Akkrum in oude ansichten

Akkrum in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakker en Tj.G. de Wrede
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3504-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Akkrum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.. rlkkrum Cafe- Restaurant J. S. Vegelien

30. Aan het begin van de weg naar Leeuwarden stond vroeger een herenhuis, omgeven door een omvangrijke tuin. In 1908 werd dit pand aangekocht door Johs. Vegelien, die alles grondig liet veranderen en moderniseren tot cafe-restaurant met speeltuin en rolschaatsenbaan. De zaak was groots opgezet, te groots, zoals al spoedig bleek en na korte tijd moest zij van de hand worden gedaan. Ook de opvolger Meulenbildt kon het niet bolwerken en verkocht het huis aan dokter Haykens. Nadien is het steeds dokterswoning gebleven.

Coop~t'sbUI'9. Hkkrum.

31. Deze foto is genomen op 8 mei 1901, n1. de dag waarop de stichting Coopersburg geopend werd. Op die dag werd aan tweeentwintig echtparen - ouden van dagen - de sleute! overhandigd van een nieuwe waning, vrij van huur met nag een wekelijkse uitkering toe. Tehuis en park zijn een geschenk aan Akkrum van de stichter, een oud-Akkrumer, waarover wij op de volgende pagina meer bijzonderheden geven. De woningen zijn enige jaren geleden van binnen aan meer moderne eisen aangepast en werden onder andere van centrale verwarming voorzien.

32. Tussen al onze dorpsgezichten mag een portret van de stichter van Coopersburg niet ontbreken. Folkert Harmens Kuipers Willemzoon stamt uit een oud Akkrumer geslacht en werd geboren in 1843. Als 22-jarige emigreerde hij naar Arnerika, bracht daar een aantal jaren in be trekkelijke armoede door, maar wist door onverzetteIijke ijver vrouwe Fortuna aan zijn zijde te krijgen en het sprookje "van winkelbediende tot miljonair" tot werkelijkheid te brengen,

F. t-l. Coo p e r .

Stlcn e r van CooP<G~ burg

lltg. D. Sakker. .'0. lS6U2

33. Komend uit de richting Leeuwarden kwam men voorheen over deze brug Akkrum binnen. In 1888 werd de draaibrug gelegd over de verbinding tussen Meinesloot en Boom, die in dat jaar tot stand kwam. De naam Libbe Riemersma, de brugwachter, is vele Akkrumers nag we! bekend, evenals die van zijn opvolger, Floris Huizinga. Links de tuin van Coopersburg en rechts vindt men nag weiland, waar nu huizen staan, een sportveld is aangelegd en de A.W.S.-schiphuizen en de scheepswerf van Oost zijn gebouwd.

"VI"tcrcYczi -ht "de'Boorn."' OUDESCHOC-W.

34. Op ongeveer drie kilometer van Akkrum ligt Oudeschouw. Het ligt aan de oude weg naar Leeuwarden en was reeds vroeger een strategisch belangrijk punt aan de driesprong BoomWetering. Aan de overzijde stond toen het nonnenklooster Aalsum, waar vooral in de tijd van de Schieringers en Vetkopers ontzettend geplunderd en gebrand is. De beide tjalken (skutsjes) zeilen met westelijke wind langs het Rak van Ongemak in de richting van Irnsum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek