Akkrum in oude ansichten

Akkrum in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakker en Tj.G. de Wrede
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3504-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Akkrum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Ditrnaal nu eens geen ansicht en toch geeft het plaatje een dorpsbeeld, zoals men dat een keel' per jaar kan bewonderen, nl. op Palmzondag, als de honderden kinderen met de palmpaastak hun rondgang door het dorp maken. Het is een stukje heel oude folklore, dat nag steeds leeft en in ere wordt gehouden. De foto is ruim veertig jaar geleden gemaakt. In de deur staat het echtpaar Joh. Willems Koopmans met links op de foto "pakesizzer" Hinke (nu mevrouw Grasma) en rechts Sytske de Jong (nu mevrouw Zerb).

26. Het Heechein van de andere kant bekeken. Rechts de ingang van de Wijde Steeg met daarboven de aanduiding "stalling" die uiteraard betrekking heeft op het cafe dat hier op de hoek staat. In de verte de riante villa Flora, in 1850 gebouwd en in 1904 eigendom van U. Twijnstra. Op de foto voorts een dienstbode met boodschappenmand en verderop de postbode J. Bosma (Jan Post). Bij de kar het zgn. "botvrouwtje " dat eenmaal per week met de hondekar van Lemmer naar Akkrum kwam, am haar vis uit te venten.

.11.-.'.',' nr,

WTJDE STF:r::a A..o:KRVM.

ritg. D. Eakku. xe. 1550;

27. Dit is dan de reeds eerder verrnelde Wijde Steeg, ook wel in de volksmond Kalverstraat genoemd, vanwege het betrekkelijk grote aantal winkels, dat er toentertijd was gevestigd. De zgn. Smalle Brug, ook vanouds de Oortjesbrug genoernd, ligt over de Boom, die hier op z'n smalst is. Vooral voor de toenernende stroom watertoeristen vormt dit gedeelte van de Boom met zijn bruggen een "bottle neck" van jewelste. Een drietal jaren geleden is de brug vernieuwd en breder gemaakt.

28. Deze in 1903 gemaakte foto toont ons onder andere de grate boerderij van Tjitte Hosper. Rond 1905 is de boerderij afgebroken en is de hoge terp afgegraven. De brug is particulier bezit en behoort bij de boerderij van wijlen Suster v. d. Vegt aan het Heechein. Rechts staat de turfschuur van Frans Onverwagt en links ziet u de schilderswerkplaats van Dirk Bakker. Daarvoor, bij het kippenhok, zijn een aantal kalfsvellen op een bok opgehangen, die afkornstig zijn uit de slachtplaats van Wytse Adams de Boer, die veel geslacht jongvee exporteerde naar Engeland.

-

Akkrum - "leppedijk"

29. De roggemolen op dit plaatje van circa 1930 werd in 1853 gebouwd en vormde jarenlang een integrerend onderdeel van het dorpsbeeld. De prachtige bovenkruier was geheel tussen de huizen ingebouwd maar torende daar hoog bovenuit. Yoor 1800 was dit deel van het dorp aan de noordoostelijke oever van de Boom nog vrijwel onbebouwd. Wat de Leppedijk zelf betreft, waarvan men vooraan in het midden een deel ziet, deze werd in de elfde eeuw aangelegd ter beteugeling van het water van de Boom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek