Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Auteur
:   drs. M. Blokhuis
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5955-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

40. Olieman J. van Oosterom woonde op de Voordijk nr. 21. Hij ging met zijn handkar door het dorp om olie te verkopen, De foto dateert van 1950.

41. De B.B. (Beschcrming BevoJking) in tenue in 1954. Door de dreiging van de Koude Oor!og werd ook in Abcoude een afdeling van de B.B. opgericht. Zij waren opgeleid om slachtofferhulp aan burgers te geven in tijden van nood. Tijdens wedstrijden in Enschede werd de afdeling Abcoude kampioen Redding en ERBO. De foto is bij die gelegenheid genomen. Van links naar rechts: 1 K. OJdenburger, 2 C. Steenbergen. 3 J. Stork, 4 C. van Schaik, 5 ?, 6 E. Saraber, 7 1. Steenbergen. 8 K. Peek, 9 M. van Oosterom, 10 B. Marsen.Ll L. Wagenaar en 12 R. de Graaf.

BAAMBRUGGE

42. Leerlingen van de christelijke nation ale school in 1893-1894. Dit is de oudste schoolfoto die tot nu toe bekend is. Links zien we juffrouw Van Bleek en rechts meester Vermeer. Slechts van enkele leer1ingen zijn de namen bekend. Van links naar rechts, op de tweede rij: 4 Grietje v.d. Lee enS Cato van Kooten. Derde rij: 2 Cors Verhoef en 4 Piet v.d. Lee. Aehterste rij: 4 Niek Verhoef en S Gerrit Verhoef.

43. Kinderen met bokkewagen. He! betreft hier het gezin van Dirk de Groot en Gezina van Schaik, die woonden op boerderij Landgenoegen aan de Binnenweg, De locatie is te herkennen aan de thans nog bestaande schuur op de achtergrond. De foto dateert vermoedelijk van 1895. Bokkewagens kwamen in die tijd op boerderijen veel voor als speelgoed voor de kinderen. We zien hier, van links naar rechts: 1 Cor, 2 Gerritje, 3 Dirk, 4 Johanna, 5 Gerrit en 6 Willern.

44. De gereforrneerde kerk Postwijck omstreeks 1900. In 1956 is het interieur gernoderniseerd. Op het orgel na is al het oude rneubilair toen verwijderd. De nieuwe inrichting werd ontworpen door architect Burna uit Nunspeet.

45. Sophia Griffioen-Brouwer met haar kinderen Lena en Co in een wandelwagen. De foto is in 1904 gemaakt op boerderij Lindenhoff. Zij draagt hier een Utrechtse muts. In die tijd werd deze nag volop gedragen. In de jaren twintig komt deze hoofdbedekking nauwelijks meer voor.

46. Loodgietersbedrijf Van Teeseling. Deze foto werd omstreeks 1905 genomen bij de werkplaats in de Dorpsstraat (nr. 33). Links op de foto zit Van Teeseling sr., met naast hem zijn dochter. Achter hen staat een leerling-knccht. Rechts staan de werknemer Piet de Vries (met baard) en D. van Teeseling. Om duidelijk te maken dat het om ecn loodgietersbedrijf gaat, hebben De Vries en Van Teeseling enkele gereedschappen in de hand genomen.

47. Leden van de naaikrans Dorcas. De vereniging was omstreeks 1890 opgericht en stelde zich ten doel am door middel van handwerken geld bijeen te brengen voor de zending en voor de plaatselijke christelijke school. In de jaren dertig van deze eeuw kwam de nadruk meer te liggen op ondersteuning van behoeftige personen in de eigen gemeente. Tijdens de Twcede Wereldoorlog kwamen de werkzaamheden stil te liggen en werden daarna niet meer hervat. Op deze foto zien we de leden omstreeks 1905. Van links naar rechts, zittend: 1 Antje Verhoef, 2 Maartje Griffioen, 3 Jansje Griffioen, 4 To van Kooten en 5 Jacoba van Walbeek. Staande: 1 ?, 2 Cornelia van Kooten, 3 Em Griffioen, 4 Em Griffioen en 5 Jaantje van Walbeek.

48. Dokter Pieter Hendrik Groenevelt met zijn gezin omstreeks 1905. P.H. Groenevelt was arts te Baambrugge van 1898 tot 1915 en woonde in de Dorpsstraat. Op de foto zien we hem met zijn dochter Riekje. Zijn vrouw, mevrouw Groeneveldt-Brandt, heeft dochter Lien op school. Verder zien we de kinderen Diet en Ernst. Dokter Groenevelt heeft zijn herinneringen aan Baambrugge later opgeschreven. Deze zijn in 1946 uitgegeven onder de tite! .Bij dag en bij nacht". Hij gebruikte als pseudoniem dokter Van Weelderen. Aile persoonsnamen zijn in het boek veranderd, zodat we (he!aas) niet na kunnen gaan wie hij beschrijft. Over het dorp dat in het boek doorgaat voor Barrelwoude schreefhij onder meer: "Wat scheen het een liefvreedzaam klein dorp en tach: wat bleek het een wereld in het klein!"

49. Schoolfoto van leerlingen van de christelijke nationale school, gemaakt op 10 juli 1906. Van links naar rechts, voorste rij: 1 '1.2 Geerlof Griffioen, 3 Cor Voorneveld, 4 Gijsje Moerman, 5 Jo van Vliet, 6 Freek Groen, 7 Bab de Bree en 8 Dirk Griffioen. Tweede rij: 1 Marie Moerman, 2 Fietje Coers, 3 Sien Moerman, 4 Geertje de Bree, 5 ?, 6 Gerrit Griffioen. 7 Gerrit Verhoef en 8 Grietje Voomeveld. Derde rij: 1 meester Feringa, 2juffrouw Werkman met Gerrit Feringa (5 jaar). 3'1. 4Mie Jansen. 5 Henk Kroon, 6 Bart Portengen, 7'1.8 Cor Verhoef, 9 Neeltje Portengen en 10 meester De Boer. Vierde rij: I ?, 2 Trui van der Lee. 3'1.4 Mar Verhoef. 5 Na Verhoef. 6 Dit Verhoef. 7 Bets van Kooten en 8 Ed van Ede.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek