Abcoude en Baambrugge in oude ansichten deel 2

Abcoude en Baambrugge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.J. Dubbe
Gemeente
:   Abcoude
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1268-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Abcoude en Baambrugge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De gemeente Abcoude, bestaande uit de dorpen Abcoude en Baambrugge , vindt u iets ten zuiden van de Amsterdamse Bijlmermeer , op de plek waar de riviertjes het Gein en de Angstel samenstromen. Gelegen aan de oude rijksstraatweg van Amsterdam naar Utrecht, was het dorp Abcoude (en in mindere mate ook het dorp Baambrugge) een belangrijke pleisterplaats op de route Amsterdam-Utrecht, getuige de vele verdwenen, maar ook nog bestaande herbergen en uitspanningen.

in Abcoude vindt men thans nog de herbergen "De Eendracht", "Het Regthuis" en "De Wakende Haan". Andere herbergen, zoals "Het Wapen van Abcoude", voorheen "De Reizende Man" (hoek HoogstraatStationsstraat) en "In Utrecht" (achter de hervormde kerk), zijn nog slechts geschiedenis.

"Het Regthuis" neemt in deze rij een bijzondere plaats in. In vroeger jaren waren hier twee gerechten gevestigd. Het betrof hier het gerecht van Abcoude Proostdij en Aasdom, een kerkelijk gerecht, en het gerecht van Abcoude-Baambrugge, een burgerlijk gerecht.

De intrede van de automobiel en veel later de aanleg van de nieuwe rijksweg verkortten de reistijd en verlegden de reizigersstroom. Verschillende herbergen verdwenen en enkele werden getransformeerd in café of restaurant.

Wat fotografische afbeeldingen van het begin van deze

eeuw betreft, is men meestal aangewezen op prentbriefkaarten. Abcoude verkeert echter in de gelukkige omstandigheid dat een Amsterdamse fotograaf, Jacob Olie, in de jaren 1890 tot 1903 op de school van meester Van Setten in Abcoude tekenles gaf. In zijn vrije uren heeft hij vele foto's van het dorp en de bewoners gemaakt. Zijn collectie berust thans in het gemeentearchief van Amsterdam en in dit boekje treft u ook een negental foto's van hem aan.

Het Abcoude van nu, een gemeente met ongeveer 7800 inwoners, is in de loop van de tijd van een agrarische gemeente veranderd in een forenzengemeente. Behalve de thans nog aanwezige monumenten is er in de loop van de tijd - zoals helaas overal - veel verdwenen of veranderd. De foto's uit dit tweede boekje geven u wederom een indruk van de toestand en het leven in Abcoude en Baambrugge rond de eeuwwisseling.

Diverse personen hebben medewerking verleend bij de samenstelling van dit boekje. Speciale dank ben ik verschuldigd aan de heren W.C.C. Trouw te Abcoude en G. Moen te Baambrugge, die veel materiaal en informatie verstrekten. Tevens ben ik dank verschuldigd aan het gemeentebestuur van Abcoude, dat toestemming verleende om voor de samenstelling van dit boekje te putten uit het gemeentelijk foto- en prentenarehief.

1. Kinderen op de Voordijk bij de Heinkuitenbrug, gefotografeerd door Jacob Olie op 24 juni 1898.

2. Zicht op het buurtje achter "De Wakende Haan" en de uitmonding van het nauwe Gein, gezien vanaf de Voordijk. Op de achtergrond de Dorps- of Clapbrug.

3.De Voordijk aan het eind van de negentiende eeuw. Links het terrein van Binnenrust.

Jaagpad.

4. Het Raadhuisplein. Naast de pomp was er op het plein ook een plantsoentje, waar het in de zomer goed toeven was. Tegen de zijmuur van het gemeentehuis, op deze foto niet te zien, bevond zich het arrestantenhok, waarin ook de dronkaards ter ontnuchtering werden opgesloten. Het postkantoor moest nog gebouwd worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek