Aalten in oude ansichten deel 2

Aalten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4019-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een opname van "Eendracht Maakt Macht" rond 1935. Van links naar rechts: 1. E. Bulten, 2. W. Leuven, 3. L. Prins, 4. J. Peters,S. H.J. Vaags, 6. (boven hem) vaandeldrager Toebes 7. mevrouw Bongers, 8. Joh. Obrink, 9. mevrouw E. Leerink-van Deun, 10. G. Lewiszoong, 11. J.R. Bongers, 12. mevrouw v.d. Schaaf, 13. (boven haar) E. ter Brugge, 14. onbekend, 15. G.A. Wieland, 16. Wentink, 17. B. Hakstege, 18. (met strik) B. Jansen, 19. H.J. Wijers, 20. (boven hem) G. Buesink, 21. G.A. Gleis, 22. onbekend, "23. D. Hakstege, 24. A. Grevink, 25. A. van Gelder, 26. agent Baanstra en 27. H.W. Winkelhorst.

60. Soms vervagen toto's met de tijd mee. In 1923 werd, ter ge1egenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, een groot feest georganiseerd. Een historische optocht, waaraan iedcr meewerkte, trok door een feestelijk versierd en van erebogen voorzien Aalten. Op de Haartsestraat werd van erebogen het kastee1 "De Dillenburg" opgerieht. De Dillenburgstraat zou daaraan nog zijn naam ontlenen. De historisehe optocht bestond uit tien groepen, elk een periode uit de gesehiedenis voorstellende. Batavieren, ede1vrouwen, Willem I, Maurits, stedemaagden, Von del, Javanen, het Driemanschap, Willem III en de elf provincien gingen door Aalten. Voorop ging het "Vaandel Wapen van Aalten" dat u links op de foto ziet. Derde van links is D. Kluvers, bakker-kruidenier van de Hogestraat, en met ambtsketen, midden voor, is Joh, Peters. De opname werd gemaakt achter het Feestgebouw in de Po1straat.

61. Een geheel ander bouwwerk in de Polstraat.Rechts zien we het "Luitenshuis", afgebroken in het najaar van 1962. Deze afbraak werd door velen betreurd omdat het pand, vooral aan de kant van de Haartsestraat, een karakteristiek hoekje vormde. In de bovenbalk van de deeldeuren stond de spreuk: ,,0 Godt laet ons beerven een eerlick {even en een salich sterven Anno 1680 den 11 [uni 8". In een rapportje over deze boerderij werd gesteld dat er aan het pand al zoveel was veranderd dat het, op de achtergevel na, geen enkele historische waarde meer had. Het pand werd gesloopt om de Polstraat recht te trekken ter verbetering van het kruispunt Polstraat-Haartsestraat-Ormelstraat.

62. Over het wegdek van de Ormelstraat is vroeger veel geklaagd. Lange tijd heeft men reikhalzend uitgekeken naar "het bestraten vande straat die geen straat was". In 1908 was er een klacht van Althof dat er water bleef staan in de Ormelstraat, omdat de afloop van het water was gestoord. Van gemeentewege kon men dat niet verhelpen, omdat het een particuliere straat was. De bewoners van de straat moesten het zelf opknappen. Door het ontbreken van straatverlichting was het bovendien niet geraden in het donker zonder lantaarn uit te gaan. Men moest dan ook nog water- en modderdicht zijn. In 1913, het jaar van deze opname, is de straat verhard en van een lantaarn voorzien.

63. Van de Ormelstraat naar de Herenstraat is maar een paar honderd meter. Daar zien we het gebouw van de openbare school staan, dat voor menigeen zoveel heeft betekend. Het werd gebouwd in 1884 in de tijd van meester Stegeman, die daar zijn laatstejaren als hoofd stond. Hijzelf verhuisde mee van de Landstraat naar het inmiddels gesloopte pand Peperstraat 2, waar later de heer G. Breekveldt zijn manufacturenzaak had gevestigd. Het schoolgebouw onderging enkele malen uitbreiding. Nameester Stegeman kwarnen en gingen als hoofd van de school: O. Veenstra, G.J. Bennink, J. de Langen, J. van Rugge, A. Bunt en J.W. Siebrands. In het bovenstaande gebouw is ook lange tijd de handelsavondschool, opgericht door "Aaltens Belang", gevestigd geweest.

64. Op de hoek van de Herenstraat en Het Blik, nu Hofstraat, zien we de Societeit van Aalten, gebouwd in 1873 en hier afgebeeld zoals het eens was. Beheerders van "De Soos" waren onder anderen de heer en rnevrouw Kunnen, van 1906 tot 1916, opgevolgd door G. Kempink. Slicher van Bath kweekte planten in zijn kas naast zijn huis aan de Bredevoortsestraat. De vereniging .Floralia" deelde daarvan in het voorjaar stekjes uit. In het najaar werd dan een tentoonstelling gehouden van de tot planten geworden stekjes en werden prijzen voor de mooiste planten uitgereikt. Ook werden op deze tentoonstelling veldboeketten geexposeerd. 's Avonds was er dan een groot tuinfeest met lampions en vetpotjes.

65. Niet aileen "Floralia" kwam in de soos, maar ook "Symphoma", de zangvereniging. Men zong geestelijke liederen, volkswijsjes in mazurkatempo, Rombergs "Glocke", "Die Schopfung" van Haydn, maar ook voorjaarsliedjes voor sopraan- en bromstem zoals: .Jlet levende, luwende luchtjen doortilt de jonge bladn en waait met zijn zuizelend zuchtjen meeen zoete huivering aan, een zoete huivering aan. " Op 3 mei 1906 werd de operette "Malle Geert" opgevoerd, waarvan deze opname werd gemaakt. Van links naar rechts: 1. Cato Becking, 2. H.J.J.G. ten Dam, 3. Antje Noach, onderwijzeres aan de openbare Iagere school, 4. Anna Becking, 5. Van der Ben, stationschef, 6. Annie Mulder, hoofd nutskleuterschool, 7. W.J. Becking, firmant firma Becking en Vaags, 8. Jo Manschot, 9. Cato Muter, 10. Henriette Vaags, 11. Anna ten Dam, 12. Jet van Leuven, 13. meester Bennink, hoofd openbare lagere school, 14. Dien ter Weel, 15. Jo Martens, 16. Jos Driessen, 17. Willem Veldkamp, 18. onbekend, 19. Isabella Kernps, 20. Joh. Peters, 21. Lien Tack, dochter van burgemeester Tack, 22. Jet ter Weel, 23. Harry Muter, 24. Henriette Hesselink, 25. G.J. ter Weel, 26. Anna Tack en 27. G.J. Bouhuis, zoon van meester Bouhuis.

Cafe "Prins" Societeit "Schiller" Aalten

66. De "bierwagen" van bierhandel en bottelarij "De Amstel" staat geparkeerd voor "Schiller". Cafe Prins kreeg de naam "Schiller" omdat Gerrit Prins enige jaren in Amsterdam in een cafe met die naam had gewerkt. In het cafe werd een "societeit" opgericht. Men kon zich terugtrekken in een apart vertrek en had dan als besloten kring en gezellig onder elkaar geen hinder van de sluitingswet. In "de weide van Schiller" stond ieder jaar een circustent, maar ook de tent van de zending had daar jaarlijks zijn vaste standplaats. Op deze afbeelding van rond 1920 zien we links nog een rijtuig vIak voor het vertrek.

67. Het rijtuig met paard was nog in gebruik, maar er zou spoedig een ander rijtuig komen, Op boerderij "De Wever", waar B. Veldhuis woonde, stond een onderstel en een T-Fordmotor, gekocht bij Meinders in Doetinchem. Toen de bovcnbouw om er eon bus van te maken in prijs tegenviel, ging Veldhuis samen met zijn neef deze zelf timmeren. Er werd gezaagd en getimmerd tot de bus klaar was en er kon worden proefgereden in de wei bij "De Wever". Op 1 juni 1924 werd de cerstc officicle rit gemaakt. Er kwam een geregelde dienst en men kon zestien personen op houten banken vervoeren, Vaak was de bus zo vol dat anderen op de spatborden, de motorkap en het dak een plekje vonden, zodat Veldhuis wei eens met meer dan dertig personen in Aalten terug kwarn, Eens werden in een rit zeventien fietsen bovenop de bus vervoerd. Er kwam spoedig een tweede bus; met de eerste is zes jaar gereden. Hier zien we de zelf getimmerde bus uit 1924 met Veldhuis in de deuropening en zijn vrouw, zoon en dochters op de banken.

Haartsche \"e~ - Aalten.

68. Wie naar het "Loohuis" wandelt, kan dat langs verschillende wegen doen. Dit is cen opname van de Haartseweg rond 1935. In 1927 werd na afloop van de oprichtingsvergadering van "Steunt Elkander", een dochter van "Aaltens Belang", door de heer A.1. Vaags medegedeeld dat het "Loohuisbos" zou worden verkocht. AUe bestuursleden veerden op, omdat in het bos "sinds onheuglijke tijden de ijsbaan van A.B., beter bekend onder de naam 't Derde Geurken, gevestigd was." Op een spoedvergadering werd besloten op inspectie te gaan. De volgende dag, zaterdagsmiddags, was het dermate mistig, dat de afzonderlijk rondzwervende bestuursleden in het bos niet werden opgemerkt. Men besloot twee percelen te kopen of op de gehele massa in te schrijven, De grondspecialisten A.H. Bulten en E.1. Wijers beweerden dat het een prachtig natuurmonument was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek