Aalten in oude ansichten deel 2

Aalten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4019-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Ret tramstation in gebruik genomen. Er zouden vijf trams in de riehting Boeholt en zes naar Lichtenvoorde rijden. Dit was niet ieder naar de zin, maar twee bestuursleden van "Aaltens Belang", die tevens commissarissen van de G.W.S.M. waren, verzekerden dat het niet mogelijk was hier veel verandering in te krijgen met het oog op beschikbaar materieel en personeel. Eerste van links is tramchef Elferink en rechts, met strohoed, staat F.R. te Gussinklo.

40. Van het tramstation ging het door de Patrimoniumstraat in de richting van de Bredevoortsestraat, zoals deze opname laat zien. Hier kruist de lijn de Haartsestraat met rechts het pand waar eens banketbakkerij Knaven was gevestigd. Achter de paal zien we de bakkerij. De twee dubbele woonhuizen daarachter werden indertijd gezet door timmerrnan-aannerner Rots.

Gasfabriek - Aalten.

41. De gasfabriek aan het eind van de Bredevoortsestraatweg. In 1905 onderhandeiden burgemeester en wethouders met de heer Carl Franke in Bremen. De heren Driessen en Somsen gingen met burgemeester en wethouders confereren om op spoed aan te dringen. "Aaltens Belang" wilde wel, indien nodig, in een schrijven "aan genoemden hecr" op spoed aandringen. In 1907 werd de gasfabriek in gebruik genomen. Tot eind 19D8 klaagde men. over de slechte toestand van de straten door het voortdurend opbreken voor de aansluitingen op het buizennet. Tot in 1910 stonden sommigen op gespannen voet met hun gasmeters en vroegen zich af of ze weI goed aanwezen.

42. De Bredevoortsestraatweg in de richtingvan het dorp, genomen rond 1918. Waar nodig werden de afvoergoten overbrugd, zoa1s bij de inrit naar de Lankhofstraat. Links is het huis van aannerner-rnetse1aar Th. v.d. Schoot. Het linker voorstuk is er in 1914 aangezet, Bredevoortsestraatweg 46. Rechts is het pand van Slicher van Bath, een rentenier met bezittingen in Rilland-Bath. Rechts achter staat het huis van Frederik Oberink, timmerman. Later woonden daar zijn beide zonen Gerrit en Frederik in de zaak die bekend stond als Petten-Oberink. Men verkocht uitsluitend hoeden en petten. Nadien is men tot splitsing overgegaan. Gerrit Oberink vertrok naar de Landstraat en Frederik vestigde zich op de "Kostersbulte", Markt 1.

43. De Lankhofstraat rand 1915. In die tijd was de straat al van een goed wegdek voorzien, maar dat lag er nog niet zo lang. In 1907 klaagde de heer Zeevalk over de sleehte toestand van deze straat. Het was vaak een modderpoel, waar men "hals en beenen" kon breken. De heer Spier meende dat de Lankhofstraat nog heilig was vergeleken bij de Ormelstraat. Dit is een opname in de riehting van de Haartscstraat met uiterst reehts het huis van timmerman Luiten. Lankhofwas een hier achtergebleven majoor uit hetJeger van de prins en hij stiehtte "Het Lankhof". Dit omvatte onder meer het gebied Lankhofstraat-Patrimoniumstraat-Ormelstraat. Hij was eigenaar van het "Luitenshuis".

44. De Bredevoortsestraatweg hoek Damstraat. Aanvankelijk was de straat links een smalle "stegge". A. ten Dam, waarnaar de straat is genoemd, begon in 1871, samen met zijn zwager B.J. Manschot, de hoornverwerkende industrie "Ten Dam en Manschot". Wcrden eerst de zogenaamde Duitse pijpen vervaardigd, later legde men zich toe op allerlei so orten kammen en had men bijna tweehonderd man personeel in dienst. Ret was de fabriek waar jeugdige arbeiders het eerst werden geplaatst. Men had grote vrijheden en het gebeurde wei dat arbeiders "uut den kamstoom" de machines lieten draaien en dan gauw op marktdagen gingen horen wat "de poggen en de kalver kosten". Door de klap van de eerste wereldoorlog en de ongunstige exportmogelijkheden later werd de fabriek in 1932 uitverkocht. Links achterin staat het fabrieksgebouw.

45. Op deze afbeelding uit 1915 zien we uiterst reehts het grate huis van de familie Ten Dam op de Bredevoortsestraat hoek Patrimoniumstraat. Aehteraan reehts staat nog het huis "Zonneheuvel" van A.J.W. Monnik, burgemeester van Aalten van 1910 tot 1945. Op die plaats staat nu het overdekte zwembad. Aan de linkerkant van de straat woonden op het heuveltje de dames Hagen en later de gemeenteseeretaris B.H. Vaags, nu Bredevoortsestraatweg 67, waar lange tijd het notariskantoor van de heer W.e. Krijgers Janzen was gevestigd.

46. Notaris Krijgers Janzen volgde in 1939 notaris J.H.W. Mensink op, die hier notaris was van 1908 tot 1939. Mensink was afkomstig uit Miste. Hij was kandidaat bij de heer P. Losecaat Vermeer op het notariskantoor aan de Hogestraat. Tijdens de ziekte van deze notaris wist Mensink aller vertrouwen te winnen en men ijverde dan ook voor zijn benoeming tot notaris, als opvolger van Losecaat Vermeer, in 1908. Op deze afbeelding uit 1920 is notaris Mensink, met strohoed, op de Markt in gesprek met zijn afslager Piek uit Bredevoort. De te koop aangeboden goederen, ook gebruikte kleding en "scheuregerei", lagen uitgestald op de keitjesbestrating.

47. Het notariskantoor van Losecaat Vermeer, later van Mensink, rond 1905. Op de stoep, als vaste plaats, de hond van Losecaat Vermeer. In later tijd had de heer F.W. Gerstmann, Hogestraat 2a, daar zijn zadelmakerij. In het huis met de boom ervoor, waar nu de groente- en fruithandel van de heer G.J. Kempers is gevestigd, woonde indertijd de familie Navis. De zoon, Hendrik Navis, was in later tijd hoofd van de school in Barlo en brandweercommandant.

48. lets verderop in de Hogestraat, aan dezelfde kant, stond de "Olde Kaste", ook wei de "Arke Noachs" genoemd. Lang heeft dit pand het uitgehouden en in de laatste jaren hield de padvinderij daar zijn bijeenkomsten. In 1938 kocht dr. J.H.G. Hartman, in dat jaar gekozen totbestuurslid van "Aaltens Belang" als opvolger van de heer H.J. Vreede, het pand om het te laten slopen in het kader van de straatverbetering. Enige meters terug werd een nieuw pand opgetrokken, waarin nu de heer T. Rozema zijn schoenhandel heeft gevestigd, Hogestraat 6.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek