Aduard in oude ansichten

Aduard in oude ansichten

Auteur
:   J. Lalkens
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4217-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Aduard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Gezicht op de zuidelijke in gang van Aduard. Hoewel de foto iets te jong is, zijn er verschillende punten te noemen die nadien zijn veranderd. Het cafe, eerst van Schippers, to en van Steenhuizen, is sedert lang verdwenen. De mooie bomen ervoor waren al eerder tot op zestig centimeter hoogte afgezaagd. Later verdween ook de brug, de "Pijp", met ongeveer tweehonderd vijftig meter van het water De Lindt. Daar werd een unieke, verdiepte speelplaats voor jong en oud, met veel groen, aangelegd.

26. Van links naar rechts: dokter Heimberg, mevrouw Heimberg-Tammens en Harmanna Smit. Voordat dokter Heimberg zich hier ais huisarts vestigde, I april 1908, was hij scheepsarts en verloofd met een boerendochter uit Pieterburen. Zij wenste wel te trouwen en daarom bleef hij aan de wal, Nog ongetrouwd, ging hij wonen in ,,'t Nije Huus" en na het huwelijk betrok het jonge paar de helft van de woning van Aaltje Rozema, nu Burgemeester Van Barneveldweg 2. Deftige patienten gingen door de voordeur, het gewone volk kwam achterom. Ziekenhuisspecialisten noemden hem om zijn kundigheid "de professor van Aduard". Hij was hier ongeveer zevenentwintig jaar huisarts. De "oude getrouwe" Harmanna Smit wist aIle kwalen van aIle patienten en ... even later wist iedereen het! De Aduarders namen dat van "Mannoa"; het hoorde er bij.

27. De leerlingen van de christelijke school Aduard rond 1921. Hoofd was D. Rinkema (rechts), voorts zien we onderwijzer Groothof en onderwijzeres juf Schilt. Voorste rij: IJe de Vries, Wobbe de Jong cn Comelis Evenhuis. Tweede rij: Lijkel v.d. Molen, Jan T. Wierenga, Pieter Mollerna, Jan de Jong, Johannes Wolters, Henderikus Buursema, Reindcr Evenhuis en Fokke Buursema. Derde rij: een Hongaarse loge, Tonnis Wolters, Abel Buursema, Wiert Buurserna, Kees de Vries, Henderika Nieuman, Gezina de Jong, Gerrit Tempel, Jan Homan en Pieter Nieuman. Vierde rij: Berend Knot, Jantje Oosterhoff, Reina Mellema, Grietje de Vries, nog een Hongaarse loge, Trijntje Bosma, Pieterke Wierenga, Klazina Wolters en Pieter Oosterhoff. Vijfde rij: Sjaakje v.d. Molen, Jitske Hoeksema, Wilhelmina Homan, Jeike de Jong, Tietje de Vries en Trijntje de Vries.

Groeten uil Aduard.

28. Hoofdstraat (west) in 1922. Voorallinks is er veel veranderd. Op de plaats van de eerste (dubbele) woning verrees het Bondsspaarbankgebouw. Ret huis ernaast staat er nu nog, maar mist de vroegere mooie gevel (hier wat onduidelijk). Ret dan volgende huis verdween en ook het cafe ernaast (met bovenzaal uitbouw). Van dat cafe waren achtereenvolgens de eigenaren: Harkema, Blomsma, Franssens en Pots. Ret gebouw, met het terrein, werd door de gerncente gekocht om er cen nieuwe open bare lagere school te kunnen bouwen. Ret dan volgende huis is nog aanwezig, maar de rest verderop verdween voor de ontsluiting van "Westerham". Let u op de toestand van de "trottoirs" en op de ontsierende "stroompalen".

29. Jubileum van het Groene Kruis te Aduard. Het bestuur bestond ult Dirk Smits, Jacob Bolt, Sieger Dijkstra (voorzitter), Sjoerd v.d. Veen, Engel Meyer en Arend Boekhold. (Nanning Kazernier was verhinderd.) Sorry deftige mannen, maar deze foto was, vanwege de "jeugd", niet geplaatst als die ene dame u niet had gefeliciteerd. Dat kleinste volwassen vrouwtje van Aduard heeft door haar ijver en hartelijkheid voor het Groene Kruis en voor de gehele gemeente veel betekend. Haar vader en zij waren na elkaar een halve eeuw bode van het Groene Kruis. Een eresaluut aan Agatha Kuipers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek