Aduard in oude ansichten

Aduard in oude ansichten

Auteur
:   J. Lalkens
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4217-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aduard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. 1909. De leerlingen van de open bare lagere school te Aduard. Voorste rij: Martinus Kuiper Ezn., Bernardus Wasscher, Dirk Smits, Johannes Smits, ? Kuipers, Harm Martini, Gerrit Martini, ? Kuipers, Klaas Kiemel, Piet Wasscher Rzn. (iets naar achteren), Steffen Kersaan en Mattheus Kuipers. Tweede rij: meester Borema, Geertjc Smit, Hendrikje Carsouw, Fijnje Slagter, ? Kuipers, Hiltje Tjernmes, Martje Kiernel, ? Helmus en de heer De Ruiter, het hoofd der schooL Derde rij: Tjeerd Kuiper, Pieterdina Martini, Lutske Kuipers, Kee Kersaan, Janke Smit, Boukina Carsouw en Jantje Slagter. Vierde rij: Simon Hamming, Jan Woldenga, Marinus Woldenga, Hilbrand Hoiting, Martinus Kuiper Hzn. en Freerk Tjemmcs.

11. Links: 1923. Ds. G. Broekhuizen. Deze gereformeerde predikant heeft drie gemeenten gediend in vijfenvijftig jaar, waarvan bijna vijftigjaar in Aduard, van 1879 tot 1928. Hij was een zeer markante en volijverige persoonlijkheid, over wie oude Aduarders nag steeds met pieteit spreken. Ter gelegenheid van zijn gouden ambtsjubileurn, op 16 november 1923, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op het kerkhof alhier vindt men de graven van de familie Broekhuizen.

Rechts: 1909. 1. de Groot is veertig jaar hoofd van de school te Den Ham gewcest. Als een kostbare relikwie wordt deze foto bewaard door de nog levende oud-leerlingen van meester De Groot. Hij kwam in 1869 naar Den Ham, ging met pensioen in 1909 en aile leerlingen kregen deze foto als aandenken. Enkelen van hen vertelden van hem: .,': Was een reuzemeester, niet aileen voor de schooljaren, maar oak gaf hij ons iets mee voor ons hele leven: wijze lessen voor de karaktervorming en in wellevendheid." Hij is te Den Ham begraven, maar een grafsteen heb ik daar niet meer gevonden.

Groat li~ Aduard.

12. 1920. Het "drie stromenpunt" en de "sjarrieshut". Deze foto is genomen vanaf de Pijpbrug, die nu is verdwenen. De vaart naar links is de vaarweg naar Den Ham, de Hamstertoeht. Reehts ziet men de zijkant van de brug over het Binnendiep. Over beide vaarwaters elders meer. Het voorste stuk diep bestaat nog, maar met de genoemde brug verdween een deel van De Lindt ten behoeve van een speelterrein voor de jeugd. De woning links is vrij zeker de originele "sjarrieshut", de eommieswoning. Op de plaats waar op de foto de woning reehts staat, stond vroeger een koren- en pelmolen en de sjarrie (deftig: ehereher) moest de belasting op "het gemaal" inn en van de boeren. In 1855 is dat afgesehaft. Na die molen kwam daar een melkfabriek, waarin later vier gezinnen werden gehuisvest. Het pand is nu geheel verdwenen: daar verrijst nieuwbouw.

13. 1908. De rederijkerskamer "L.U.N.A." te Den Ham. Voorste rij: Grietje de Vries, Hielkje Veldstra, Pieter K. Rispens, meester De Groot, Harmanna Haykens, Tine Doornbos en (bij de tafe!) Livenardus Doornbos. Tussenin links: Frits Doornbos. Achterste rij: Reinder Huizinga, Roline Huizinga, Postema Siccama, Teake Veldstra, Anne Siccama, Etje Kuipers en Jan de Vries.

14. De afgeknotte toren van de abdijkerk. Een unieke foto, omdat zij toont dat de omvangrijke restauratie begint. De gietijzeren spits en de beide zijtorentjes (zie inzet) zijn reeds verwijderd. De restauratie nam vele jaren in beslag en werd om financiele redenen in etappes uitgevoerd. Een aardig voorval: Aduard kreeg een nieuwe, nog primitieve brandspuit, die moest worden beproefd. Op de nu platte toren werd een vuur aangelegd, dat "eventjes" zou worden geblust. Helaas, de toren was (nog) te hoog of de waterstraal te kort. Grote hilariteit bij het publiek en als de weerga moest het vuur op andere wijze worden gedoofd. De woning links is van de familie Borema, hier nog zonder "eiloof'. Daarnaast staat het cafe, annex kruidenierszaak, van de familie Bosman, later van de familie P. Wasscher. Het pand verving in 1909 een oude woning, maar moest rond 1941 zelf verdwijnen als afsluiting van de kerkrestauratie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek