Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Auteur
:   drs. M. Blokhuis
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5955-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje geeft een fotografisch beeld van de Baambrugse en Abcouder samenleving in de periode tussen 1893 en 1950. De titel .Dorpsgezichten" kan op twee manieren uitgelegd worden. Enerzijds verwijst het naar de topografische foto's die opgenomen zijn. Anderzijds verwijst het naar de inwoners die zich hebben laten portretteren.

Het jaartal 1893 is bepaald door de oudste foto die bij de speurtocht voor deze uitgave boven water kwam. Dit is een groepsfoto uit 1893-1894 van de christelijke nationale school te Baambrugge. Er bestaan toto's van Abcoude van voor 1893. Deze zijn gemaakt door Jacob Olie. Aan het werk van deze Amsterdamse fotograaf is echter al veel aandacht besteed. Er zijn ook portretfoto's van voor 1893 bekend, maar deze passen niet in de opzet van deze uitgave. Foro's tot omstreeks 1950 hebben slechts enkelen in hun bezit. Dat maakt deze foto's uniek en interessant voor onze genera tie. Na 1950 werd het bezit van een fototoestel steeds algemener. Hierdoor waren de meeste dorpsbewoners in de gelegenheid om van belangrijke gebeurtenissen zelf hun .Jciekjes'' te maken.

De uitvinding van de fotografie heeft ervoor gezorgd dat bijna aile lagen van de bevolking over afbeeldingen konden beschikken. Portretten, tot dan toe aileen mogelijk op tekening of schilderij en daardoor aileen weggelegd voor welgestelden, kwamen nu binnen ieders bereik. Toch was foto-

graferen en gefotografeerd worden tot na de Tweede Wereldoorlog geen alledaagse zaak. Men liet zich .vereeuwigen" bij jubilea, het jaarlijkse dagje uit van verenigingen, op school en bij nog vele andere gedenkwaardigheden. Dit gebeurde meestal door beroepsfotografen. Zij verzorgden ook de foto's voor prentbriefkaarten.

De amateurfotografie kwam aan het eind van de vorige eeuw op gang door de ontwikkeling van de handcamera. Aan amateurs hebben we verschillende fraaie plaatjes van onze dorpen te danken. De eerste Abcouder amateurfoto's die ons bekend zijn komen uit het bezit van de familie van notaris D.J.J. van Kempen. Ook de families Roos-Vlasman te Abcoude en Grevenstuk en Griffioen te Baambrugge waren al vroeg in het bezit van een fototoestel. Diverse foto's uit hun verzamelingen zijn in dit boekje opgenomen.

Dit boekje geeft geen volle dig beeld van onze dorpen in genoemde periode. Aan diverse instellingen is al aandacht be steed in andere publikaties. Om die reden zijn ze hier niet opgenomen.

Dat dit boekwerk tot stand kwam is aan velen te danken. Voor de hartelijke ontvangst, het geven van informatie en het beschikbaar stellen van foto's wil ik hen allen oprecht dankzeggen.

Baambrugge, september 1994

M. Blokhuis

ABCOUDE

1. De plaatselijke notaris D.J.J. van Kempen (midden) in gezelschap van waarschijnlijk zijn zoon, dr. Sandrinus van Kempen (links) en Henri Galevasi (rechts), Laatstgenoemde woonde aan de Molenweg. D.1.J. van Kempen was notaris te Abcoude van 1882 tot 1916 en woonde in de Hoogstraat. Ook zijn vader, Sandrinus van Kempen sr., was notaris te Abcoude geweest en wei van 1832 tot 1881. In 1917 werd J.M.C. van Kempen notaris te Abcoude. Hij hield het echter niet zo lang vol als zijn vader en grootvader. Een jaar later al vertrok hij als notaris naar Loenen aid Vecht. De foto is omstreeks 1900 genomen.

2. De Heinkuitenbrug gezien vanaf de Voordijk omstreeks 1900. De in het water liggende boomstarnmen zijn waarschijnlijk van de ter plaatse gevestigde klompenmaker Rijk Meijer.

3. Toeristen te Abcoude omstreeks 1900. Op de foto zien we de familie Mendes da Costa uit Amsterdam. Zij rijden met een hondekar in de Lange Coupure. Of ze de hele tocht vanuit Amsterdam op deze wijze gemaakt hebben, is niet bekend. Zij waren bevriend met notaris Van Kempen en kunnen via hem dit vervoermiddel gehuurd of geleend hebben.

4. De Voordijk met zicht op de toren van de hervormde kerk is een geliefd plekje om te fotograferen. Het dorpsbeeld is hier in de loop der tijd niet veel veranderd en foto's ervan zijn daardoor moeilijk te dateren. Deze foto is echter met zekerheid gemaakt in 1899. het jaar dat de toren ombouwd is met rnachinaal gevormde steen. De toren staat am die reden in de steigers.

5. De boerenhofstede Bijlmerlust op de oorspronkelijke locatie aan de Abcouderstraatweg omstreeks 1900. Het gebouw moest in 1969 wijken voor de nieuwbouw in de Bijlmermeer. Het werd steen voor steen afgebroken en in 1970 herbouwd aan het Gein bij de Wilhelminabrug. Over het resultaat zijn de meningen nog steeds verdeeld.

6. De heer en mevrouw Van Alewijk in de tuin van hun huis aan de Laan van Binnenrust omstreeks 1910. G. van Alewijk was een vooraanstaand inwoner van Abcoude in het begin van deze eeuw. Hij was kandidaat-notaris en ouderling van de geretorrneerde kerk te Baambrugge. Nadat in 1906 de gereformeerde kerk van Abcoude werd gesticht, werd hij daar een van de eerste ouderlingen. Hij overleed in 1912. Mevrouw Van Alewijk was leidster van de Gereformeerde Meisjesvereniging te Abcoude.

7. Hetpersoneel van de openbare school met leden van de familie Van Setten, in mei 1912. Staande links de heer G.J. (Gijs) van Setten, tweede van reehts de heer Bossenbroek en geheel reehts de heer Haanstra. de vader van de bekende cineast Bert Haanstra.

8. CG. Uitewaal met zijn vrouw en hun kinderen Antoon en Truus voor her pand De Waken de Haan. De heer Uitewaal werd in 1907 eigenaar van dit etablissernent. De foto is ornstreeks 1914 genomen.

9. Het oude postkantoor in de Stationsstraat (thans nr. 17) gefotografeerd op 25 augustus 1914. Waarschijnlijk is deze foto genomen als herinnering aan het oude gebouw. In 1914 namelijk werd het nieuwe kantoor aan het Raadhuisplein in gebruik genomen. Met het karretje dat we op de voorgrond zien werd de post van het station opgehaald. Van enkele personen zijn de namen bekend: derde van links is G. Kraal. geheel rechts zien we Payralbe en naast hem M. Vermolen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek