Aalten in oude ansichten deel 2

Aalten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4019-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De Hogestraat, in de richting van ,,'t Dal" genomen, Aan de linkerkant staat het pand waar indertijd kapsalon Kalf is begonnen; zijn knecht staat in de deuropening. Daarachter het pand van Degenaar. In het derde huis links woonden Vierink en Oonk. Midden achter, in het huis met de twee schoorstencn, woonde Sieverdink, wiens zoon later marktmeester was. Rechts woonde mevrouw Buiel, naast haar Gildhuis en daarachter Luiten. Deze opname is gemaakt rand 1915.

50. De Hogestraat in de riehting van het dorp. In het huis uiterst links woonde Prins, die een houtdraaierij had, en cen huis verder woonde Kraaijenbrink, de commies. Naast hem, in het derde huis aan de linkerkant, woonde kleermaker Prangen en daarachter Rhebergen, de schoenmaker. Geheel rechts is nog een klein stukje van het huis van Wechgelaer te zien en daarachter is het huis van Gussinklo, maar ook Eerdmans manufacturen en nu het pand van de firma Diithler, Hogestraat 21. De mevrouw die voor het huis staat zorgde voor het afleggen van gestorvenen en werd "Mina-dood" genocmd. In het grate huis dat wij nog kennen als het huis van dr. Hartman, Hogestraat 17, woonde de later naar Velp vertrokken Theodoor Driessen. Verderap had Kluvers zijn kruideniers- en bakkerszaak. Deze foto werd rond 1915 genomen.

51. De Hogestraat, gezien in de riehting van het dorp. Links had W.H.J. Lammers zijn bakkerij en kruidenierszaak. Men sprak altijd over "Lammers onder de linden". Het pand is afgebroken en men kan er nu de auto parkeren. Links loopt het pad omhoog naar "de Hoven". Aehter Lammers woonde "Beertje Vaags" en daarnaast smid Somsen. Ook dit pand is afgebroken. Reehts woonde Winkelhorst, naast hem de dames Goorhuis en vervolgens Sehoppers, wiens sik altijd in de kamer voor het raam stond, met de voorpoten in de vensterbank.

Weslerkerk - Aalten.

52. Aan het eind van de Hogestraat, vanaf het dorp gerckend, verrees na de doleantie in 1887 dit stenen kcrkgebouw, nadat de gereformeerden eerst enige jaren een houten noodgebouw, in de volksmond "De planken Kerk" genoemd, aan de Varsseveldsestraat nabij het kerkhof hadden gebruikt. Architect van de gereformeerde kerk B, zoals die toen werd genoemd, was H. van der Brand. Aannerner van het bouwwerk was H.W. Koelman, terwijl de bouwkosten f 11.000,- bedroegen. In 1891 was de bouw voltooid en rond 1915 werd deze opname gemaakt.

Nieuwe Geref. Kerk - Aalten.

53. Na de vererugmg, in 1892, van de dolerende kerken en het grootste dee! van de Christclijk Gereformeerde Kerk, de afgescheidenen van 1844, werd het door de afgescheidenen in 1844 gebouwde kerkgebouw afgebroken en bouwde men in 1912 gezamenlijk de Oosterkerk op die plaats. Architect was A. Nauta uit Holwerd. De bouwkosten bedroegen f 30.000,- inclusief de afbraak van het oude kerkgebouw. Aannemer was D.l. te Mebel. Deze afbeelding toont de Oosterkerk kort na de bouw,

54. De vereniging van 1892 had niet alier instemming. Een aantalleden van de afgescheidenen besloot hun lidmaatschap op te zeggen en hield afzonderlijke godsdienstoefeningen in een grote boerenschuur. De zitplaatsen bestonden uit planken op tonnen. In 1897 werd van Eggink vijf are grond gekocht aan de Berkenhovestraat voor de bouw van een eigen kerkje, dat in 1898 in gebruik werd genomen. Het bood plaats aan negentig personen. Het orgel kwam uit Doesburg, maar werd later vervangen door een pijporgel uit de rooms-katholieke kerk in Vragender. Op deze afbeelding uit 1910 zien we het kerkje. In 1924 werd het afgebroken en door een groter gebouw vervangen.

i

..

.

55. Het gebouw van de Nederlands Hervormde Kerk, genomen in 1908, kort na de restauratie. Deze heeft geduurd van 1898 tot 1903 en werd uitgevoerd onder de architecten J. Cuipers en J.W. Boerboom. In die tijd werden ook de galerijen uit het gebouw weggebroken. Gebleven zijn de wandblakers, waarvoor Willem van Herwaarden, indertijd koperslager in de Peperstraat, de rekening schreef. "Nag gelevert 14 blakers in de Kerk van aalten het stuk agt Stuver". De rekening werd voldaan op 17 februari 1763. De dame met de hoed op deze afbeelding is mejuffrouw Neunhofer, kinderjuffrouw van de kinderen van Joseph Driessen. De twee meisjes zijn Gerda Berendsen, later gehuwd met de onderwijzer Van Mechelen en uit Aalten vertrokken, en Betsy Vaags.

56. Een bijzondere man in een bijzonder straatje. Het straatje mag niet ontbreken en de man evenmin:

"Jan met de pan" in de Peperstraat. Arend Jan te Slaa was omroeper, hulpbesteller, afslager, moest zieh dan weer snel verkleden om, eompleet met witte handsehoenen, dienst te doen als palfrenier bij Voorderman. Samen met Prinsen van de Kattenberg was hij doodgraver en naehtwaker. Hangend aan een balkje was hij orgeltrapper bij de organist Te Gussinklo in de hervormde kerk. Tegen het eind van het jaar verkoeht hij huis aan huis de Zutphense Almanak en hij ontving dan tevens een ongevraagde bijdrage voor de goede bewaking 's naehts. Dit is een opname van rand 1930. Het oude huis geheel reehts, Peperstraat 6, in vroeger tijd wel eens met een bijzondere naam aangeduid, kwam in 1966 leeg te staan. In de herfststorm van 1971 stortte het gedeeltelijk in, nadat het twee eeuwen had getrotseerd. Achter Te Slaa staat het pand van smid Buessink in de Peperstraat.

57. Arend Jan te Slaa was ook kelner in het Fecstgebouw. In 1907 vonden de arbeidersbeweging, onder anderen vertegenwoordigd door Joh, Obrink en G.J. Winkelhorst, en de schuttersvereniging "Eendracht Maakt Macht" elkaar in een groots en gedurfd plan tot oprichting van de "N.V. Feestgebouw", In 1907 kwam het plan van de grand en Theodoor Driessen, medeoprichter, werd de eerste president. Het indrukwekkend grate gebouw, zeker In verhouding tot een kleine plaats als Aalten toen was, paste geheel in die tijd en het heeft al bijna zeventig jaar een goede plaats ingenornen, Op deze afbeelding zien we het Feestgebouw in 1908.

58. Het schuttersfeest werd eerst in een tent gehouden. Het gereedkomen van het Feestgebouw was voor het bestuur een welkome aanleiding om te poseren. We zien het bestuur in vol ornaat en met oranje sjerp, stijl en sfeer gevende aan die periode, Zittend van links naar rechts: D. Hakstege, molenaar; Muter, textielfabrikant in Bredevoort, Kerkstraat; Theodoor Driessen, firrnant, Hogestraat; Johannes Peters, firmant van de pijpenfabriek Peters en Gans, Gasthuisstraat, later Haartsestraat tegenover het postkantoor en Johannes Obrink, timmerman, later uitvoerder bij aannemingsbedrijf Jansen. Staande van links naar rechts: M. Voorderman, logernenthouder, Landstraat; F. Lindehovius, B. Rathmer, cafehouder, splitsing Kerkstraat-Landstraat; G.J. Winkelhorst, stoker aan de gasfabriek en een onbekende.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek