Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Auteur
:   drs. M. Blokhuis
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5955-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

30. Dominee Bleeker op de kansel van de hervormde kerk. In 1936 vierde hij zijn vcertigjarig ambtsjubileum. Hij heeft zich bij die gelegenheid laten fotograferen door niernand rninder dan Mien Grevenstuk uit Baarnbrugge. Dominee Bleeker was predikant te Abcoude van 1923 tot 1939.

31. Handwerkvereniging De Krans in 1937. Ze werd op 22 juli 1875 opgericht en is de oudste thans nog bestaande vereniging van het dorp. De opbrengst van de handwerkprodukten kwam ten goede aan de christelijke bewaarschool, de zen ding en andere instellingen van filantropische aard. De vrouw van de burgemeester was vanouds de presidentc. In dit geval is het de moeder van de ongetrouwde burgemeester. Op de foto zien we onder anderen Fij van Oosterom, die in 1994 geridderd is, omdat zij zestig jaar lid was van deze vereniging. Van links naar rechts, voorste rij: 1 Nel Duin, 2 Janna Aaftink, 3 mevrouw Des Tombe, 4 zuster Claassen en 5 burgerneester Des Tombe. Tweede rij: 1 Aartje van de Broek, 2 Cob a Wout, 3 Marie van Veen, 4 Marie Ligterink, 5 Frederiek van Oosterom, 6 Hendrick van de Bosch en 7 Wijntje Bakhuizcn. Derde rij: 1 Mat de Vries, 2 Fij van Oosterorn, 3 Willemien van de Bosch, 4 Ger de Haan, 5 Lena? en 6 Annie Jongkind.

32. De Vrijwillige Brandweervereniging te Abcoude is op 7 augustus 1936 opgerieht.1n dat jaar werd ook de eerste spuitwagen aangekocht van de firma Bikkers te Rotterdam. De foto is van 24 april 1937, de dag waarop voor het eerst een openbare dernonstratie gegeven werd. We zien hier, van links naar rechts, op de voorste rij: 1 een afgevaardigde van de Utrechtse Brandweerbond, 2 A.F. van Riemsdijk, 3 A. den Hartogh (chauffeur). 4 H. Stork, 5 A. Kolenberg (chauffeur), 6 E. Veerrnan, 7 N. Schuiveling, 8 A.J. van Hulsen, 9 G. Koekenbier (cadet). 10 G. Pieriernan.Tl A. Kuiper, 12 P. Eikelenboom, 13 1. Zadelhoff, 14 L. Aaftink (brandmeester). 15 1. Besseling (brandmeester). 16 A.H. van Ka!mthout (brandmeester-rnachinist), 17 afgevaardigde, 18 atgevaardigdc, 19 A.M. Verrnolen (opporbrandmeester) en 20 W. Pape (secretaris-kassier). Achterste rij: 1 W. Burger (brandmeester), 2 E. Vos, 3 1. Fortuin. 41. Schuiveling en 5 A.G. Payralbe.

33, Toneelgezelschap "De Knorhaan met een tot knorhaan (vissoort) omgebouwde boot in de Angstel voor het Amsterdamsch Koffiehuis. De foto dateert van ornstreeks 1938, Van links naar rechts: 1 Mia Geysel, 2 ?, 3?, 4 Gerrit de Graaf. 5? en 6 Ad van Hulzen, Bij hun optreden werd altijd het volgende lied gezongen: Als de Knorhaan in Abcoude speelt, / is er niemand mea die rich verveelt. / Hew; het doet 'n mens wei goed een keer,/ aan zijn zorgen den/a niemand mea / Waar zal u vanavond heengaan? / Wei, natuurlijk naar de Knorhaan.r Als de Knorhaan in Abcoude speelt, / is er niemand mea die zich verveelt. /

34. De installatie van burgemeester Bentinck in 1939 als burgemeester voor de dorpen Abcoude-Proosdij en Baambrugge-Abcoude. Bentinck was de laatste burgemeester die te maken had met Abcoude en Baambrugge als twee gescheiden gemeenten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de samenvoeging tot stand. We zien op de voorste rij: I Buts, 5 mevrouw Bentinck, 6 burgemeester Bentinck, 8 dominee Bleeker en 9 J. Katee. Op de achterste rij: 3 Pepping, 5 Backer. 6 Slagt, 7 D. Snoek, 17 J. de Groot, 21 J. van Oosterom, 22 J. Stork, 25 zuster Claassen en 28 politieagcnt Schokman.

35. De Abcouder kegelclub De Krans met een gastclub in 1940. De Krans werd op 19 oktober 1921 opgericht door dokter Moinat en de heren Drabbe, Benschop en 1. Grevenstuk. Men maakte onder meer gebruik van de kegelbaan van De Wakende Haan (thans afgebroken). De namen van de gas ten zijn niet meer bekend, maar wel die van de Abcouder deelnemers. Ditzijn, van links naar rechts: 11. v.d. Roest, 4 P. Jonker, 9 1..Jonker, 10 Geysel, 11 A. van Kalrnthout, 1.2 A. Oudhofen 16 B. Ligterink. De kegeljongen links is A. Koekenbier.

36. Ontsierde borden aan de Molenweg te Abcoude en de Rijksstraatweg te Baambrugge. Op last van de Duitse bezetter zijn aan her begin van de Tweede Wereldoorlog deze borden geplaatst. Het verschiJ in spelling en uitvoering is opvallend. Ze zijn weer spoedig verwijderd. Vele dorpsbewoners weten dan ook niet dat ze er gestaan hebben. Deze foto's zijn echter stille getuigcn van oorlogsleed dat ook over de inwoners van Abcoude en Baambrugge is gekomen. Er waren gelukkig inwoners die zich niets van deze opschriften aantrokken en hun huizen voor joodse onderduikers openstelden en zo het tegendeeJ bewezen.

37. Het binnentrekken van de geallieerden in Abcoude op 7 mei 1945. Op de ene foto zien we links de ruin van de Eendracht en rechts de huizen aan de Koppelkade. De andere foto toont een opgewonden menigte die zich naar het Kerkplein begeeft.

38. De gemeenteraad van de gemeente Abcoude. De foto is genom en op donderdag 6 maart 1947, de dag dat jhr. mr. L.A. Quarles van U fford werd gemstalleerd als burgerneester. Zittend aan tafel zien we, van links naar rechts: 1 K. Blankenstein, 21oco-burgemeester J. de Groot, 3 W. Pape en 4 J. van Oosterorn. Staande: 1 J. Katee, 2 Th. Pepping, 3 C. Bon, 4 de heer Toonen, 5 C. Oudhof, 6 D. Griffioen, 7 R. Nelis en 8 C. van Voorthuizen.

39. De asman van de gemeente Abcoude, gefotografeerd in 1947. De dorpen waren nog klein en de aanbieding van huisvuil was beperkt. Johannes Stork kon het daardoor nog met paard en wagen ophalen. Daarnaast was hij grafdelver, dorpsornroeper en klokkeluider. Pas jaren later werd er een vrachtwagen voor de vuilnisophaaldienst aangeschaft,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek