Aardenburg in oude ansichten deel 2

Aardenburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4017-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aardenburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De Landstraat omstreeks 1920. Hieraan stonden hoofdzakelijk arbeidershuisjes, vandaar ook dat deze straat in de volksmond de naam kreeg van "Mager Einde", De meeste van deze huisjes werden door beschieting tijdens de gevechten van 1944 vernield.

20. Het Ruiterskwartier omstreeks 1920, gezien vanaf de hoek Landstraat/Tuimelsteenstraat. Hier stonden aileen arbeidershuisjes die aile in 1944 door beschieting werden verwoest. De nieuwe rij huizen die hier na de oorlog verrees, werd meer naar voren gebouwd. Het plein tussen de huizen van het Ruiterskwartier en de Sint-Baafskerk werd vroeger het "Plein van den Ouden Burg" genoemd, naar de vroegere Romeinse burcht die hier in de omgeving moet hebben gestaan.

21. Een beeld van het Ruiterskwartier en zijn bewoners omstreeks 1920. Het Ruiterskwartier heeft zijn naam te danken aan de militairen die hier in de zeventiende eeuw ingekwartierd zijn geweest in militaire barakken. Na de ontmanteling van de stad, in 1688, werden deze barakken overgenomen door de plaatselijke armeninstellingen en bestemd tot woning voor de armen. Later werden de barakken vervangen door huisjes. Een aantal ervan was ook in 1920 nog eigendom van de plaatselijke armeninstellingen.

? ed Her" K rK A:;>rrenl) 'I"}

22. De Sint-Baafskerk in 1916, gezien vanuit het zuiden. Deze uit 959 stammen de monumentale kerk is het oudste bouwwerk van Aardenburg. Ze kende drie bouwperioden met verschillende bouwstijlen. Oorspronkelijk gebouwd als romaanse kerk werd ze in het begin van de dertiende eeuw vergroot volgens de Scheldegotiek, terwijl de uitbrciding in het midden van de veertiende eeuw weer go tisch is. Tijdcns de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd ze grotendeels verwoest. De volledige herbouw yond pas plaats rond 1660. Bij de oorlogshandelingen van september-oktober 1944 werden kerk en toren zwaar beschadigd. De toren waaide om bij een storm op 28 december 1945. Nadien werd de kerk onder leiding van Monumentenzorg gerestaureerd.

Aardenburg

n'e'rle.;r Herv. Ker«

23. Dit is het interieur van de achterkerk van de Sint-Baafskerk rond 1920. Doordat deze oorspronkelijk katholieke kerk te groot was voor het aantal hervormden dat ter kerke ging, werd de kerk in tweeen gedeeld. De voorkerk, zonder meubelen, kenmerkte zich door talrijke grafstenen in de vloer, witte pilaren en muren en de typische nonnengangen boven in de zijmuren, AIleen de achterkerk of preekkerk werd gebruikt voor de kerkdiensten. Door de oorlogshandelingen van 1944 werden orgel, preekstoel en banken vernield. Bij de restauratie werd de muur tussen de beide delen van de kerk verwijderd evenals het plafond en kwamen er in plaats van banken stoelen.

h..thol/llte

"'"rd .. ,tt Jf!.

"

24. De katholieke kerk, gezien vanuit het noordwesten, omstreeks 1920. De eerste steen werd gelegd op 10 juni 1851. Voordien had men sedert 1805 diensten gehouden in een tot kerk ingericht pakhuis. Daar het grootste deel van de katholieken tot de arbeidende klasse behoorde en er dus weinig geldrniddelen waren, werd op de boerderij van P.B. van Damme een steenbakkerij opgericht waarin door de parochianen 887.000 stenen voor de nieuwe kerk werden gebakken. Toen in de jaren twintig van deze eeuw de kerk weer te klein werd, werd het achterste gedeelte afgebroken, het schip verlengd en de kerk uitgebreid met twee zijbeuken.

25. Het interieur van de rooms-katholieke kerk, gezien in de riehting van het priesterkoor voordat de kerk in 1926 werd verbouwd. Het altaar en de eommuniebank werden toen door nieuwe vervangen.

26. De zusters franciscanessen gingen in december 1927 op de kiek ter gelegenheid van de viering van hun gouden jubileum te Aardenburg, waar zij werkzaam waren in het onderwijs en in de wijkverpleging. Ze werden, naar oud gebruik, altijd aangesproken als "soeur". Vooraan zit overste Sf. Aquina (Anna Hendriks), 1875-1934, die te Aardenburg was van 1927 tot 1933. Achter haar staan, van links naar rechts: Sf. Christina (Johanna Franken), 1886-1973, te Aardenburg van 1910 tot 1930; Sf. Pacifique (Maria Vissers), 1896-heden, te Aardenburg van 1926 tot 1934; Sf. Clothilde (Maria Zagers), 1880-1958, te Aardenburg van 1927 tot 1932; Sf. Claudina (Maria van den Brand), 1882-1967, te Aardenburg van 1909 tot 1929; Sf. Wenceslaus (Gijsberta Slootjes), 1872-1950, te Aardenburg van 1927 tot 1935; Sf. Luciana (Anna Martens), 1904 tot heden, te Aardenburg van 1927 tot 1930, en Sf. Huberdina (Anna Oomens), 1896-heden, tc Aardenburg van 1926 tot 1933.

27. Het zangkoor dat in de katholieke kerk de bijeenkomsten van de Mariaeongregatie opluisterde, werd omstreeks 1920 in een feestelijke bui op de foto gezet. Dit koor zong ook bij begrafenissen, huwelijken en andere diensten en bij feestelijkheden. We herkennen, van links naar reehts, vooraan:

Elodie van den Hemel, Marie van Rooie en Celina Cuelenaere. Zittend: Nathalie Matthijs. In het midden: Sidonie Cuelenaere, Stephanie Matthijs, Emerenee Mullaert, Celina van den Hernel, Emma Cuelenaere en Angelique Busseher. Op de bovenste rij: Ernestine Reijniers, Marie Cuelenaere, Mathilde Lippens, Marie de Bruijne en Adelaide Busseher.

28. Voor de jaarlijkse grote sehoonmaak van de katholieke kerk werd een beroep gedaan op vrijwilligsters. Deze waren er altijd te vinden en zoals men ziet nam men het nogal van de vrolijke kant op. Men deed er een hele week over, van maandag tot en met zaterdag. De dames werden als tegenprestatie voor hun gratis hulp uitgenodigd voor een diner op de pastorie. In de voor- en namiddag dronk men een bakje koffie bij Elodie van den Hernel, die tegenover de kerk woonde. Hier cen sehoonmaakploeg uit het begin van de jaren dertig. We zien van links naar reehts: de vaste sehoonmaakster Augusta Stekelinek-Verstringhe, Alina Quataert, Pauline Cauwels, Antoinette van Hootegem, Germaine de Kreijger, voor haar Elida Reijniers, Alma Lippens en Elodie van den Hemel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek