Aardenburg in oude ansichten deel 2

Aardenburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4017-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aardenburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De noordzijde van de Kaai in 1908, met in het midden het weeghuisje en daarnaast de weegbrug waarop de boeren en vrachtrijders hun vrachten kwamen wegen. Links bevindt zich het rangeerterrein van de stoomtram Brugge-Aardenburg, waarvan het station was gevestigd in ,,'s Lands Welvaren". Het andere logement op de Kaai, "In den Rooden Leeuw", is sinds 1889 een bedrijf van de familie Cuelenaere. Ais eersten kwamen hier Eduard Cuelenaere (1862-1936) en zijn vrouw Stephanie Dierikx (1862-1937), daarna hun zoon Switbertus (1893-1944) die was gehuwd met Leonie de Badts (1892-1968). Dit echtpaar werd weer opgevolgd door zijn kinder en Eduard, Cecile en Anneke.

Kaaipoort W. Z. Aardenburg

10. De Kaaipoort gezien vanaf de Kaai en de Haven. Dit is de enige van de vier stadspoorten van het middeleeuwse Aardenburg die nog is overgebleven. Die poor ten werden naar de vier windrichtingen genoemd. Omdat de Westpoort gelegen was aan de Kaai en de Haven, werd de naam Westpoort verdrongen door Kaaipoort. In 1890 werd deze poort gerestaureerd en in 1926 werd er, in verband met de toename van het verkeer, in een van de zijkanten een doorgang gemaakt voor voetgangers. Later kwam er in de andere zijkant nog een.

11. Het midden van de Weststraat, gezien naar het westen omstreeks 1910, juist nadat de bestrating was vernieuwd en er voor het eerst een tegeltrottoir was gelegd. De huizen rechts vooraan zijn reeds lang verdwenen. De huizen links werden bij de beschieting van september-oktober 1944 verwoest. Op de achtergrond staat de toren van de katholieke kerk. Op de plaats waar de straat smaller is, lag vroeger de Hogebrug of Sint-Jansbrug over de stadswatergang.

12. Het midden van de Weststraat, en dan voornamelijk de zuidzijde, rond 1910, met links het torentje van de doopsgezinde kerk. Het eigenlijke kerkje staat erachter. Het mocht in het midden van de zeventiende eeuw niet aan de straatkant worden gebouwd, maar weI op een onopvallende plaats. In de negentiende eeuw, toen er vrijheid van godsdienst was, werd er een representatief gebouw voor gezet met een hal en annex een vergaderzaaItje. In het grote I1Uis verderop woonde van 1888 tot 1912 Johannes Blindenbach, ontvanger-griffier van de godshuizen en tot 1925 Francina Blindenbach. Na 1925 werd het bewoond door het gezin van Constant van den Broecke en Engelina de Man (tot septernber-oktober 1944, toen het door oorlogshandelingen werd beschadigd en moest worden afgebroken).

j{ar en urg

Wes st aat

13. Het oostelijk deel van de Weststraat, de hoofdstraat van Aardenburg die van west naar oost 100pt, rand 1914. Links vooraan zien we een van de stadspompen waaruit de mensen gratis drinkwater konden pompen. Aan de zuidzijde van de straat zien we weer een aantal statige huizen van notabelen. Links vooraan staat het huis van de familie Blonker, van 1888 tot 1902 bewoond door Anna Blenker. Daarna werd het gekocht door Ludovicus de Smet, een gezeten landbouwer en burgemeester van Sint Kruis, die was gehuwd met Leonie Bonte. Jarenlang, tot aan de bevrijding van 1945, werd het bewoond door Leonie Calon. In 1954 werd het gekocht door de familie Stekelinck die er een manufacturenzaak in vestigde. Daarnaast bevindt zich de doopsgezinde pastorie.

rkr ras t,

14. De Marktstraat, gezien in de riehting van de Markt, omstreeks 1906. Op de aehtergrond, links, ontwaren we de iepen van de Markt die in 1910 werden gerooid. In de straat lagen de tram rails van de Stoomtrammaatsehappij Breskens-Maldegem, Deze werden uitgebroken nadat het tramvervoer in 1949 was stopgezet.

15. De Marktstraat en een gedeelte van de Markt omstreeks 1905. Op de tramlijn staat een goederenwagon die, gedurende de tijd dat er geen tram voorbij kwam, voor de deur kon worden uit- of ingeladen. Het gebouwtje op de hoek, met het typische torentje, werd gedeeltelijk gebruikt als brandspuitgebouw en gedeeltelijk als arrestantenlokaal van de ernaast gelegen marechausseekazerne.

)larl.:i

AARDENB~RG

16. De zuidwesthoek van de Markt rond 1918, met op de achtergrond de Sint-Baafskerk. Rechts bemerken we de marechausseekazerne met het arrestantenlokaal en links de Wilhe1minaboom.

17. De noordwesthoek van de Markt rond 1918. Links zien we de marechausseekazerne, gebouwd in 1893, en rechts de ambtswoning van het hoofd der school, later burgemeesterswoning, gebouwd in 1912. Daartussen, op de achtergrond, de openbare lagere school.

.\ .rkt me

tadhuis

ardenburg

18. De Markt met het stadhuis, de gemeenteschool en de muziekkiosk. Deze laatste werd gebouwd in 1909 en de nieuwe aanplant van bomen vond plaats in 1910. Kort daarna werd de gemeenteschool afgebroken, nadat een eind erachter een nieuwe school was gebouwd. Het stadhuis, gebouwd in 1864, werd in 1891-1892 gerestaureerd en van zijn torenspits ontdaan, omdat men meende dat deze niet stevig genoeg meer was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek