Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Auteur
:   drs. M. Blokhuis
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5955-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

10. De woning en winkel van Jan Lustenhouwer aan de Voordijk omstreeks 1914. Hij betrok het pand in 1890. We zien de kruidenier met naast zich zijn vrouw Rosina de Vink. Daarnaast staat zijn dochter Rosien Lustenhouwer, met haar dochtertje Roos op de arm. Rechts staat Agaath Verhoeven, de vrouw van de opvolger van Lustenhouwer,

11. Kruidenier Jan Lustenhouwer aan het werk in zijn winkel aan de Voordijk. Om hem hcen zien we de verpakte en onverpakte kruidenierswaren. De foto geeft de situatie weer van ornstreeks 1915. Niet lang daarna moet hij zijn zaak overgedaan hebben aan Verhoeven.

12. Vrachtrijder Harmen Hoogenhout met paard en wagen voor zijn ouderlijke woning aan de Molcnweg. Hij onderhield een bodedienst tussen Loenersloot en Amsterdam. De foto is genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de bok zien we naast hem een op het fort ingekwartierde soldaat. Op de voorgrond staan "opa" J. van Eikeren en Sia van Harten, de halfzus van Harrncn.

13. De Gereformeerde Jongelingsvereniging omstreeks 1916. gefotografeerd voor het voormalige kerkgebouw aan de Voordijk. Aan de gezichten kunnen we zien dat het leven voor de gereformeerde jongelingen een serieuze zaak was. Van enkelen zijn de namen bekend: liggend, links op de voorgrond, Marten Hoogenhout, staaude, vierde vall links. Henk de Ruiter en geheel rechts Jan Hoogenhout. In het midden zien we soldaat Borgerling. die tijdens de Eerste Wereldoorlog gelegerd was te Abcoude.

14, De Slotspoldermolen. Deze kleine molen werd ook wei genocmd .Jict molentje van Van de Bosch", Het stond aan de kant van de Oude Dijk, ongeveer tel hoogte van de huidige manege. De foto is gedateerd IC juni 1916.

15. Leerlingen van de C.N.S. omstreeks 1916. In die tijd was de school gevestigd aan het Kerkplein. In 1922 verhuisde men naar een nieuw gebouw aan de Blomswaard. Op de foto zien we, van links naar rechts, voorste rij: 1 Henk Stroomenberg. 2 Arie de Groot, 3 Teunis de Pijper, 4 Gijs van de Broek en 5 Arie de Pijper. Tweede rij: 1 Cor de Graaf, 2 Neel de Graaf, 3 Eva Stroomenberg, 4 Jo Stroomenberg,5 'I. 6 Aatje van de Broek, 7 Janna van de Leede, 8 Pietje van de Roest en 9 Annie de Pijper. Derde rij: 1 Jannetje van Walbeek, 2 Jans de Groot, 3 Teuntje de Groot, 4 Jans Stroomenberg, 5 Jo van de Broek, 6 Dirkje van de Brock, 7 Stien van de Roest, 8 Juliana Ligterink, 9 Klaasje de Pijper. 10 Katrien Stroomcnberg en 11 'I van Vliet. Vierde rij: 1 Truus Ligterink. 2 Hein Schoenrnaker, 3 Gerrit de Graaf, 4 Cor de Pijper, 5 Johan Gorlee, 6 Kees Gorlee, 7 Henk van de Broek en 8 ,?, Vijfde rij: 1 Jan de Graaf, 2 Kees Ligterink, 3 Arie van de Leede, 4 Ries Roest, 5 Gijs Roest en 6 'I. Verder zien we links meester Van Walen en zittend naast hem meester Hoevelaken.

16. De me!kzaak van Van Oosterom aan de Voordijk, omstreeks 1925. Van Oosterom had in die tijd ongeveer acht koeien. Een dee! van de melk werd zowel 's morgens als 's avonds uitgevent. Behalve melkprodukten verkocht hij ook kruidenierswaren. Van concurrentie was in die tijd nauwelijks sprake. Wanneer cen produkt niet voorradig was, ging Van Oosterom het gewenste artikel bij de even verderop gelegen winkel van Lustenhouwer halen en kon zo aan de vraag voldoen. Van links naar rechts zien we: 1 buurvrouw Verhoef, 2 buurvrouw Gerritsen, 3 Frederick van Oosterorn, 4 Marie van Oosterorn, 5 Taos Timmer (naaister uit de Kerkstraat). 6 Dien van OosteromTober en 7 Willem van Oosterom.

17. Een klas van de bewaarsehool in de Stationsstraat (thans nr. 37) omstreeks 1926. Op de voorste rij zien we, van links naar reehts: 1 '1,2 '1,3 Ans van de Bosch, 4 Jan van Ekris, 5 Fij den Hartog, 6 Co den Hartog, 7 Jan Kats, 8 Mien Kats, 9 Henny van de Roest, 10 Ida van de Roest.I I 'I, 12'1 en 13'1 Albers. Middelste rij: 1'1,2 'I Sluik,3 Rie van Ekris, 4 'Ivan Ekris,5 GerKats,6? Moos, 7 'I, 8 Fenny van de Roest, 9 'I van de Broek en 10'1. Aehterste rij: 1 Mien van Oosterom (helpster), 2 Gerrit Moen, 3 Adriaan van Eck, 4 Gerrit van Eck, 5 'I van Diggelen, 6 Wouter Wiggemans, 7 Arie Spreij, 8 Marten Hoogenhout en 9 juffrouw Schlotjes.

18. Ringsteken op de fiets tijdens de Oranjefeesten te Abcoude in 1926. De Ioto is gepubliceerd in het weekblad ,.Utrecht in Woord en Beeld" van 2 september 1926.

19. De stier Karel Wilhelm 7504. Deze stier moet zoiets bijzonders geweest zijn, dat het de moeite waard was om hem te vereeuwigen. Hij was op een boerenbedrijf te IJsselstein geboren op 2 februari 1924. In 1926 was G. van Kreuningen te Abcoude de eigenaar die zich met het dier liet fotograferen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek