Akkrum in oude ansichten

Akkrum in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakker en Tj.G. de Wrede
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3504-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Akkrum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Schoolstraat m Doopgez. kerk

20. Hier een kiekje van de Schoolstraat, nu Leechein geheten. Links de open bare school van 1883. De populieren rechts, benevens de lindebomen voor de doopsgezinde kerk hebben reeds lang geleden het loodje gelegd, Trouwens, het Leechein heeft thans een heel ander, zij het geen fraaier, aanzien gekregen. Voorheen liep vanuit de Trigreppel de zgn. Oude Haven langs de Schoolstraat tot aan de Dorpsstraat. In de achttiende eeuw werd de helft gedempt, in 1887 volgde de andere helft, waardoor een ruim schoolplein ontstond.

AKKRl'M.

toom oliefabriek "De Eendracht."

"

21. De olieslagerij De Eendracht werd in 1842 gesticht en bestond oorspronkelijk uit een windmolen met onderbouw en twee woningen. Eerste eigenaar was Sybren Pieters Hoytema. In 1865 werden stoommachines aangeschaft als aanvulling op de bestaande windkracht. In 1887 werd de "Stoomoliefabriek" verkocht aan Ulbe Twijnstra. De fabriek werd in 1897 door brand verwoest, maar weer opgebouwd. Op de voorgrond is een melkvaarder van de zuivelfabriek op weg naar de boeren aan het Deel enz.

22. Hier zijn we bel and op een van de oudste gedeelten van het dorp: de Dringelstrjitte. Waarschijnlijk heeft deze straat zijn naam te danken aan het pad, dat vroeger in een kring rand de hervormde kerk liep en dat "de ringelstrjitte" werd genoernd, later vervormd tot Dringelstrjitte. Op de achtergrond de koepel van de Vermaning, waarbij de pastorie (het hoge huis in het midden) hoorde, Rechts ziet men het front van de hervormde pastorie, in 1790 gebouwd.

23. Belendend aan de kerk beyond zich vroeger een groot park. In de achttiende eeuw stond hier nog een oud slot, dat eerder bewoond werd door diverse adellijke families. Omstreeks 1790 werd het afgebroken en kwam de tuin c.a. in andere handen. Men liet aan de straatzijde een hoge muur bouwen en sloot daarmee de tuin voor het publiek af. Bij testamentaire beschikking werd in 1845 eigenaresse Suster v. d. Vegt, toen nog een kind van 4 jaar. Bij haar dood in 1924 vermaakte zij al haar bezittingen aan de stichting Welge1egen, een tehuis voor ongehuwde dames en weduwen.

AKKRUV

ParI(

v al' r1ej. v, e. Ve2't.

Hoogend en Buurt.

24. Weer een bekend stukje Akkrum: "It Heechein". Dit was vroeger de voorname buurt, waar de notabelen van het dorp bij voorkeur woonden. Links ziet men de grote deuren van het vroegere koetshuis dat bij het woonhuis van Suster v. d. Vegt hoorde. Aan het eind van het Heechein is in de verte de smederij van Jan Dokter te zien, die evenwel reeds lang gel eden afgebroken werd. Rechts is de hoge ringmuur om het park te zien en verder ontwaart men aan beide zijden de in de twin tiger jaren omgekapte rij Iindebomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek