Akkrum in oude ansichten

Akkrum in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakker en Tj.G. de Wrede
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3504-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Akkrum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Akkrum, sedert 1931, hoofdplaats van de gemeente Utingeradeel, is vanouds een streekdorp, oorspronkelijk gebouwd aan de zuidelijke oever van de rivier de Boom, die vroeger uitmondde in de Middelzee. Vooral in de laatste dertig jaar streeft men ernaar, de plaats meer de vorm van een komdorp te geven door de aanleg van nieuwe straten en wijken aan beide zijden van de Boom en door opruiming van oude bouwvallige panden, wat even wei het karakter van het oude dorp grondig heeft gewijzigd. Het ligt in onze bedoeling in de afbeeldingen die in dit boekje zijn opgenomen en aan oude ansichtkaarten van circa vijfenzestig jaar geleden zijn ontleend, de herinneringen aan het oude dorp bij de ouderen levend te houden en naar wij hopen, bij de jongeren belangstelling te wekken voor .Jioe het vroeger was". Opgernerkt mag worden, dat de ligging van Akkrum, midden in het Friese weidegebied aan een knooppunt van wegen,

zowel te land als te water, benevens aan de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle, uiterrnate geschikt was om er een belangrijk handelscentrum van te maken. Ook de industrie zag de voordelen hiervan in; vandaar de grate toevloed van arbeidskrachten na 1900 en een belangrijke uitbreiding van het aantal woningen. Helaas hebben de sterk gewijzigde omstandigheden op agrarisch en economisch gebied in de laatste vijftien jaren dienaangaande remmend gewerkt en hebben enkele industriele vestigingen, ook als gevolg van fusies de strijd om het bestaan moe ten opgeven ofzijn naarelders vertrokken. Toch mag Akkrum zieh nog steeds verheugen in een actieve middenstand, die de bakens weet te verzetten en zich onder andere toelegt op de uitbreiding van de waterrecreatie. Hier liggen zeker grate mogelijkheden voor de toekomst.

M. Bakker

Tj, G. de Wrede

AK,KRUM.

t Station.

1. In 1868 werd de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle aangelegd en kreeg Akkrum zijn stationsgebouw. Bovenstaande foto werd in 1905 genomen. Het uiterlijk van het gebouw is vrijwel hetzelfde gebleven, maar van binnen is het aangepast aan meer moderne eisen, terwijl het vierkante urinoir vooraan op de foto, evenals het grasveld, in de dertiger jaren is verdwenen toen het stations plein werd bestraat en thans dienst doet als parkeerterrein.

Hkkl'um. stationsveg.

2. Met de bouw van het station in 1868, werd ook de stationsweg aangelegd, waaraan al spoedig een aantal riante herenhuizen verrees. Ret sinds 1930 als gemeentehuis dienstdoende huis links diende oorspronkelijk als stationskoffiehuis, doch werd in 1899 aangekocht door de kaashandelaar C. B. van Woerden. Op de foto ziet men onder andere de wagen van De Mars uit Oldeboorn, die een geregelde dienst op het station onderhield en voorts Mulder, "de post", met zijn karretje waarmee hij de mail op de trein bracht.

Weg van 't tarion . .AKKRG~.

3. Hier een kiekje van het begin van de Kanadeeskestrjitte, wier naam ons herinnert aan onze bevrijders, die in 1945 enige maanden in Akkrum ingekwartierd waren. De huizen aan weerszijden dateren uit de laatste helft van de vorige eeuw. Rechts ziet u het in 1896 gebouwde hotel Prinsen met de negentiende eeuwse luifel. Dit belangrijk vergrote hotel is thans in handen van P. Goerres. De bomenrij heeft het veld moeten ruimen voor de straatverbreding.

4. Een gedeelte van de Kanadeeskestrjitte, nu van de andere kant genomen. Links het huis van commies Jacob Schippers (nu de winkel van R. Bron) en rechts de voorhuizinge van de boerderij van Saekele Jansma. Deze boerderij werd in 1844 gebouwd door Haring Pieters Hofstra. De sloot die deel uitmaakte van de oude Trigreppel en doorliep tot de stationsweg, is circa twintigjaar geleden gedempt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek