Akkrum in oude ansichten

Akkrum in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakker en Tj.G. de Wrede
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3504-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Akkrum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Brcede bru~ met Doopsgeziode kerk.

15. Deze foto toont de Brede Brug over het Bregegat, de verbinding, die in 1599 werd gegraven tussen de Polsloot en de Boom. Oudere Akkrummers zullen zich nog weI herinneren, hoe dikwijls de schepen in de nauwe doorvaart klem kwamen te zitten en het verkeer gedurende lange tijd stremden, daarmee aan de kinderen een prachtig excuus biedend voor het te laat op school komen. Het huis links met was en linnenrek werd bewoond door Hylke Skuonmakker met zijn onafscheidelijke pruim.

.Akkr-um. Br<uggegat.

16. Dit is een van de oudste ansichten van Akkrum en toont ons het Bregegat. Vooraan in de zgn. hellingbak staat Harke Koopmans, de bijna 1egendarische durfal en timmerknecht bij de timmerman-aannemer van onder andere nortonputten, J. E. de Jong. Links het brugwachtershuis dat circa 1915 door een nieuw is vervangen. Achter de bomen ziet men nog de gevel van het zgn. "waerhuske", dat deze naam dankt aan het feit, dat tijdens heersende vorst de uitslag op de gevel de invallende dooi voorspelde.

Alek'·liri!.

/ /pcJ

17. Vanaf de Brede Brug werd deze foto gemaakt in bet jaar 1902, toen de olieslagerij van de firma Smilda & Van der Wal nog in vol bedrijf' was. De fabriek was oorspronkelijk een zeepziederij, maar werd in 1853 omgebouwd tot olieslagerij. In de twintiger jaren evenwel werd de fabriek gesloten en gedeeltelijk afgebroken, waarna zij werd ingericht tot boerderij.

18. Van hieraf begint de eigenlijke Buorren met op de achtergrond nog gedeeltelijk zichtbaar de Brede Brug. Het winkelhuis rechts werd bewoond door A. Mulder, maar deze liet het in 1908 afbreken en op dit stee een groot pand met bovenwoning bouwen, waarin thans de bloemenzaak van L. Schouwstra is gevestigd. De huizen aan weerszijden van de straat zijn reeds grotendeels aangekocht door de gemeente en voor afbraak bestemd ten behoeve van het verkeer en de stichting van een winkelcentrum.

19. Deze foto is vrijwel van dezelfde plaats genomen als de vorige, aileen nu met de lens iets meer naar links, waardoor de oude smederij van Pieter Ruiter, zaliger nagedachtenis, beter tot zijn recht komt. De hoefstal is binnenin; de schimmel wacht gelaten op zijn beurt om geholpen te worden. Ret smeedijzeren hek links geeft toegang tot de in 1835 gebouwde doopsgezinde kerk, waarvan een gedeelte zichtbaar is. Op de voorgrond een jeugdige Akkrumer met aan de arm zo'n ouderwetse rieten boodschappenmand met twee deksels.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek