Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Auteur
:   drs. M. Blokhuis
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5955-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

20. De Parochiele Voetbal Club Abcoude (P.Vc.A.) omstreeks 1928. Deze voetbalclub is opgericht als tegenhanger van de neutrale verenigingHertha. De laatste oefende narnelijk ook op zondag. Aanvankelijk voetbalde men op een terrein achter de rooms-katholieke kerk. Daarna op een terrein aan de Stationsstraat en vervolgens daar waar thans het Dienstencentrum gevestigd is. Op de voorste rij, van links naar rechts: 1 Kees de Bruijn, 2Piet Gijzel, 3 Leen Katee, 4 Andre Lens en5 Wim Lens. Achterste rij: 1 ?, 2 Otto Rautenberg, 3 Gerrit Verhoef, 4 loop Bon, 5 Bep Vermeij (?) en 6 Jan Lustenhouwer.

21. De Rooms-Katholieke Kruisvereniging omstreeks 1929. Op initiatief van de sociaal bewogen pastoor Sloet werd te Abcoude de Kruisvercniging opgericht. Dit was ter ondersteuning van de actie tot drankbestrijding van zijn vriend, pastoor Ariens te Maarssen, Op de foto zien we, van links naar reclus, zittend: 1 A. Post, 2 M. Geysel, 3 1. Post, 4 kapelaan Kroon, 5 1. Katec, 6 W. Kolenberg en 7 ? Rentinck. Staand: 1 A. Pompe, 2 1. Vis, 3 1. van Schaick, 4 P. Pompe, 5 A. Post en 6 B. Volker.

22. Gerrit Verrnolen in zijn ijsslee, Hij woonde aan de Koppelkade. Omstreeks 1930 bouwde hij deze gemotoriseerde ijsslee. Achter hem zit Jan Lustenhouwer. De derde persoon is een onbekende toeschouwer.

23. Op 15 januari 1931 kocht M.e. Gorlee vo or een bedrag van f 300 zijn eerste auto. Met deze Chevrolet uit 1926 began hij een taxibedrijf. De foto is gemaakt in de Stationsstraat, waar hij zijn bedrijf vestigde.

24. Bij de restauratie van de hervormde kerk in de jaren dertig waren vooral vaklieden uit cigen dorp betrokken. We zicn hier, van links naar rechts: 1 Arie Verkerk, 2 De Vries, 3 Johan Veenhof, 4 Nick Schuiveling, 5 Zorgman (achteraan), 6 Jaap Verwey. 7 Jan Gerritsen, 8 Willem Burger. 9 ?, 10 1. van Oosterom, 11 Jan Gerritsen jr. en 12 Willem Verheern,

25. In de jaren dertig werd een lange-afstandroeiwedstrijd gehouden van Abcoude naar Amsterdam. Op de foto zien we de start van de tweepersoons .Inrigged wherries" bij het Meerhuis. De boot op de voorgrond (Zambesie) werd winnaar van deze race.

26. Leerlingen van de naaischool in de Kerkstraat. De naaischool was in 1901 opgericht en stand onder leiding van de Abcouse Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. Ook niet-katholieken konden daar naailessen krijgen. De foto is in 1932 genomen bij gelegenheid van het jaarlijkse dagje uit. Op de voorste rij zitten: 1 Jans Velthuis, 2 Truus Blom, 3 Gel' Hofstee, 4 Beb van Schaick, 5 Marie Miltenburg, 6 Corrie Larnbalk, 7 Mien de Groot en 8 Nelie v.d. Bosch. Staande op de achterste rij: 1 Jo Wintershoven, 2 Annie Wouters, 3 Bets Verhoef. 4 Gel' VOlker. 5 Jannie v.d. Bosch, 6 Cor Rentinck, 7 Coby Kingma, 8 Marie Keizer. 9 Jany Wassink en 10 Miep Kolenberg.

27. Op 24 juli 1934 nam burgemeester Dedel afseheid wegens zijn vertrek naar een andere gemeente. Op de seholen in Baambrugge en Abeoude is voor die gelegenheid cen lied ingestudeerd dat op het Raadhuisplein ten gehore werd gebraeht onder leiding van de heer Vis. De tekst van het lied luidt als voIgt: Uit Baambrugge en Abcou/ komen wij spontaan rbrengen II een laatste groet/voor uw henengaan. / la, wij allen groat en klein/ hier tezaam vereend/ willen thans u huldigen / zo oprecht gemeend. / Vele jaren hebt gij hier / steeds met lust en vliit / in Den Haag bier ver vandaan / voor Hare Majesteit / Zegene God oak daar uw werk / voor de maatschappi] / blijf tevreden en gezond / oak dat wensen wij! (2x).

28. In 1936 voerde de operettevereniging de operette "Goudhaantje en de Troubadour" op. Het geheel stand onder de bezielende leiding van rnevrouw Van Doorn, de echtgcnote van de bekende plaatsclijke arts. Veel kinderen uit Abcoudc speelden .or in mee, We zien van links naar rcchts, zittend. voorste rij: 1 Willie Schuiveling, 2 Stien Werneke, 3 Plonie van Eijk, 4 Annie Meijer, S Greet v.d. Zijden en 6 Mia Geysel. Tweede rij: 1 Dinie van Tal, 2 Gre de Bruin, 3 Rietje van Eijk, 4 Mien Albers en 5 Doortje Klein. Staand, derde rij: 1 Jet de Jager. 2 Annie de Groot, 3 Jaantje van Heel, 4 Fern Bakhuisen, 5 Berta Meyer, 6 Coba Kuiper, 7 Mies Dongelrnans, 8 Corrie Werneke,9 Riek de Jong. 10 Neel v.d. Bosch. 11 Corrie van Kalmthout. 12 Ans v.d. Bosch. 13 Agnes Buts. 14 Clasien Albers. IS Berta Albers, 16 Gr6 v.d. Grift, 17 Abe Schuiveling, 18 Hermie de Bruin, 19 Willernien v.d. Bosch, 20 Nelie v.d. Bosch en 21 Corrie Trouw. Achterste rij: 1 Janie Meijer, 2 Heia de Graaf, 3 Tinie van Heel. 4 Lena v.d. Bosch, 5 Alie Verbree, 6 Jo Albers, 7 Greet de Graaf, 8 Wil Kuiper. 9 To van Klooster en 10 Corrie Kuiper.

29. De Katholieke Jonge vrouwen (K.IY.) in 1936-1937. In de jaren dertig werd op initiatief van kapelaan Kroon te Abcoude een afdeling van de KJV opgericht. Dit gebeurde in het kader van de ontwik keling van de katholieke bevolking. Enkele leden van de K.I Y. gaven lei ding aan de K.IM. (Katholieke Jonge Meisjes) waarvan ook een afdeling werd opgericht door kapelaan Kroon. Op de foto zien we de Kf.V'ers in uniform. Van links naar rechts, zittend: 1 Cob a Koekenbier, 2 Kapelaan Kroon en3 Rosien Lustenhouwer. Staande: 1 Bep van Blokland, 2 Gerarda Volker, 3 Cathrien Veerrnan en 4 Net Veerman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek