Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Auteur
:   drs. M. Blokhuis
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5955-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

60. N a het melken moesten de emmers weer schoongeboend worden. Dit gebeurde op een stoep bij strom end water. Anders dan op deze foto was bij veel boerderijen deze stoep overdekt, waardoor er een .Jrocnhok" outstond, waar de melkemmers ook bewaard werden. Met de komst van de waterleiding kon het werk dichter bij huis verricht worden en zijn de rneeste .Jioeuhokken' in verval geraakt. De foto is ook gemaakt door Gerrit Griffioen.

61. Kinderen op de hoek van de Brugstraat, spontaan gegroepeerd en gefotografeerd omstreeks 1925 voor het pand van bakker Van Walbeek. Van Jinks naar rechts: 1 Jan Galekop. 2 7.3 Gerard ten Brink, 4 Rick Kraay, 5 Matje Moen, 6 7. 7 Ger Wout, 8 Eva Dokkum, 9 Paula Dokkum, 10 Gijsje KraayLl Ant Kraay, 12 Mien de Groot (met strik), 13 Quirinius Goes. 14 Jan Griffioen, 15 Jaan Korver en 16 Jenny ten Brink.

62. Winterlandschap met de Donkervlietse molcn, De molen is in 1928 atgebroken. De foto is enkele jarcn eerder genornen. De molenaar, Kecs Pie terse, bewoonde tot aan zijn dood in 1947 her houren huisje ernaast, Op de dag van zijn begrafenis was de dijk onbegaanbaar vanwege de regen. De kist is toen met de boot over de Molenvliet vervoerd. Nadat zijn vrouw in 1954 verhuisde. is de wooing afgebroken en in Loenersloot herbouwd.

63. De bewaarschool omstreeks 1926. die gevestigd was in het gebouw aan het Dorpsplein dat thans Torenzicht wordt genoemd. De kinderen zijn. van links naar rechts, in de voorste bank: 1 Joop ten Brink. 2 Jan Griffioen Jzn .. 3 Harmen v.d. Lee en 4 Dirk Bogaard. Tweede bank: 1 Truus Zagt, 2 Clara Dijkstra, 3 Marie de Groot Ddr. en 4 Jo Hoogeveen ('1). Derde bank: 1 Annie van Vliet. 2 Lies Coers Jdr., 3 Wijntje v.d. Roest en 4 Sientje Griffioen Jdr. Vierde bank: 1 Jannie Eindhoven Tdr., 2 Jannie van Lonkhuijsen en 3 Jannetje Feddema. Vijfde bank: 1 Theo Boerstra, 2 Gijs van Royen. 3 Dirk Eindhoven Jzn. en 4 Kees ten Brink. Tegen de wand: 1 juffrouw Wil Hasclager, 2 en 3 onbekend en4 Joek Bijstra.

64. De muziekvereniging Crescendo was de trots van de Baambrugse bevolking. Zeker nadat men in 1926 op een nationaal concours te Woerden de eerste prijs had gewonnen. Deze foto is bij die gelegenheid genomen. Zittend op de voorgrond: 1 Gerard Moen Jzn., 2 Gijs Moen Jzn .. 3 Wim de Gooijer, 4 Bertus van Rossum, 5 Gijs Moen Wzn .. 6 Jaap Groot en 7 Jacobus Sloeserweij. Tweede rij: 1 Freek Eindhoven. 2 Jan Eindhoven. 3 dirigenr L. Dokkum sr., 4 Geert Eindhoven, 5 Liewe Dokkum (bakker aan de Groenlandse kade), 6 Jan Dokkum en 7 Jo van Vliet. Derde rij: 1 Lolke Dokkum (gemeenteontvanger). 2 Jaap Verweij, 3 Gerrit Dokkum (uit Loenen), 4 Andries Tober, 5 Freek Eindhoven. 6 Vorderhake (een overgeplaatste post bode uit Limburg). 7 Johan Tober en 8 Aart Moen JZI1. Viercle rij: 1 Willem Pieneman. 2 Arie Groot. 3 Willern Moen en 4 Karel Coers.

65. De gemeenteveldwachter G. Oudakker in vol ornaat omstreeks 1929. Vanwege zijn donkere uiterlijk werd hij ook we! .zwarte Gerrit' genoemd. Hij woonde met zijn gezin in het raadhuis van Baambrugge. Van hem werd gezegd dat hij streng maar rechtvaardig was en zonder aanzien des persoons handelde. Dat was de reden dat stropers die hij in de kraag had gevat, hem bij zijn afscheid toch een hand kwamen geven.

66. Boottoehtje op de Angstel. Op de aehtergrond de molen Hoog en Groenland. De foto is omstreeks 1925 door Gerrit Griffioen gemaakt. In de boot. van links naar reehts: Tiny Kuiper. Jan v.d. Lee. Gre v.d. Lee-Griffioen en Lena Griffioen.

67. De Baambrugse breisehool die omstreeks 1930 onder leiding stond van Bets Moolhuyzen. Na sehooltijd konden meisjes in de bewaarsehool (thans Torenzieht) tereeht om onderwezen te worden in breien en naaien. Behalve de oefening in nuttige handwerken gingen de leerlingen van de breisehool ook eenmaal in het jaar een dagje uit, in dit geval een dagje naar Valkeveen met de brik van Toon de Haan, de enige man tussen de gefotografeerde meisjes. Van links naar rechts, zittend op de voorgrond: 1 Wijntje van Teeseling, 2 Klazien Hoogenhout en 3 Jannie van Rooyen. Tweede rij: 1 Trijntje van Walbeek, 2 Alie Fedderna, 3 Bets Moolhuyzen, 4 Toon de Haan. 5 Kee Moerman en 6 Aagje Griffioen. Derde rij: 1 Teuntje van Walbeek, 2 Meintje van Ginkel, 3 Marie Moen Edr., 4 Marie Moen W dr.. 5 Jannie Lonkhuysen, 6 Riek Tober (reehts van de boom). 7 Lies de Groot, 8 Jannie ten Brink. 9 Matje Moen, 10 Marie Wagenaar en 11 Geertje Verhoef.

68. Een schoolreisje van de hervormde school in september 1932. Van links naar rechts, op de voorste rij: 1 Kees ten Brink. 2 't , 3 Dirk Coers, 4 Piet Griffioen.f Dirk de Groot. 6 Jan Lodder. 7? en 8 Gerard ten Brink. Tweede rij: 1 Lies de Groot. 2 Wijntje van 'Iceseling, 3 juffrouw Fortuin, 4 Marie Riecheirnan, 5 Marie Eindhoven, 6 Martha Verbruggen, 7 Marie Moen, 8 Alie Feddema. 9 Matje Moen. 10 Jenny ten Brink, 11 Herman Griffioen en 12 meester Jeremiasse. Links aehteraan: 1 Trijn Fokker en 2 Bets Moolhuysen.

69. De installatic van burgcmecster Des Tombe op 19 oktober 1934 in het Baambrugse raadhuis. Van links naar rechts, op de voorgrond: 1 politieagent Post, 2 en 3 marechaussces, 4 de moeder van de burgerneester. 5 burgemeester Des Tornbe, 6 majoor van de rijksveldwacht, 7 en 8 rijksveldwachters en 9 veldwachter Fekke van Dijk. Links achter de marechaussee zien we gerneentesecretaris Pape en zijn vrouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek