Abbekerk in oude ansichten deel 1

Abbekerk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M. Krom-de Vries
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4214-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abbekerk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Vindt u het snuffelen in de dingen uit grootmoeders tijd ook zo leuk? En dan dat beetje mijmeren over al die voorbije toestanden? Ret kan ie zo'n weldadig gevoel geven wanneer beelden uit het verleden voor je oprijzen. Een herinnering, tot leven gewekt door de herkenning van een plaat, een foto. een meubelstuk of wat dan ook, kan een feest zijn,

Dorpsbeelden spelen daar sterk in mee. Bladerend in een serie oude ansichten herken je weer de huizen en de situaties die door veranderingen verloren zijn gegaan. Soms beleef je als het ware opnieuw het plekje waar je als kind nog hebt gespeeld. En niet te vergeten de mensen die je zo goed hebt gekend en die, al dan niet toevallig, op de ansichtkaarten werden vereeuwigd!

Ret is een goed idee van de uitgever om ook van Abbekerk, met het daarbij behorende Lambertschaag, een boekje met dorpsbeelden uit te geven en ik heb er graag aan meegewerkt dit gestalte te geven. Met veel dank heb ik daarbij van de informatie van anderen gebruik kunnen maken. Ik hoop dat het resultaat u een goed beeld geeft van ons dorp zoals dit eens is geweest.

Bij deze woorden denk je automatisch aan de verder terugliggende geschiedenis van Abbekerk. Zo erg veel wet en wij daarvan niet. In een tijd waarin - waarschijnlijk wel zo'n vierduizend jaar geleden - dijken ontbraken en het water nog vrij spel had konden op hoog gelegen gebieden (zandruggen) kleine nederzettingen ontstaan. Men kan dit afleiden uit elders gedane opgravingen. Zo zal vermoedelijk ook het begin geweest zijn van wat later Abbekerk-Lambertschaag

werd. De aanleg van dijken random Westfriesland bracht groter veiligheid en meer mogelijkheden een bestaan op te bouwen. Landbouw, veehouderij en visvangst zijn in die oude tijden de middelen van bestaan geweest. Zelfs ging men toentertijd op walvisvaart in het barre noorden. In hoofdzaak veeteelt is als bestaansmiddel overgebleven en het zijn ook de vele mooie boerderijen die het dorpsbeeld zulk een markant aanzien geven.

Belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Abbekerk ziin nauwelijks te noemen. Vermeldenswaard is zeker wel dat Abbekerk een stad is dank zij de in 1414 door Graaf Willem VI verleende stadsrechten. Behalve Lambertschaag vielen ook Twisk en Midwoud onder de "Steede Abbekerk". Na intrekking van de stadsrechten in 1426 - bij wijze van strafmaatregel omdat Abbekerk had behoord tot de "rebellerende steden" - werden ze in 1456 opnieuw verleend. Ret voormalige gemeentehuis, dat iedereen wel kent, was voorheen het Regthuijs; het werd laatstelijk in 1830 verbouwd. Een kerker waarin het jaartal 1756 staat gegrift herinnert nog aan de oorspronkelijke functie van het merkwaardige gebouwtje, Maar uit die lang vervlogen tijden staan ons geen prentbriefkaarten ter beschikking. Die bestonden toen nog niet. WeI enkele gravures, maar die vallen buiten het bestek van dit boekje, dat geen historisch werkje wil zijn, doch aileen maar ten doel heeft u Abbekerk nog eens te laten zien zoals het in het nabije verleden was.

Ik vertrouw erop dat u veel genoegen aan dit boekje zult beleven!

]bbekerk. jYfo~erUleg

--

;;:;;;- -

1. Aan de Vekenweg (op de ansicht ten onrechte Molenweg genoemd) stond deze prachtige meelmolen, gebouwd in 1817, nadat zijn voorganger in dat jaar was verbrand. De mo1en werd in 1898 gekocht door W. Kool maar werd helaas in 1917 ges1oopt. Op deze1fde plaats staat nu de malerij van H. Fikse. Ook de woning naast de molen is afgebroken. Er is een nieuwe woning voor in de plaats gekomen, thans bewoond door A. Fikse. Let u eens op de prachtige bomenrij langs de Vekenweg!

2. Dit is een deel van het Zuideinde, ter hoogte van het perceel van C. Chattellon. Ret huis rechts op de voorgrond is de voormalige winkel van lb. Wijdenes. Dit pand is afgebroken. Ter plaatse is nu de toegang tot de Populierenlaan.

3. Het eerste huis, op deze foto rechts, is de bakkerij van C. van der Oord. Dit pand dient alleen nag maar als woning. De tweede waning is Zuideinde 11. Deze woning heeft een verbouwing ondergaan. Aan het hek, in de uiterste hoek van haar voortuintje, staat mejuffrouw A. Speur, die zevenendertig jaar kleuterleidster is geweest aan de Nutskleuterschool.

4. Het huis met het mooie hek ervoor is winkel en woning van P. de Hart, waarin hij een melkzaak en een handel in touw en dergelijke dreef, Het pand is inmiddels verbouwd tot twee woningen: Zuideinde, 5 en 7. Op deze ansicht ziet u hoe goed de houten bruggen het doen in het dorpsbeeld. Let ook op de trapjes in de wal.

Gr6elen uit Abbekerk

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek