Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950

Auteur
:   drs. M. Blokhuis
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5955-5
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge dorpsgezichten uit de periode 1893-1950'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

70. De Baambrugse Voetbalvereniging Attilla, die in de jaren dertig werd opgericht. Bij inschrijving weigerde de voetbalbond de naam Attilla, omdat een andere vereniging deze naam al gebruikte. De Baambruggers kozen toen voor Y.Y.B. (Voetbal Vereniging Baambrugge). We zien hier de leden die in 1935 dee! uitmaakten van het elftal. Van links naar rechts, op de voorste rij: 1 Bram Overbeck, 2 Joop Roosenmaallen, 3 Gerard Moen, 4 Wim Walbeek en5 Gijs Moen. Achterstc rij: 1 Jan van Teeseling, 2 Gerrit van Walbeek, 3 Piet Griffioen, 4 Jan Roosenmaallen, 5 Jaap ten Brink, 6 Bertus van Rossum en 7 de heer Degens.

71. De Krans van Baambrugge onder leiding van mevrouw Jeremiasse. Men hield zich bezig met haken, breien, borduren en ... praten. Eenmaal in het jaar werd er een hazar gehouden. waar alle produkten werden verkocht. De opbrengst was voor een goed doe!. Op 17 juni 1936 ging de Krans met de bus een dagje naar Zandvoort. We zien, van links naar rechts, op de voorste rij: 1 Marie Moen WdL, 2 Matje Moen, 3 Riek Tober en 4 7. Tweede rij: 1 7,2 Mar Bos, 3 Map Gentenaar, 4 Wil de Pijper. 5 Aad Fedderna, 6 7, 7 Jenny ten Brink, 8 Jaantje van Hilten, 9 Neeltje Verbrugge en 10 mevrouw Jererniasse. Achteraan links: 1 Trijn van Walbeek (7), 2 '1,3 Marie Fluit (7). 4'1 en 5 Wijntje v.d. Roest. Achteraan rechts: 1 Klaasje de Pijper, 2 Van Walbeek en 3'1.

72. De gemeenteraad van de gemeente Baambrugge (Abcoude- Baambrugge). De foto is gemaak top 7 april 1936 ter gelegenheid van het jubileurn van wethouder Grevenstuk. Van links naar rechts, zittend: 1 burgerneester Des 'Iornbe, 2 wethouder J.G.Th. Grevenstuk en 3 dokter Van Gortel. Staande: 1 L. Dokkum, 2 J. van Schaick, 3 wethouder Middelberg, 4 N. Schoen maker enS gemeentesecretaris Pape.

73. Groepsfoto uit 1936 met leerlingen van de hervormde school. Van links naar rechts, op de voorste rij: 1 Jan Otten, 2 Jan van Walbeek Szn .. 3 Nico Gentenaar, 4 Henk Jercmiasse. 5 Willem Eindhoven Tzn. en 6 Piet Jererniasse, Twecde rij: 1 Joop Fiege, 2 Riek Voorncveld, 3 Greet de Groot Ddr., 4 Jaantje Griffioen, 5 Corrie Coers Jdr .. 6 Gijsje Coers Jdr., 7 Annie Fiege, 8 Frits de Groot Dzn. en 9 Kees Zagl. Derde rij: 1 juffrouw Meijer, 2Jopie Fiege, 3 Nelly Oechslein. 4 Dit Coers Ddr., 5 Nel Griffioen, 6 Manuel de Groot, 7 Willem Loenen, 8 Jaap Moerman, 9 Cor Kraay, 10 Cor Pieterse en 11 meester Jeremiasse. Vierde rij: 1 juffrouw 1'. Jongkind. 2 Truus Zagt, 3 Fientje Jeremiasse, 4 Emmy Gentenaar, 5 Jannie Eindhoven Tdr .. 6 Willy Voorneveld, 7 Geertje de Groot en 8 mcester Van Mourik.

74. Tableau getiteJd "De Hollandse Kaas", in 1939 opgevoerd door de gereformeerde meisjesvereniging. De foto werd ook gepubliceerd in Woord en Beeld - .,Utrecht" met de vermelding dat het een .welgeslaagde" uitvoering was. Op de voorgrond, van links naar rechts: 1 NeI Blokhuis en 2 NeI Griffioen. Staande: 1 Bep van Vliet, 2 Klazien Hoogenhout, 3 Sien Griffioen, 4 Geertje Verhoef, 5 '1,6 Jannie Verhoef, 7 Cor Ridder en 8 Corrie Blokhuis.

75. Rustpauze tijdens de dijkaanleg, In 1944 bevalen de Duitsers dat er langs de Zuwe een dijk opgeworpen rnoest worden als waterkering in verband met de inundatie van polder De Roode Molen. De aangrenzende polder Hoog en Groenland mocht droog blijven. Inwoners van Baambrugge waren verplicht mee te werken aan de dijk. We zien hier, van links naarrechts: Ben de Wildt, Bertus Marsen, Wim Verhoef, Piet de Groot. Siem Verhoef en Kees Janszen.

76. Ais afsluiting van de bevrijdingsfeesten werd in augustus 1945 een groots toneelstuk opgevoerd. In het streekblad van 24 augustus 1945 was te lezen: " ... een heel groote verrassing wacht groot en klein des avonds: half negen begint n.1. het openluchtspel .sLAET OP DEN TROMMELE' hetwelk gchcel door inwoners van Baambrugge opgevoerd zal worden. Toegangsprijs voor ingezetenen f 0,50. Niet inwoners betalen f 1,50 entree." Het stuk is opgevoerd in een tent op het land van H. de Groot aan de Binnenweg. Vele dorpeJingen hadden een rol. We zien, van links naar rcchts, zittend op de voorgrond: 1 Ebbele Mulder, 2 A. Sloeserweij, 3 Han Tober, 4 Jo Hoogeveen, 5 Wim Griffioen (winkelier). 6 meester J.P. Horssen, 7 Klaas Griffioen, 8 Jan Blokhuis en 9 Jan v.d. Geer. Tweede rij: 1 Bertus Marsen, 2 Ben de Wildt, 3 Clara Dijkstra, 4 Geertje de Groot, 5 Gijs Moerman, 6 Corrie Blokhuis, 7 ]0 Edelman, 8 Wim v.d. Bosch, 9 Geertje Coers-van Voorthuysen, 10 Gerard Moen, 11 Jo Griffioen, 12 Henk Kuyl, 13 Nel Moen, 14 Kees Blokhuis, 15 Jo HoogeveenVerbruggen, 16 Nico de Pijper, 17 Jaap Moerman en 18 Geert Tober-Hagen (souffle use ), Derde rij: 1 meester TC, Borst, 2 Kees Janszen. 3 Roel Samplonius,4 HenkFluit, 5 7. 6G. Griffioen (7), 7 Frits de Groot, 8 Barend v.d. Bosch, 9, !Oen 11 7.12 Rie de Groot en 13 en 14 7.

77. De Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.) in 1945. Er waren vier groepen en hier zien we de groep van Van Oostveen op zijn boerderij. Men hield zich bezig met ondergrondse verzetsactiviteiten. De personen zijn, van links naar rechts, voorste rij: 1 Jo van Vliet, 2 '1.3 Hannes Marsen, 4 Jan Fluit, 5 Wim v.d. Bosch, 6 Jan Blokhuis, 7 Jan Galekop. 8 Henk Griffioen (Winkeldijk) en 9 Han Tober. Staand: 1 Thomas v.d. Klei,2 Jaap Moerman. 3 Co de Groot, 4 'I, 5 Henk Griffioen Jzn., 6 Jan Griffioen, 7 Sam Griffioen (?), 8 Teunis de Haan, 9 Christa all van Voorthuysen, 10 Jan van Vliet, 11 Karel Coers, 12 Gijs Moerman, 13 Barend Eikelenboom ('I). 14 Henk Korver. 15 Gijs Fluit, 16 Bertus Marsen, 17 Kees de Gier,18 Jan de Vries, 19 Arie van Oostveen, 20 politieagent Fekke van Dijk en 21 meester Borst.

78. Knapenvereniging Jonathan. De foto is gemaakt bij het tweede lustrum van de vereniging in 1945. Deze club was voor jongens van 12 tot 16 jaar. We zien hier. van links naar rechts, zittend: 1 Wout Griffioen. 2 Gerrit Griffioen. 3 Klaas Griffioen. 4 meester Horssen, 5 Ab Griffioen. 6 Freek PJeyt en 7 Jan Griffioen. Staand: I Henk Hoogenhout, 2 Wim Vonk, 31eunis Hoogendoorn, 4 Jan Hoogeveen, 5 Luc Matter. 6 Arie Hoogendoorn. 7 Harrie Hoogenhout. 8 Wim Janssen. 9 Jan v.d. Lee en 10 Dirk Griffioen.

79. De gemeentewerkers A. Peek en H. v.d. Roest op de begraafplaats te Baambrugge. De foto werd in oktober 1946 genomen. Achter hen zien we het grafmonument van burgemeester Roos Vlasman. Op deze foto zijn de gerneentewerklieden in functie als grafdelvers. Zij verrichtten echter ook vele andere werkzaamheden in dienst van de gemeente,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek