Akersloot in oude ansichten deel 1

Akersloot in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. Mijnders jr.
Gemeente
:   Akersloot
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4218-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Akersloot in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het is wei eens goed om in deze tijd de blik eens even terug te werpen naar het verleden en wei naar het begin van 1900. Door de snelle nieuwbouw zijn veel dorpskarakters veranderd en dat geldt ook voor het dorp Akersloot: waar vroeger weilanden en tuinderijen lagen, zijn nu hele woonwijken gekomen.

Laten wij daarom eens een wandeling maken door het dorp in begin 1900. Men kon to en rustig op de weg 10pen, zonder dat men opzij moest springen voor een aanstormende auto of brommer. In de zomer ging het nog wel met de wegen. Men werd wel wat stoffig, maar dat viel nog wei mee. Maar zo gauw de herfst begon, waren de wegen als modderpoelen. Liep men dan rustig te wandelen op de weg, dan kwam men maar een enkele fietser tegen, maar men zag genoeg boeren met hun paard-en-wagen. Ook de bakkers bezorgden het brood met paard-en-wagen; aIleen bakker Gerbrand Bakker deed het met de hondekar. Ook zag men Jan Verduin gaan met paard-en-wagen om melk bij de boeren op te halen; later zag men hem trots als een pauw achter het stuur zitten van zijn eerste autobus. N u was het in die tijd gemakkelijk met de dienst, de bus stopte wei waar mensen stonden en als Jan wist dat er nog

iemand mee moest die nog niet aanwezig was, dan wachte hij wei een paar minuten. 's Zondags was het druk langs de weg, want dan gingen de boeren met de hele familie in de wagen naar de kerk. Ook de pontbaas had het dan druk, want de boeren uit de Schermer gingen toen ook in Akersloot naar de kerk, omdat de Schermer in die tijd nog geen eigen parochiekerk bezat. Men stalde toen zijn paard-en-wagen bij Kees Dekker aan de Kerklaan. Buiten de bus kon men ook nog met de Alkmaar-Packetboot weg, vooral dinsdags was het een drukte op Schouw, want dan was het veemarkt in Purmerend. Er gingen weI vier boten heen. Bovendien voer er HOg een aparte veeboot heen. Moest men naar het Schouw dan ging men via de Pontweg, vroeger ook weI Molendijk geheten, omdat men op die weg langs de Binnengeestermolen en de meelmolen De Oude Knecht kwam. Liep men door de Julianaweg, waar aan een kant zandwallen lagen, dan zag men ook wei weer een paar bekende figuren, hetzij Jan Verduin, bijgenaamd de "rooie boer", of Antje Teeling en Antje Mooi, druk bezig in hun winkeltjes. Bij de zuivelfabriek De Hoop was ook altijd wei volk aanwezig. En ging men dan via het Molenpad naar het Stet, dan zag men

oude Hein Tijmes wei voor zijn woning zitten. Vanaf Stet liep je naar de Kerklaan en daar kwam Hein Verduin, de postbode, aan. Hij woonde op de Kerklaan en verkocht er ook nog klompen bij. Bij de smederij van Piet de Groot was ook altijd wei volk te vinden: je zag er altijd wei een paar boeren staan met hun paarden, En kijk daar gaat bakker Klaas de Goede ook nog met een paar koeien, want buiten zijn bakkerij boerde hij er ook nog bij. Via de Kerkediik, waar men altijd weI burgemeester Hennes met zijn statige baard tegen kon komen, kwam men in de Buurt aan en zie, daar stond de oude smederij van Arie Deijlen met de travalje voor de deur. Daar zag men ook bakker De long staan met paard-en-wagen om het brood te bezorgen. Liep je dan verder langs de hervormde kerk dan kon je het ook nog treffen dat je Antje Pepping bezig zag met haar geiten te verzetten

Over de Startingerweg gaan we dan ook nog eventjes een kijkje nemen op de Sluis en bekijken de winkel van Hein Kerssens en de oude bakkerij van Putter en lop en dan weer door de zanderige Koningsweg terug naar het dorp. Ik hoop, door deze wandeling door het dorp,

u een klein inzicht gegeven te hebben van de mensen en hun leven in die tijd.

Tel' verduidelijking van onderschrift nr. 15, waarin over .Jdopjes" gesproken wordt, het volgende: na de Hervorming waren er ongehuwde dames die de katholieken waarschuwden als er weer in het geheim een priester was gearriveerd. Deze dames werden "klopjes" genoemd. Zij hadden een bijzondere kleding: zij droegen een kaper en gingen geheel in het zwart gekleed. De mis werd opgedragen in zgn. schuilkerken; deze hebben gestaan in de Buurt en op Lamoor, waar nu de boerderij van Hollenberg staat. Een van de laatste .Jclopjes" was Adriaantje Baars; zij woonde op de Kerklaan waar vroeger de winkel van Klaas van Duin stond.

Tot slot wil ik nog enige naamsveranderingen vermelden: de Kerkedijk heet nu Dorpsstraat, de Rommeldijk is nu Roemersdijk, een gedeelte van de Pontweg is nu de Crimpen en het Schoolpad heet nu Dielofslaantje. Ik hoop, dat u dit boekwerkje met vee! plezier zult doorlezen en bekijken.

1. Het doktershuis aan de Julianaweg. Dit huis was van oorsprong het woonhuis van burgemeester V. d. Oord. Hij was hier burgemeester van 1882 tot 1890. Op de achtergrond links ziet u nog een gedeelte van het oude-vrouwenhuis, dat het burgerlijk armbestuur heeft laten zetten in 1904. Later is dit pand verbouwd tot kruidenierszaak.

2. Op de hoek van de Julianaweg, Koningsweg en Kerkedijk, rechts is nog een gedeelte zichtbaar van het doktershuis, Van de personen op de voorgrond herkennen wij: derde van links Jaap v. d. Dam, vervolgens Jan Karsten, Arie Kaptein en geheel rechts Jaap Krom en Rein Kerssens.

3. Het eerste manufacturenwinkeltje van Antje Teeling, gelegen aan de Julianaweg ten zuiden van de katholieke kerk. Deze foto dateert uit 1913 en u ziet weI dat de bestrating in die tijd bestond uit een paardepadje van klinkers en aan weerszijde daarvan grind. Op de foto zijn van links naar rechts de volgende personen te herkennen: Antje Teeling, Arie Woestenburg, Corrie Boon, Jannie van 't Hof en Antje Mooi.

4. De katholieke kerk gezien vanuit het westen rond 1900, met rechts op de achtergrond nog een gedeelte van de pastorie. Deze kerk is gebouwd in 1868 en afgebroken in 1970.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek