn. Daar verkocht "Voaks van de Kruusstroate" zijn "koffie, thee en winkelwaar". Rechts zien wij de nieuwe drukkerij van de gebroeders De Boer, toen ook nog boekwinkel.

Achterstraat - Aalten.

55. De Prinsenstraat vanaf de Bredevoortsestraat. Het eerste huis links is nu numrner 21. In het huis met de houten gevel is nu de autowasserij van Arentsen gevestigd.

)'ialten, eaje Prins (Socieleil Schitler.)

7488 Ult(. Fi a G,br, d, aoor.

56. "Schiller Prins" zoals we het nog steeds noern en. Gerrit Prins, oorspronkelijk werkzaam in "Schiller" in Amsterdam, huwde met juffrouw Prins die daar al woonde. In de societeit troffen vele groten van Aalten elkaar.

57. "Proost", schijnt een heersehap in het midden, half aehter de pilaar, te zeggen. Uiterst links zien we Gerrit Prins, de eigenaar, en naast hem sehoolmeester Bouhuis van de "Staatssehool". In de tweede van reehts, met het korte haar, herkennen we Peters, firmant van de pijpenfabriek Peters en Gans. Oorspronkelijk stand dit bedrijf tegenover het postkantoor tot het door brand werd verwoest. Het meisje met de grate hoed, derde van links, is Anita Bouhuis, doehter van de sehoolmeester. Vierde van links is Johanna Prins, zuster van Gerrit, en vijfde is Harrie Mansehot. Het kleine meisje midden voor aan het tafeltje is Mieneke Prins en uiterst reehts zit Lourens Prins.

58. Daar zitten ze dan. In het midden met baard Hendrik Stiemens aehter zijn glaasje en links van hem Te Gussinklo, horlogemaker en organist. Eerste van links is W. Leuven en naast hem L. Prins. Reehts naast Stiemens zit H. Nieuwenhuis, beter bekend als "Seheurd'n-Herman". Als zesde van links ziet u G.H. Rots zitten en uiterst reehts A. Grevink. Midden aehter, staande, links G.J. Prins en reehts Joh. Peters.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek