Afferden in oude ansichten

Afferden in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Donker
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3165-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Afferden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

TENGELEIDE

Ons bestaan is meer dan een losse opeenvolging van dagen, maanden en jaren. Deze tijdsruimten vormen een aaneengeschakelde reeks. In vele opzichten grijpen tegenwoordige en verleden tijd in elkaar. W. Bilderdijk heeft het kernachtig samengevat: "In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal." Om het he den te begrijpen is kennisneming van de historie zinvol en vaak zelfs onmisbaar. Daarom zijn we terecht nieuwsgierig naar vroeger. We zijn benieuwd naar het bestaan en de leefwijze van onze voorouders. We willen zoveel mogelijk weten van de omgeving waarin zij geleefd hebben.

Als een kleine bijdrage ter bevrediging van de nieuwsgierigheid naar dat verleden is dit boekje samengesteld. Hierin wordt een gei1lustreerd beeld gegeven van het vooroorlogse Afferden. Bij de oudere generatie zal de inhoud veel herinneringen oproepen. Het is verder de opzet degenen, die Afferden pas na 1945 hebben leren kennen, eveneens met dat verleden vertrouwd te maken.

Er 100pt een ononderbroken lijn van het verleden naar het heden. Bij ingrijpende gebeurtenissen lijkt er soms een breuk in die lijn te komen. Dit is het geval geweest in de oorlog 1940-1945, in het bijzonder in de laatste maanden van die periode. Bij de wederopbouw na de bevrijding kon niet alles worden hersteld: Afferden heeft een nieuw aanzien gekregen, dat in vele opzichten verschilt van het vooroorlogse. Dit wordt bevestigd door een vergelijking van de huidige situatie met de oude beelden die hier bijeengebracht zijn. Bij deze vergelijking kan men bij sommige ge-

bouwen opmerken: "Als een Phoenix uit de as herrezen." Bij vele andere is nauwelijks meer dan een herinnering gebleven. Dit geldt in het bijzonder voor het kasteel Bleijenbeek, dat in februari 1945 bij een hevig bombardement om het Duitse verzet in deze burcht te breken tot een puinhoop is gernaakt, Dit kasteel heeft in de historie van Afferden veel betekend. Er is tussen beide eeuwenlang een nauwe verbondenheid geweest. Vroeger werden beide vaak in een adem genoemd. Zo kan men in de beschrijving van het hertogdom Limburg van G.M. Poell (1851) lezen: "Afferden, een fraai dorp, hetwelk 1000 zielen telt, is versierd door het zeer vermaarde kasteel Bleijenbeek." Aan dit kasteel, dat gezien werd als een zeldzaam volle dig voorbeeld van een ridderlijke woning uit de tweede helft van de 17e eeuw, is in deze uitgave veel aandacht besteed.

Verder is getracht alle aspecten van het vooroorlogse Afferden in beeld te brengen. Het beschikbare materiaal heeft het niet mogelijk gemaakt dit altijd in de gewenste evenredigheid te doen. Naar ik hoop zal dit boekwerkje ondanks zijn beperkingen toch op een redelijke wijze aan de opzet ervan beantwoorden. Gaarne wil ik degenen die mij behulpzaam geweest zijn bij de samenstelling van deze uitgave, danken voor hun medewerking. Met name wil ik hier de personen noemen die mij het nodige materiaal ter beschikking hebben gesteld, namelijk mevrouw C. Heijligers-van Wijlick te Afferden en de heren J. van Dijck te Heijen en Th. Laarakker te Bergen.

1. Deze rustieke entree van Afferden heeft de bezoeker, komende uit de richting Bergen, omstreeks de eeuwwisseling aangetroffen. Rechts van de weg ziet men achtereenvolgens de woningen van de families Cuijpers, Frederix en Van Lierde. Het pand waar deze familie woonde, was een dubbele woning, waarvan het noordelijke gedeelte werd bewoond door de familie Van Hoof.

~fferaen (LimBurg).

2. Deze foto geeft een beeld van het meest centrale punt van Afferden omstreeks de eeuwwisseling. In cafe "De Sleutels", rechts op de foto, heeft lang de familie Clevers gewoond. In de periode van 1800 tot 1935 is herhaaldelijk een lid van deze familie wethouder van de gemeente Bergen geweest. Tussen genoemd pand en het daarachter gelegen huis van de familie Crommentuyn staat de wegwijzer, die het begin van de weg naar Siebengewald aanduidt. De straatlantaarn bij "De Sleutels" was een van de weinige punten van de toenmalige openbare verlichting.

uit 7{fferde"

3. Deze opname is ongeveer twintig jaren later op hetzelfde punt gemaakt als de voorgaande afbeelding. Inmiddels was het oude huis van Crommentuyn door een nieuw vervangen en had het grate pand van "De Sleutels" enige veranderingen ondergaan. Verder was hier in 1913 de halte gekomen van de Maas Buurt Spoorweg Venlo-Nijmegen.

4. Tijdens de mobilisatie 1914-1918 zijn er ve1e ansiehtkaarten gemaakt, waarvoor militairen en burgers op diverse punten voor de fotograaf hebben geposeerd. De bovenste opname is gemaakt in de Dorpsstraat voor de boerderij van Rutten. De onderste geeft een bee1d van de weg van Afferden naar Siebengewa1d. Links staat het huis van de familie Giepmans en reehts de molen met het mo1enhuis, waar de familie Van den Bergh woonde.

Oro e uit A r.. en

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek