Abcoude en Baambrugge in oude ansichten deel 1

Abcoude en Baambrugge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lem
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2972-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De dorpen Abcoude en Baambrugge bezitten nog steeds vele karakteristieke plekjes, die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven en daarmee be ide dorpen een specifiek eigen gezicht geven.

Toch veranderde er vee!. Dit boekje, samengesteld uit ansichten en prenten van de dorpen rand de eeuwwisseling, tracht een indruk te geven van het dorpsleven in die dagen.

Het was de tijd waarin de voetganger nog heer en meester was in de Hoogstraat en de Dorpsstraat en waarin als vervoermiddelen de trekschuit, koets en hondekar in gebruik waren. De eerste lijnbus van Amsterdam naar Breukelen deed weliswaar zijn intrede en de eerste automobielen verschenen op de weg,

doch het tempo van de voetganger was overheersend. In dat tempo voert dit boekje u door beide dorpen, destijds twee gemeenten, die werden gescheiden door een bijzonder grillige grens, die via de riviertjes de Angstel en het Gein dwars door de dorpsbebouwing liep en de oorzaak was van vele moeilijkheden. Rivaliteit en dorpschauvinisme waren onder andere daarvan de gevolgen, wat vreedzaam tot uitdrukking kwam in hetrijmpje

de toren, de toren, de toren van Baambrug je steekt 'rn in je zak of draagt 'm op je rug

dat de Abcoudenaar de Baambrugger toeriep. De Baambrugger daarentegen noemde Abcoude .Jiet wandelstokkendorp" het daarmee hoogmoed ver-

wijtend. Wat minder gemoedelijk ging het toe wanneer de jeugd van die dagen, thans onze grootouders, gewapend met stokken en hooivorken elkaar te lijf ging om vetes te beslechten.

De tijden zijn veranderd. In mei 1941 werden de dorpen in een gemeente samengevoegd. In plaats van met weemoed terug te denken aan wat is geweest, streeft de huidige generatie ernaar het oude te behouden en in harmonie te laten samen gaan met de nieuwe ontwikkelingen, opdat de karakteristieke sfeer van de dorpen bewaard kan blijven.

Dit streven, dat onder meer tot uitdrukking komt in het bestaan van een monumentencommissie en een verzoek van het gemeentebestuur tot aanwijzing van

de dorpskernen als beschermd dorpsgezicht, zal ook in de toekomst Abcoude en Baambrugge leefbare dorpen do en zijn.

Diverse personen hebben medewerking verleend bij de samenstelling van dit boekje. Speciale dank ben ik met name verschuldigd aan de heren mr. H. Visser en H. v. d. Roest, die veel materiaal en informatie verstrekten, zo ook eveneens dank aan mevrouw S. C. Sukkel-van Es, de heer G. Moen, mevrouw H. Verweij-Meijers, de heer J. Stork, alsmede aan het gemeentebestuur van Abcoude voor de toestemming die het verleende om uit het gemeentelijk archiefmateriaal te putten, en om dit boekje samen te stellen.

1. 't Meerhuis aan het Abcouder Meer anna 1925. Op de voorgrond de bus van de eerste lijndienst Amsterdam-Breukelen van busonderneming Van Hees en Van Wijngaarden. Bij de bus staat de eigenaar van 't Meerhuis, de heer Koomen, rechts de kelner, de heer Buys.

l!;~laYe F. Dinger, Amsterdam. .

Boudshotol, Cafe-Restaurant A. P. J. van der Kroon. Stalhouderij en 'Cit panning. Amsterdam eh Koffiehuis Abcoude.

2. Bet Amsterdamsch Koffiehuis, staande in de richting Abcoude-Proostdij aan de voormaJige rijksweg Amsterdam-Utrecht, thans restaurant Koekenbier. De stal links werd afgebroken. Tijdens de onafhankelijkheidsfeesten van 1913 vond hier de ontvangst p1aats van koning Willem I in de figuur van mr. Van Zetten.

3. De Amsterdamschestraatweg nabij de Witte Boerderij, de voormalige boerderij Albers. Links de uitspanning annex stalhouderij van Van Kloosteren, voorheen J aap Nagel. Op de voorgrond links het Oude Regthuis en op de achtergrond is nog juist zichtbaar de stalhouderij van Van der Kroon.

4. Het Kerkplein. Links ziet u cafe De Wakende Haan, rechts op de achtergrond staat in de winkeldeur de heer R. van der Zijden, die zeer vele series ansichten van Abcoude heeft uitgegeven, waarvan er diverse in dit boekje zijn opgenomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek