Aarle-Rixtel in oude ansichten

Aarle-Rixtel in oude ansichten

Auteur
:   J.P. van Vlerken
Gemeente
:   Laarbeek
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3739-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aarle-Rixtel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Mogelijk zal de lezer verwachten eerst een aantal ansichten en foto's aan te treffen van de oude dorpen Aarle en Rixtel, gevolgd door wat nieuwere foto's van een verenigde gemeente Aarle-Rixtel. Aan deze verwachting kan met worden voldaan, omdat er, in het tijdvak dat door dit boekje bestreken wordt - ongeveer 1880 tot 1930 - er steeds een ongedeelde gemeente Aarle-Rixtel was en een parochie AarleRixtel, waarvan de grenzen - v66r de grenswijzigingen van nieuwjaar 1968 - ongeveer gelijk liepen.

Hoe zit het dan eigenlijk met Aarle en met Rixtel? Aarle omvatte het noordwestelijk deel van de gemeente, Rixtel het zuidoostelijk deel, waaronder al het gebied ten oosten van de Aa. Rixtel is het oudste: in de twaalfde eeuw was er een vrouwe van Rixtel die actief meewerkte aan de totstandkoming van de parochie Rixtel. Van deze parochie Rixtel werden later de parochies Helmond, Aarle en Beek afgesplitst.

De bestuurlijke indeling ("dorpen", met onder andere eigen financien), de gerechtelijke bevoegdheid ("schepenbanken") en het gemeenschappelijk bezit ("gemeijnten", in dit geval de broekgronden langs de Aa) correspondeerden met onderling en met met de parochie-indeling. Zo was het "dorp" Aarle-Beek eerder gesplitst dan de "schepenbank" Aarle-Beek (dit laatste in 1646), terwijl de gemeenschappelijke broek-

gronden pas in het begin van de negentiende eeuw werden verdeeld tussen de gemeenten Aarle-Rixtel en Beek en Donk. We zien dit weerspiegeld in de familienamen: er zijn Van Aarle's of Van Aerle's, Van Rixtel's, Van Beek's, Van Alebeek's, maar geen Van Aarle-Rixtel's!

De bebouwing van Aarle-Rixtel ligt nu tussen het vroegere Aarle en Rixtel in, met de weg Bakel-Kanaalbrug-Heuvel-Couwenberg-Lieshout als voornaamste ader en de Couwenberg met het aangrenzend deel van de Dorpstraat als centrum. Deze groei heeft tot voor kort op natuurlijke wijze plaatsgehad en wel op het grondgebied van de vroegere parochie Aarle, zodat men in de streek ook met spreekt van Aarle-Rixtel, maar kortweg van Aarle en Aarle's.

Aarle-Rixtel was tot voor enkele tientallen jaren een dorpsgemeenschap met zoveel boeren als er grond voor was, vrij veel middenstanders en zeer veel industriewerkers, die vooral naar Helmond pendelden. Om dit te laten zien is in deze collectie "beelden uit het verleden", behalve oude ansichten, ook veel ander beeldmateriaal verwerkt.

Tenslotte betuig ik mijn erkentelijkheid aan allen die aan de totstandkoming van dit boekwerkje hebben medegewerkt.

1. Op de grens van Bakel en Aarle-Rixtel woonde "Mieke de Pint", waarschijnlijk zo genoemd omdat ze indertijd behalve in melk ook in bier deed.

~_.~,.i.~ .

. _~

2. Zoals de meeste buitenwegen bestond ook de weg Bakel-Aarle een twintigtal jaren geleden nog nit een smal fietspad en een breed karrespoor. In het huis reehts woonde Willem Heesakkers.

3. De Broek-Aa, bij de tegenwoordige sportterreinen "De Hut", waarschijnlijk ontstaan uit de overlaat van de watermolen van het kasteel van Rixtel, was - en is nog - een vrijwel stilstaand water en ... nagenoeg met vervuild!

4. Ben honderdtal meters ten zuiden van de Aa-brug (bij de kromming van de rivier op de achtergrond) bouwden de heren van Rixtel hun kasteel, later het "Gulden Huys" genoemd; zij beheersten daarmede de oversteekplaats en het waterpeil.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek