Aardenburg in oude ansichten deel 2

Aardenburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4017-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aardenburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Het landgoed "De Elderschans" omstreeks 1900. Burgemeester mr. Pieter Hennequin woonde hierop van 1885 tot zijn overlijden in 1907. Zijn weduwe, Wilhelmina van Oosterwijk Stern, bleef erop wonen tot 1919. Van toen af ging het landgoed in handen van vreemden over en het verwisselde in korte tijd verschillende malen van eigenaar. De volgende eigenaren waren: fabrikant Alfred Thomaes (1919-1921), koopman Eduard Vermander (1921-1923), ingenieur Harm Bruins (1923-1933) en fabrikant Jacques Delmotte (1933-1948). Thans is het eigendom van de gemeente en het wordt verhuurd aan een Belgische ins telling ten behoeve van het jeugdtoerisme.

60. Dit is de buitenplaats "Bloemendaal" rond 1905, die bekend stond om haar fraaie tuinen en vijvers en die was gelegen op een deel van de oude stadswallen aan de Oude Kerkstraat. De laatste eigenares, Philippa Louise van den Broecke, weduwe van Servaas Anthony Bomme, had bepaald dat het gebouw na haar dood moest worden afgebroken, hetgeen in 1910 geschiedde. De katholieken beweerden indertijd dat dit was gedaan opdat de fraaie buitenplaats niet in handen van katholickcn lOU kornen.

61. Hiernaast zien we het doktershuis zoals dat er omstreeks 1875 uitzag. De notabelen woonden in statige huizen zoals dit aan de noordzijde van de Weststraat, met ernaast het koetshuis. Van 1856 tot 1900 werd dit huis bewoond door dokter Clement Vincent van Oosterwijk Stern. In 1901 werd het gekocht door het Burger Gasthuis en bestemd tot woning van de gasthuisdokter Johannes Doyer. Deze bleef erin wonen tot 1919, toen dokter Jacobus de Hullu hem opvolgde. Na opheffing van het Burger Gasthuis werd het huis door dokter De Hu1lu gekocht. Deze bleef erin wonen tot aan zijn overlijden in januari 1957. In 1959 werd het aangekocht door de Boerenleenbank Aardenburg en tot 1970 diende het als bank en als woning van de kassier.

-----
s-«: -----
?.....?... ---
---
~ ---
-=- -,,--; -""
-.-., ? --
,
--
..-::::: --
-----= -
1 1
1 - 62. Vroeger was er verschil in klederdracht tussen protestanten en katholieken. De protestantse vrouwen droegen veelal de Cadzandse dracht met een wit kapje, de katholieke in de grcnsstreek een zwart .Jcakemutseke". Een voorbeeld van de protestantse klederdracht geven hier Samuel Lako, geboren in 1848 te Sint Kruis, en Sara Sanders, geboren in 1847 te Heille. Zij hebben vele jaren geboerd op de hofstede aan de Zwarte Sluis in de Grote Boompolder. Op latere leeftijd kwamen zij in Aardenburg "op hun goed" leven, waar ze ook zijn over led en, respectievelijk in 1930 en 1925.

63. Petrus Franciscus Snouwaert (1862-1952) en Julia Maria Buijck (1864-1950) kwamen in 1909 in een huisje wonen aan de Herenweg, ook wel Binnenweg genoemd, tussen Aardenburg en Sint Kruis. De man voorzag als veldarbeider in het onderhoud van zijn gezin met zeven kinderen. De werktijden waren lang en een vrije zaterdag was er niet bij. Tot op hun levensavond bleven zij hun huisje met de oude waterpomp en de wastobbe trouw, evenals de klederdracht: de pet voor de mannen en het "kakemutseke" voor de vrouwen en klompen aan de voeten. Het zwarte "kakemutseke" was de gewone dracht voor de oudere katholieke vrouwen.

64. Een vorm van ontspanning voor de gewone man was de duivensport. In het algemeen merkten buitenstaanders daar niet veel van. Aileen wanneer het feest was: dan trad ook de duivenmaatschappij "De Bonte Duif" naar buiten. Zo ook bij de viering van het zestigjarig bestaan van de .Koninklijke Muziekvereeniging Aardenburgsche Fanfaren" in 1929, toen men met een praalwagen, voorstellende een duivenhok, me creed in de stoet. Deze praalwagen is hier opgesteld voor het starncafe, waarin de inkorving van de duiven plaatsvond, met daarvoor, van links naar rechts: Petrus Claeys en zijn zuster Marie, Oscar de Wispelaere en cafehouder Hendrikus Mornout.

65. Dit jachtgezelschap, gefotografeerd op het landgoed "De Elderschans" rond 1895, bestond uit, van links naar rechts: Karel Reepmaker, geboren in 1862, de heer De Bruijn, schoonzoon van burgemeester I.M. Hennequin van Sluis en boomsnoeier Cornelis van Wuijckhuijse, geboren in 1862, die meeging als drijver en wilddrager. Deze vorm van ontspanning was aIleen weggelegd voor de beter gesitueerden.

66. In de jaren twintig waren er in Aardenburg twee voetbalclubs: F.C.A. (Football Club Aardenburg) en A.V.V. (Aardenburgsche Voetbal Vereeniging). In 1933 werden die twec samengevoegd en de nieuwe vereniging heette A.V.C. (Aardenburgsche Voetbal Club). Hier poseert een elftal van A.V.V. in 1931. We zien, van links naar rechts: vooraan: Piet Schippers, Bernard Blaeke en Mattheus de Roo. In het midden: Johan de Bruijne, Johan de Maree, Johan Pieters, Izaak Jansen en Jaap Almekinders. Achteraan: bestuurslid Jacobus Pieters, Willem Kievit, Jacobus Pieters, Adrianus Commclin en bestuurslid J ohan Versprille.

67. Het elf tal van F.C.A. in 1928, gefotografeerd voor de wedstrijd tegen het Belgische Dosko I uit Sint Kruis bij Brugge ter gelegenheid van een toernooi. F.C.A. won met 1-0 en Van den Bussche wist toen het enige doelpunt te maken. We herkennen, van links naar rechts, op de voorste rij: Albert de Rijcke, G. de Meijer en Albert Klaaysen. Op de middelste rij: Alfons Blondeel, Oscar de Meijer, M. Regelbrugge, M. Verschoore en A. van den Bussche, Op de achterste rij: Medard Hoogerwerf', M. Verstuyft, Eugene Blondeel en Desire Verstraete. Omdat het aantal voetballers niet voor net oprapen lag moest F.e.A. nogal eens een beroep doen op spelers van elders. De gebroeders De Meijer kwamen, evenals Verschoore en Van den Bussche, uit Sluis, terwijl Regclbrugge en Verstuyft uit hct Belgische Maldegem afkomstig waren.

68. Leden van de Aardenburgsche Korfbal Club A.K.C. poseren in 1922. Ze hadden met de korfbalclub van Oostburg in de nationale kleuren een demonstratie gegeven te Brugge in Belgie ter gelegenheid van de onthulling van een monument voor de in de eerste wereldoorlog gesneuvelde Dominic Baes, doelverdediger van Football Club Brugge en van het Belgische nationale elftal. Omdat hun optreden zo'n succes was geweest werden zij later in Aardenburg op een koninginnefeest in de nationale kleuren gefotografeerd. We zien, van links naar rechts: Jaantje Jansen, Frans Pieters (tevens penningmeester), Anna Aalbregtse, Jo Ros, Betsy van de Sande, Ko van de Sande en Hanna Pieters.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek