Aduard in oude ansichten

Aduard in oude ansichten

Auteur
:   J. Lalkens
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4217-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aduard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De leerlingen van de open bare lagere school te Den Horn, omstreeks 1922. Voorste rij: Hendericus Buiter Azn., Jannes Buiter Azn., Wiebe Buiter Jzn., Jan D. ter Veer, Dirk Busscher, Willem v.d. Veen, Jacob Cazemier, ? Bisschop en Jenne Hummel. Tweede rij: Renze Rispens, Koos Smeding, Geert v.d. Boog, Daan Helmholt, Geert Braams, Lucas Cazemier, Jan van Dijken en Jan Smeding. Derde rij:

Iektje Tempel, Riemke Tempel, Annechien v.d, Veen, Aaltje v.d. Veen, Pia v.d. Boog, Trientje ter Veer, Roelfke Smeding en Jan Veenstra (? ). Vierde rij: juf Kwast, Fina Helmholt, Rika van Dijken, Jantje Jager, Anke Jager, Ine Buiter Adr., Nellie Bolhuis, Klazina Bolhuis en Geertje Veenstra. Zij staat voor het hoofd der school, de heer Emmes. Bovenste rij: Take Huistra, Daan Leutscher, Siep Rispens, Hendrik Hummel, Gerrit 1. Cazemier en Herman Leutscher.

21. De watermolen "De Kriegsman" aan de Weersterweg. Deze molen is in 1847 gebouwd en had een oppervlakte van driehonderd tachtig hectare te bemalen. Van 1913 tot 1956 was Hidde van der Veen watermolenaar en het grate gezin Van der Veen woonde plezierig in het huis naast de molen. Op een dag van de Zuidlaardermarkt in 1967, toen het zwaar stormde, is de molen aan de .Jraal" gegaan en door oververhitting in brand geraakt. Hij ging daarbij volledig veri oren en de gemeente Aduard was toen aile molens op een na kwijt. Aileen de watermolen aan het Aduarderdiep is nog over. De laatste daad van de Aduarder brandspuit was naar de brandende molen rijden; meer was er niet aan te doen. De taak van "De Kriegsman" is door een prozaisch gemaaltje overgenomen.

22. Het christelijk gemengd koor "Looft den Heer" te Aduard, circa 1930. Voorste rij: Zwaantje Oosterhoff, Jantina van Til, Iernke Looienga, Imke Hogeveen, Geeske Knoop, Lies Oosterhoff, onbekend, Martje Oosterhoff en Hiltje Oosterhoff. Tweede rij (ook zittend): Antje Venema, onbekend, Aafke Kazemier, Abel Buursema, directeur H. IJtsma, Bertus Eilander, Aaltje Rozema, Etje Oosterhoff. Dubbele rij, op gelijke hoogte: Grietje Donkerbroek, Bertha Sikkens, achter haar Tjitske de Vries, Siep v.d. Veen, ? Tuinstra, Riek Nieuman, Wiert v.d. Net, Jantje Oosterhoff, Arend Kazemier, Minie v.d. Net, Wiert Buurscma, Hillie v.d. Veen, onbekend, Wietske de Groot, Tiet v.d. Leest, Jantje Evenhuis, Klaas v.d. Veen, Tiet de Vries, Marie Helmus, Reina Mollema, Sien Oosterhoff, Grietje Oostinga, Mien Carsouw, Annie Bosma, Jan tina Carsouw en Hennie Tempel. Bovenaan: S.P. Oosterhoff Tzn., Tj. Slagter, Gerard Oosterhoff, onbekend, Henk Westerhof en Sikko Oosterhoff.

23. Links: Sieger Dijkstra sr., de grondiegger van een groot bedrijf. Sieger was een Friese visserman maar wilde eens wat anders. Hij werd metselaar-bouwvakker, trok heel Nederland door, bouwde mee aan het Rijksmuseum en andere grote objecten en kwam eindelijk zo ook in noord-Groningen terecht. Hij begon in 1884 te Oldehove een timmerbedrijf. Zijn zoon Sjouke trok door zijn huwelijk met Hielkje Veldstra naar Den Ham. Ook hij had een timmerbedrijf en begon in de richting van waterbouw en later wegenbouw te werken met een personeelsbestand van drie mensen. De jonge Sieger zette het werk voort, nu al jarenlang in Aduard, en heeft nu de beschikking over tweehonderd vijfentwintig mensen die voor hem werken (honderd vijftig eigen werknemers en geregeld circa vijfenzeventig van onderaannemers). In 1974 werd het negentigjarig bestaan van het bedrijf gevierd.

Rechts: "opa" Wibbe van der Horst van Den Ham. Hij werd geboren te Den Ham op 10 april 1864, woonde daar zijn hele leven en vierde op 10 april 1964 met heel Den Ham zijn eeuwfeest. Op vijfentachtigjarige Ieeftijd was hij nag een all-round kleermaker. Tot op het laatst was hij heldcr van geest met een uitstekend geheugen. Hij had altijd al .Jiet plan" am honderd jaar te worden en 't lukte! Er kwam nog bijna een jaar bij, zoals ik op de steen op het Den Hamster kerkhof las.

24. De rederijkerskamer te Aduard in 1929. Zij droeg de naarn "Eloquentia" (we1sprekendheid). Voorste rij: Piet Poppinga, Tjeerd Kuiper, Martinus Kuiper, Wijncko Tonckens en Winie Wijnholt (het bestuur). Tweede rij: Jan Bolt, Jantje Poppinga, Annie Tonckens, Jantine Nienhuis, Frits Doornbos, Eke v.d. Zwaag, Simon Hamming, Betty Hansen, Otto Blomsma, Annie Hoiting, Stientje v.d. Zwaag, Tini Zandstra en Tjaart Doornbos. Achterste rij: Bertus Alma, Piet Mulder, Sien Nienhuis, Dien Alma, Renze Rispens en Postema Siccama. De kamer is opgericht op 19 december 1918, bloeide fleurig en bloedde dood na 1937.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek