Aardenburg in oude ansichten deel 2

Aardenburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4017-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aardenburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De leden van de protestantse zangvereniging gingen in 1926 op de foto. Van links naar rechts zien we, liggend: Anna Pieters, Lies van der Linde, Mientje le Clercq, Mieke Pieters en Lies Pieters. Zittend:

Lies Haak, Corrie Schippers, Sara Pleijs, dirigente rnevrouw Engelina van den Broecke-de Man, rnevrouw Anna Barnouw-Reijst, Tannetje de Maree, Janneke Baart en Hanna Pieters. Staand op de derde rij: Marie de Bert, Greet Pieters, Georgine van der Hooft, Marie van GaeIen, Cato Baart, Anna Aalbregtse, Sara HoI, Marie Wage en Marie Lucieer. Op de bovenste rij: Jo Lucieer, Betsy de Bert, Jaantje van Nieuwenhuijsen, Suus Pieters, Willy van der Hooft, Sina de Bert, Rebecca van der Hooft, Louise Nieskens, Marie Maas en Cathelyn Nieskens.

70. De leden van de rederijkerskamer "Fortuna" te Draaibrug moesten in de zomer van 1939 naar het vogeltje kijken, We zien, van links naar rcchts, liggend: Prudent Lampo, Antony Cornmelin, Daniel Commelin en Johan Commelin. Janneke de Die en Marie Lampo houden de verenigingsvlag vast. Zittend poseren Janneke de Groote, Jan Hollebrand jr., Anna Dirkx, Adrianus Commelin, Alma Duinker en gemeenteraadslid Jan Hollebrand sr. Staande: Izaak Verplanke, Margriet Lampo, Corry Commelin, Irma Duinker, Pieter Dirkx, Jo Corthals en Jo de Groote.

71. Daar Draaibrug hoofdzakelijk van de tram leefde en eigenlijk als buurtschap was ontstaan toen de werkplaatsen van de tram en woningen voor het personeel werden gebouwd, kon het moeilijk anders of bij feestelijkheden moest dit worden uitgebeeld. Zo ook ter gelegenheid van het feit dat koningin Wilhelmina in 1938 veertig jaar vorstin was. Toen reed er een praalwagen van Draaibrug in de optocht mee die de tram uitbeeldde. Van links naar rechts zien we, vooraan: Adriaan Focke, Johannes Cornmelin Sf. en Mientje Jansen. In de tram: Adrianus Commelin als machinist, Pieter Dirkx als stoker en Adriaan de Groote als conducteur. Verder herkennen we in de tramwagen: Janneke de Groote, Anna Dirkx, Corry Commelin (met hoge hoed), Jo Corthals, Jo de Groote, Irma Duinker, Marie Lampo en Alma Duinker, allen in Zeeuwse kIederdracht.

72. In 1898 stond deze erepoort in de Weststraat nabij het Brandstraatje, met op de achtergrond de Kaaipoort. Bij feestelijkheden waren praalwagens en erepoorten de meest voorkomende uiterlijke tekenen van feestvreugde. Zo ook bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, in 1898. Op verschillende plaatsen waren toen triomfbogen opgericht. In de Weststraat waren slingers van huis tot huis over de straat gehangen. Langs de trottoirs had men met papieren rozen versierde denneboompjes geplant en in de Marktstraat waren die met slingers aan elkaar verb on den. Met karrevrachten had men deze denneboompjes uit de bossen van Kleit in Belgie gehaald.

· .

"'-. - ? --< ~

~_.~ ~

73. Deze praalwagen, voorstellende "De Elf Provincien", reed in de stoet die uittrok bij de viering van de honderdjarige onafhankelijkheid in 1913. Hier staat de praalwagen in de Brouwerijstraat, voor cafe "Op Hoop van Zegen in Transvaal" bij Engeltje de Clerck. De vrouw van Engeltje, Wilhelmina van Daalen, staat in de deuropening van het cafe te praten met twee dames die op hun paasbest zijn uitgedost. De leden van het feestcomite, Kees van Overbeeke en Ko van de Sande, begeleiden de wagen. De elf meisjes op de wagen zijn: Johanna Riemens, Martha Pieren, Germaine Blondeel, Sara Polderman, Johanna Reepmaker, Jo Ros, Marie van de Sande, Sara de Maree, Bertha de la Vienne, Marie Claeys en Marie Matthijs.

-

-~-~--~"f;~:;~~~'1

~.-

~---- ?... -

---~

74. Dit is de "Aardenburgsche Fanfaren" bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan in juni 1912. Van links naar rechts, op de voorste rij: Alexander Ros, Jacob Ros, Abraham Aalbregtse en David Lere. Op de tweede rij: Kees van Overbeeke, Ko van de Plassche, Theon Vorsterman van Oyen, Karel Reepmaker, mr. Anthonie van den Broecke, Petrus van den Hemel en Izaak Maas. Op de derde rij: kapelmeester Dobbelaere uit Gent, Victor van Leeuwe, Marien Lindhout, Fons de Groote, Mattheus de Roos, Johannes Baart, Jan Pleijs, Kobus Maas, Kobus de Maree, Abraham Pieters, Machiel Dhont, Henry Jolivet, Johannes Hoi, Alexander Ros, Frans Dirkx, Maarten Aalbregtse, Jacob Schippers, Dolf van de P1assche, Adriaan Provoost, Willem Bruijnooge, Pieter Pleijs, Abraham Kools, Pieter Wage en Marinus Pieters. Op de bovenste rij: Jacobus Kools, Cornelis Looysen, Izaak de Brauwer, Herman Nunnink, lzaak van Daalen, Wannes Jansen, Bram Maas, Jacob Beun, Guust Jolivet en Piet Pieters.

75. Hier zijn we aanwezig bij de zestigjarige bruiloft van Engeltje de Clerck en Mina van Daalen, in 1935. Voor hun huis in de Brouwerijstraat was een erepoort opgericht en er werd een au bade gebracht door kinderen uit de buurt. Deze kinderen waren, van links naar rechts: Fernand Haverland, Jo Beun, Els de Bruijne en Jerome van Rie. Helemaal rechts staat mevrouw Augusta Haverland-Demory. Met de auto van drankhandelaar Lievin Haverland, die tegenover woonde, werd het diamanten paar naar het stadhuis gebracht waar hen een officielc ontvangst wachtte. Engelbertus de Clcrck (1849-1936) was veldarbeider en Wilhelmina van Daalen (1852-1944) was cafehoudster. Het echtpaar had negen kinderen.

76. Tot slot een vreugdevol plaatjc van de ballonwedstrijd ter gelegenheid van de kermis in 1928. Dit was niet zomaar een ballonwedstrijd, maar in feite ecn katholieke demonstratic. In die tijd stonden protestanten en katholieken nogal scherp tegenover elkaar in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee samenhangend de meerderheid in de raad en het beheer over de rijke gast- en weeshuisgoederen. Een van de acties van de katholieke propagandaclub was toen deze ballonwedstrijd, die op het katholieke centrum, het Kaaiplcin, werd gehouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek