Akkrum in oude ansichten

Akkrum in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakker en Tj.G. de Wrede
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3504-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Akkrum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

l'itg. O. Bakker 1'(0. 155Gl

Groete nit .. U{KRL~L

10. Deze foto is genomen vanaf de Feansterdyk. Het tweede huis links werd bewoond door de weduwe L. Hoeksma, modiste, maar werd in 1913 aangekocht door Atze Fennema, die er een rijwielherstelplaats vestigde. Diens vader Wybren Fennema ziet u rechts op de foto. Het hoge huis midden op de foto werd bewoond door Adrianus Koopmans, die het pand omstreeks 1910 verkocht aan Jelte Molenaar, die hier een kruidenierswinkel vestigde. De lindebomen voor het huis zijn in 1910 gekapt.

'Ieef. AKl:RO.

II. Tenslotte nogmaals de Kleef. Het huis in het midden werd bewoond door D. Bosscher, die daarin een zaak in galanterieen enz. dreef. Later werd hierin de leeszaal en bibliotheek ondergebracht, terwijl thans hierin een cafetaria is gevestigd. Aan de rechterkant ziet u de bakkerij met winkel van Sj. Wijga. Later werd de winkel betrokken door G. Kuipers. Met grote passen is de heer U. Twijnstra op weg naar het station en passeert er twee buurvrouwen met oorijzer en kap en de onafscheidelijke witte schort.

1:1 ec f .. U": I.R t" 11.

12. Blijkbaar was het feest toen deze foto werd gemaakt; de uitgestoken vlaggen doen dit vermoeden. Links ziet men het inrijhek en de opkamer van de boerderij van Melle Antsje. Naast de boerderij het bekende hotel Zevenwouden van Moeke Kuiper, dat op een ruim 200-jarig bestaan kon bogen, doch dat thans verbouwd is tot supermarkt van de Spar. Rechts woont kleermaker F. Tuininga met daarnaast de winkel van de weduwe Sj. Langeraap. Thans zijn beide panden verenigd in de zaak van Jelle Postma.

1=ikkr-t.1m, de Kleef.

13. De Kleef e.q. Buorren van de andere kant bezien. V66r hotel Zevenwouden vindt men het filiaal van de zuivelfabriek voor de verkoop van melkprodukten. Het huis daarvoor is de bakkerij van Folkert Ages van der Meulen, later onder andere van Johannes en diens zoon Jan Duisenberg. Vooraan reehts is nag een gedeelte te zien van de sehaa tsenfabriek van G. S. Ruiter. Op de plaats van het woonhuis links op de foto, is een tiental jaren geleden de ruime zelfbedieningswinkel van Coop. West verrezen.

l·jt~. ,. A. I)E 'I:IE~ .. kkrum.

14. Tenslotte nog een foto van het overige deel van de Buorren met in het midden de zgn. Brede Brug, die later ten gevolge van het toenemend verkeer werd vervangen door een nog bredere vaste brug. Het huis links is steeds als winkelhuis gebruikt, zowel voor kruideniersen grutterswaren als voor drogisterij (T. Boerema), rijwielhandel (J. Holster, A. Dijkema) en drogisterij annex parfumerieen (W. Kleefstra, A. Kleefstra).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek