Akkrum in oude ansichten

Akkrum in oude ansichten

Auteur
:   M. Bakker en Tj.G. de Wrede
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3504-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Akkrum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oudesc.iou

IR.' u.

' .... =

.'":.. ?...?. ~

- . _--.:

~ ..? :..--- .?.

-...:._:-~. -

35. Bovenstaand cafe Kuindersma, genoemd naar de toenmalige eigenaar, kan bogen op een eeuwenoude geschiedenis. Traditioneel werden ieder jaar zeilwedstrijden, harddraverijen en hardrijderijen gehouden om kostbare prijzen. Ook a1s zgn. ijsherberg genoot het cafe faam, waar men in de winter na lange tochten op de schaats "fan 'e flier" ging en de ganse nacht met dans en drank doorbracht. Links de oude smalle draaibrug, die in 1945 door vluchtende Duitsers werd opgeblazen.

OEZICHT OP BOTERF.-BRIEK .-KKR· .\.

36. Na onze wandeling door Akkrum verhuizen wij tenslotte nag eenmaal van west naar oost, d.w.z. in de richting van Nes over de spoorwegovergang. Bovenstaande foto werd gemaakt kart na de stichting van de cooperatieve zuivelfabriek in 1897, waar in 1900 behoudens twee boerderijen, geen enkel huis stand aan de weg Akkrum- Nes, Links ziet men een deel van de Boom met daarnaast de rails van het bijspoor, dat naar de los- en laadsteiger leidt.

, ......?

=

A.battoir lJTINGERAIiEEL.

37. Onder de rook van Nes werd in 1909 het gemeentelijk abattoir gebouwd als gevolg van de verscherpte maatregelen op de nakoming van de Vleeskeuringswet. De exportslachters in het dorp, die "op Londen" slachtten, moesten voortaan hun dieren in het abattoir slachten en moesten hun min ofmeer primitieve slachterijen dus sluiten. In 1916 werd de F.CE. opgericht, die het abattoir van de gemeente overnam en waar in de topjaren meer dan tweehonderdvijftig werknemers werkten.

~ES bij AKKR T;~L Gasfabriek .

;

.

38. Tot slot tonen wij u de in 1909 opgerichte gasfabriek ter voorziening van gas aan de darpen Akkrum, Nes en Oldeboorn. Na aansluiting op het gasnet van Slochteren werd de fabriek overbodig en ze wordt thans gebruikt door de firma Wassenaar als verkoop- en herstelplaats van landbouwmachines. Sytse Langeraap, de eerste melkboer in het dorp, is onderweg en mijmert over de tijd, toen de melkventsters met de emmers aan het juk, de melk, zo van de koe, thuis bezorgden. Ook hier is de zegswijze "Tiden hawwe tiden" van toepassing,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek