Aalten in oude ansichten deel 2

Aalten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.M. Smilda
Gemeente
:   Aalten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4019-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aalten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Bijna zijn we in het natuurmonument. De paal links was de afbakening van het jachtterrein van het Walfort. De heer Bulten adviseerde op de gehele massa in te schrijven, omdat het schip de vracht waard was. Op deze tweede vergadering werd het risico besproken. "Wie koopt er nu zonder geld". De heer Wijers deelde mee alies tegen dezelfde prijs te willen overnemen als doorverkopen van een gedeelte niet zou lukken. Op 29 november kocht "Aaltens Belang" het geheel voor f. 22.910,- om te voorkomen dat de grond in cultuur zou worden gebracht. Algemene vreugde bij de bestuursleden, die al spraken over "Onze Loosplaats", teleurstelling bij de boeren-belangstellenden die "een gezicht trokken alsof ze het in de Loohuisbosschen hoorden donderen". Alles was zorgvuldig geheim gehouden; nu was "Aaltens Belang" eigenaar onder borgschap van tien, later elf, bestuursleden.

70. Op de avondvergadering tracteerde de heer Wijers op Smt-Nicolaasgebak ter ere van de goede afloop en er waren verschillende leden jarig of hadden een andere gedenkdag te vieren. Het was aanvankelijk de bedoeling een onbelangrijk gedeelte te verkopen, maar toen bleek dat men door onderlinge prijsafspraken "Aaltens Belang" "in het mandje wilde doen", kwam men hier gauw op terug. Men onderhandelde ook reeds met de "Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten". Deze vereniging nam alles over op voorwaarde dat "Aaltens Belang" f. 2.300,- en Natuurmonumenten f. 5.300,- als vrijwillige bijdrage zouden storten en "Aaltens Belang" zou zorgen voor een renteloos voorschot van f. 20.000,- af te lossen in tien jaar door Natuurmonumenten. Al kreeg "Aaltens Belang" zeer hoge rentebedragen te betalen, vooral in het begin, het heeft vee I medewerking ontvangen van inwoners en oud-Aaltenaren. Dank zij een van de meest verstrekkende, gewichtige en sympathieke daden van "Aaltens Belang" bleef het "Loohuisbos" voor ons behouden.

71. Diende aanvankelijk een klein stukje gemeentegrond aan de Varsseveldsestraat hoek Molenstraat tot rooms-katholieke begraafplaats, in 1868 werd een nieuwe begraafplaats in gebruik genomen. In later tijd werd, bij het in gebruik nemen van de spoorverbindingen, vlak bij het kerkhof het station gebouwd. AI was het station er, de weg er naar toe bleef sleeht. Wat nu Stationsstraat heet, stond rond de eeuwwisseling als Stationsbinnenweg bekend; gekseherend werd er gesproken over de Stationsmodderweg. De parallelweg bij het station was ook in sleehte toestand en de heer Beernink klaagde dat het treurig was, zelfs bij begrafenissen zo door de modder te moeten gaan. Rond 1928 zag de Stationsstraat er zo uit.

72. In 1908 werd de Stationsbinnenweg verbreed en vernieuwd tot Stationsstraat; de kosten bedroegen f. 6.000,-. Ook werd een klein plantsoen aangelegd, tegenover het station. Op kosten van "Aaltens Belang" werd een vaas op een voetstuk geplaatst, tegenover het kerkhof. De vaas kostte f. 28,38, het voetstuk f. 15,43 en de planten f. 2,50. Een bedrag van f. 16,- werd door de bewoners van de buurt bij elkaar gebraeht en "Aaltens Belang" betaalde f. 30,-. In 1910 waren dat hele bedragen. De vaas is nadien vele malen door de heer Bulten opgemaakt. Op deze afbeelding zien we de Stationsstraat in 1917.

73. De Dijkstraat rand 1918 met de tramrails naar Bocholt. Op het terrein van de fabriek is in 1875 een diepteboring verricht op advies van een Oostenrijks mijningenieur. Er zou steenkool in de grand zitten. Met vee! moed; een haudboor en veel energie werd tot honderd veertig meter diepte geboord zonder iets te vinden. Naar verteid werd, zou de fabriek zijn gebouwd van stenen die ter plaatse in veld ovens werden gebakken, omdat de wegen te slecht waren om stenen aan te voeren. In de Dijkstraat is altijd veel te zien geweest, overdag tenminste. 's Nachts lag dat weI wat moeilijker. Het heeft indertijd veel moeite gekost te bereiken dat de lantaarn in de Dijkstraat niet om vijf UUl:, maar een uur eerder 's nachts. werd ontstoken, ten gerieve van de driehonderd arb eiders die naar hun werk in Bocholt moesten. In 1910 ging men gebruik maken vau de tram, voor die tijd reed men per wagen van Heersink naar Bocholt.

74. Het was de eerste wereldoorlog die een eind maakte aan de peri ode van de Bocholtgangers. Tussen 1870 en 1914 vond menigeen goed werk in het Pruisische. Voor hen hoefde echter de lantaarn, die werd opgehangen aan de paal bij "Beekhuize", niet meer te worden ontstoken. Een tijdperk was afgesloten. De komst van de automobiel, zoals deze afbeelding van Plein Zuid laat zien, luidde een nieuw tijdperk in. Het oude is afgesloten, het boek is uit. Het eindigt bij het beginpunt en lijkt een kringloop te hebben. U hebt kunnen lezen over Aalten, gebeurtenissen en mensen. Vooral over mensen, ieder ijverend op eigen plaats en naar beste kunnen, Kijkt u nog eens naar hen zoals een dichter ze in de vorige eeuw zag en zoals u hen hebt ontmoet in beide delen van "Aalten in oude ansichten".

75. A dat is Arentzen, die werkt in het goud, B dat is Becking, verkoopt peper en zout, C is Cohen, die handelt in "lint",

D dat is Degenaar, verkoopt braden met krint. E dat is Evert, die handelt in hout,

F dat is Freriks, die woont daar zo koud,

-;

---

---------

G dat is Gerritzen, alhier predikant, H is De Haas, verkoopt tule en band.

I dat is lmmink, die woonde daar buiten, J dat is Jansen, die maakt ons de ruiten, K is Kleinpennink, dokter alhier,

L dat is Lans, een groot rentenier.

~rGet uit flatten

/

Bocholtsche en :Dinxperlosche we~

!.:itga.ve: Firma. Geur, De Boer, Aalteu

76. M dat is Manschot, die woont in "De Zon", N dat is Navis, bezit wel een "ton",

o dat is Obrink, die ziet men wel eens zw aaien, P dat is Peters, die kent wel z'n draaien.

R dat is Rensink, die woont in den Dijk,

S dat is Stegeman, in wetenschap rijk,

T dat is Toon, die werkt op 't kantoor, U dat is Uffink, die reist zonder spoor. V dat is Vaags, verkoopt voor een cent, W dat is Wamelink, een groot logement, IJ dat is IJsbrand, een kind of drie vier,

Z dat is "Ziehtvree", niet heel ver van hier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek