Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Auteur
:   drs. M. Blokhuis
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5955-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

50. Deze foto is genomen op een Zangersfeest te Soestdijk in juli 1912. Op de voorgrond: Teunis Griffioen. Zittend. van links naar rechts: 1 W. Verhoef Kzn .. 2 N. Verhoef Wdr., 3 M. Verhoef Kdr., 4 A Griffioen Adr., 5 E. Eikelenboom, 6 Trui v.d. Lee en 7 Jans v.d. Lee. Staande: 1 Teunis v.d. Lee, 2 Gerrit v.d. Lee, 3 Dirk Brockhuizen, 4 Gerrit Gentenaar, 5 Willem Verhoef en 6 ? v.d. Bosch.

51. Festiviteiten ter gelegenheid van het Onafhankelijkheidsfeest in 1913. Het was toen honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan de Franse overheersing. De linker foto geeft een prachtig beeld van het versierde dorp. Voor de hervormde kerk is een grate erepoort opgericht en bijna aile personcn zijn gekostumeerd, Op de voorgrond zien we enkele versierde fietsen en een hondekar.

De andere foto geeft een beeld van de optocht in de bocht van de Rijksstraatweg nabij de Dorpsbrug. Ook deze optocht werd gehouden ter gelegenheid van het Onafhankelijkheidsfeest in 1913.

52. Boerderij Landgenoegen aan de Binnenweg omstreeks 1915. Het winterhuis met rieten kap is in 1932 vervangen door nieuwbouw naar antwerp van de plaatselijke architect G. van Walbeek. Voor het winterhuis staat vader Dirk de Groot. Op de dam staan, van links naar rechts: 1 Hendrika van Zutphen, die trouwde met zoon Cor, 2 dochter Johanna, 3 Mat van Ede, die trouwde met zoon Dirk, 4 mejuffrouw Burggraaf en 5 Anna van Dieren, die trouwde met zoon Willern.

53. De leerlingen en het onderwijzend person eel van de openbare school op 1 april 1917. Ze staan voor de onderwijzerswoning aan de Dorpsstraat. In 1931 werd de openbare school van Baambrugge opgeheven vanwege een grate terugloop van het leerlingenaantal. De onderwijzerswoning werd al spoedig daarna afgebraken. Op de voorste rij, van links naar rechts: 1 Jaap van Walbeek, 2 Evert van Voorthuizen,3 ? Hilhorst, 4 Corrie Werneke, 5 10 Hendriks, 6 Annie van Teeseling, 7 Anna Fedderna, 8 Eefje Sloeserweij, 9 ?, 10 Evert Sloeserweij, 11 Cor v.d. Lee en 12 Henk Akkies. Tweede rij: 1 Marie Schoenmaker (handwerkjuffrouw), 2 Mar v.d. Geer, 3 Reina Akkies, 4 1annie Sloeserweij, 5 Marie van Voorthuizen, 6 Neel Akkies, 7 10 Verhaal, 8 Oet van Rooyen, 9 Aal de Gooyer,lO Beb Tober en 11 Rens v.d. Lee. Derde rij: 1 meester L. Dokkum, 2 Herman Sloothaak, 3 Wim de Gooyer, 4 Elbert Fedderna. 5 Dirk v.d. Geer, 6 Cor v.d. Geer, 7 Johan Moen, 8 Anton Hofman, 9 Gijs Moen. 10 Aart Moen, 11 Cob us Sloeserweij, 12 Tinus Feddema en 13 meester Rijpma. Vierde rij: 1 Wim van Steenvoorden, 2 Gerrit Feddema, 3 Gerrit van Mourik, 4 Jaap Sloeserweij, 5 Jan van Mourik, 6 Gijs Moen Jzn., 7 Dries Tober en 8 Nico Moen Wzn.

54. Het christelijk gemend koor De Lofstem omstreek 1920. Het koor heeft zich opgesteld voor de muziektent, die in 1917 was neergezet aan de Rijksstraatweg, schuin tegenover de school. Later is deze verpJaatst naar de tuin van de farnilie Peek, die toen Geynwyck bewoonde. Daarna is de tent nog eenrnaal verplaatst naar het Zand en Jaagpad, waar hij na de oorlog is afgebroken. Door de muziektent heen zien we op de achtergrond de schoorsteen van het gemaal. De koorleden zijn, van links naar rechts, voorste rij: 1 Henk Griffioen. 2 Eindhoven (?), 3 meester Dokkum, 4 Dirk Broekhuizen, 5 Gerrit Dokkum en 6 Bram Burger (knecht bij bakker Van Kooten). Tweede rij: 1 een boerenknccht. 2 Mar de Groot, 3 Cor Broekhuizen, 4 Coba van Kooten, 5 Clara Groot. 6 Marie Groen, 7 Ida Oudakker en 8 Heintje Pieneman. Derde rij: 1 Arie Schoenrnaker, 2 Sjaan Gerritsen. 3 Jan Eindhoven. 4 Ger van Kooten, 5 Cato van Kooten, 6 Neel Griffioen. 7 Pie Jansen en 8 en 9 onbekend.

55. De dames- of naaikrans gefotografeerd op het jaarlijkse dagje nit omstreeks 1920. De achtergrond met naaldbomen geeft aan dat men het verder heeft gezocht dan de Baambrugse polders. De leden zijn, van links naar rechts: 1 Daatje v.d. Lee. 2 Anna Niesing, 3 Anna v.d. Lee. 4 Anna Verhoef, 5 Marretje Verhoef. 6 Grietje v.d. Lee en 7 Antje Verhoef.

56. Co DulJemond met bakfiets op de Zuwe omstreeks 1920. Hij werkte bij de melkfabriek van N. Gcntenaar op Lindcnhoff, zoals duidelijk is op te maken uit de reclarneteksten op de bakfiets. Op de voorzijde is een reclamcbiljet bevesrigd waarop staat: .Vraagt steeds/LINDENHOFF'S/CHOCOLADE/voedzaam/smakelijk."

57. Leden van de naaikrans Dorcas bij een strandpaviljoen. De foto dateert van omstreeks 1924. We zien, van links naar rechts: 1 Nel Griffioen. 2 Fie Griffioen, 3 ? 4 Corrie Blokhuis, 5 To Oudakker, 6 Neel Griffioen, 7 Zwaantje Blokhuis, 8 Jans Griffioen. 9 Mar Grifnoeu.f O Lena van Vliet, 11 Erzie (uit Hongarije) en 12? de Groot.

58. Gerrit Griffioen enzijn verloofde Tiny Kuiper op de motorfiets omstreeks 1925. De motor iseen echte Harley Davidson met liggende cilinders en een carbidlamp. Gerrit was opgegroeid op boerderij Lindenhoff en had ecn opleiding gevolgd voor onderwijzer. Hij heeft het leven op de boerderij op tal van toto's vastgelegd. Behalve foro's heeft hij ook veel pen- en pasteltekeningen gemaakt. Als onderwerpen koos hij bijbelse taferelen, de natuur en de eigen omgeving.

59. Twee keer per dag moesten de koeien gemolken worden en in de tijd dat dit nog met de hand gebeurde werd het hele gezin hierbij ingeschakeld. Op de melkbussen zit Co Griffioen en achterop de zusters Lena en Fie. De bestuurder is Ab Griffioen. De foto is omstreeks 1920 gernaakt door zijn zoon Gerrit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek