Aduard in oude ansichten

Aduard in oude ansichten

Auteur
:   J. Lalkens
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4217-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aduard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De Kleiweg te Aduard. De weg langs de beide woningen, waartussen een hier onduidelijk bruggetje over de Hamstertocht, is een overblijfsel van een vroeger belangrijke verkeersweg vanaf Friesland naar de stad Groningen: de Heerweg. Te voet was er een korter pad, maar al het rijdende verkeer passeerdc deze plaats, reed vervolgens om Aduard heen, langs het Voorwerk en over Dorkwerd. Het voorste huis is later door brand geteisterd en weer opgebouwd, het andere verdween. In het voorste huis woonde vroeger een geesteszieke VIOUW met haar man, die de bewoners van het achterste huis vaak zo hartgrondig en schreeuwend vervloekte, dat heel Aduard kon rneeluisteren.

16. 1904. Het bestuur en het hoofd van de openbare lagere school te Den Ham: Jan Huizinga, S. Iwerna, Dirk Poll, meester De Groot en een onbekende (ingenieur? ).

17. Omstreeks 1930. Smederij Leutscher te Den Horn in oude staat. Links zien we de smidsknechten Meint Norg en Willem Herder en bij het andere paard Herman en vader Jan Leutscher; achter hen Kees Boer en de man met de schop is waarschijnlijk Ekke Jonkman. Smederij Leutscher is een zeer oud smidsbedrijf en dateert van voor 1800. Toen was het van Smit, later van Van Looien en vanaf 1906 van Leutscher. Rond 1918 is een rijksdiploma voor hoefsmeden verplicht gesteld: eerst (als rege!) twee cursusjaren, dan twee examendagen in het gebouw van de universiteit te Utrecht (smederij met twaalf vuren voor de twaalf kandidaten). Voor een cursus te Appingedam in 1924/1925 meldden zich tweeendertig kandidaten. Omdat er slechts plaats was voor zestien, moest een vergelijkend v66rexamen worden gehouden (het smeden van een hoefijzer) en de rest moest maar twee jaar wachten! Tegenwoordig moet men zoeken naar een hoefsmid.

18. Het Aduarder dameskoor. Vooraan: Tinie Wasscher, mevrouw Borema, directeur Borema, Jantje Arends en Bouwien de Boer. Tweede rij: Bet Meyer, Anna Borema, Antje Kiestra, Pie Visser, mevrouw Schoolderman, Leen Wegman, Gli Wasscher en Pie Bolhuis. Derde rij: Pie Hekkema, Agatha Kuipers, Meentje Smit, Annie Visser, Martje Kiernel, Geesje SchooJderman, Frieda de Groot en Jantje de Groot.

19. De "Stenen Til" te Steentil. Deze door Monumentenzorg beschermde brug overspant reeds vele eeuwen het Aduarderdiep. Het diep is gegraven en de brug is gebouwd door de mensen van het klooster. AI het verkeer vanuit het westen naar de stad Groningen moest vroeger over deze brug langs de Heerweg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek