Alblasserdam in grootmoeders tijd

Alblasserdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   A. Korpel
Gemeente
:   Alblasserdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5206-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alblasserdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De inwijding van de tegenwoordige Grote Kerk vond plaats op 1 oktober 1899 en geschiedde door dominee F.J. Heineman. De bouw van de kerk werd uitgevoerd door aannemer Breedveld uit Oud-Alblas. Men had het karwei begroot op f 55.160, de werkelijke kosten bedroegen echter ruim f 18.000 meer. Boven de ingang van de kerk bevindt zich een gedenksteen met als opschrift: ,,1 Korintie 13 : 13. Ter gedachtenis van Cornelis Smit (1784-1858)." Scheepsbouwmeester Cornelis Smit had in het verleden veel werk voor hervormd Alblasserdam gedaan. De foto is een opname uit 1910.

20. Dominee Frederik Jan Heineman was van 1879 tot 1913 predikant van Alblasserdam en had daarvoor in Kethel gestaan. Hij stond in het dorp bekend als een groot kindervriend, die dan ook steevast een zak met snoepjes bij zich had, die hij aan de kinderen uitdeelde. Door zijn bijzondere dracht (lange zwarte kleding enjas met koord) was hij in het dorp een markante verschijning. Na zijn emeritaat (in 1913) nam dominee Heineman zijn intrek in de woning tegenover de Grote Kerk, Cortgene 33, daar waar later tandarts J.M. van Driest zich zou vestigen. In september 1933 overleed dominee Heineman op 85-jarige leeftijd.

21. Dominee F.J. Heineman was gehuwd met Wilhelmina Maria Frederika Eilers. Toen in 1899 aan de toren van de hervormde kerk een luidklok ten geschenke werd gegeven, vie I dat niet in goede aarde bij mevrouw Heineman. Het slaan van de klok irriteerde haar bovenmate. Op haar verzoek werd dan ook een dag later de klok weer stilgezet. Dit gebeurde uiteraard tot groot ongenoegen van de milde gevers, die het slagwerk weer in beweging zetten. Om een lang verhaal kart te maken, er werd uiteindelijk een compromis gesloten waarbij werd bepaald dat de klok de uren niet meer zou slaan zolang het echtpaar Heineman in Alblasserdam woonde. Korte tijd na het overlijden van mevrouw Heineman, in februari 1915, werd de klok weer in werking gesteld. In februari 1943 vorderden de Duitsers de zo legendarisch geworden luidklok van de Grote Kerk.

22. Op 15 december 1867 beleefde Alblasserdam de opening van een eigen Rijkstelegraafkantoor aan het Cortgene 68, dankzij de uitvinding van Samuel Morse. In 1928 werd de overbrenging van telegrammen per morsesleutel vervangen door de telefonische overbrenging. Het pand, dat eigendom van de gemeente was, werd het eerst verhuurd aan directeur A. van Riel en daarna aan directeur J .H. van der Graaf. In 1963 sloot het postkantoor, nadat op 31 mei van datzelfde jaar een nieuw postkantoor van de Van Eesterensingel in gebruik was genomen. In het kader van de dijkverzwaring werd het oude postkantoor in 1986 gesloopt. De man voor het postkantoor is kleermaker Klijn de Man. Het pand rechts van het postkantoor werd bewoond door aannemer D. Laanbroek.

23. In het pand links op de foto woonde dokter T. A. Hooftman. Hooftman had op de bovenste verdieping een eigen sanatorium voor T.B.C.-patienten ingericht. In die tijd, de jaren dertig, was er geen geld voor het stichten van een sanatorium. De laatste T.B.C.-patient die er kuurde was badmeester Govert Rietveld. In september 1952 overleed dokter Hooftman op 66-jarige leeftijd. De woning die men aan het afbreken is, werd bewoond door Riedijk. Dit pand, met dat van dokter Hooftman, moest in 1936wijken voor de bouw van de Come lis Vroegestichting.

24. Een van de grootste en meest imposante molens van ons land was ongetwijfeld houtzaagmolen "Ons Genoegen", die door F. Kloos in 1842 werd gebouwd. De molen stond totoktober 1952 nogopde Oude Werf van Jan Smit Czn. Aanvankelijk zou de molen in Haarlem worden herbouwd, maar de onderdelen van de houtzager werden uiteindelijk gebruikt voor de herbouw van poldermolen "De Kat" in Uitgeest. Toen de molen nog in Alblasserdam stond, werd deze tijdens de verjaardag van een van de regerende vorsten altijd feestelijk versierd.

25. Hendrik Smit liet voor de eeuwwisseling deze villa aan de Tweede Kade bouwen. Hij was gehuwd met de uit Slikkerveer afkomstige Pauline Smit. Na het overlijden van Hendrik , in 1908, bleef de weduwe met haar twee dochters er wonen. In 1939 kwam ook Pauline te overlijden. Toen op 11 mei 1940 het gemeentehuis op de Dam door een bombardement verloren ging, werd de villa als gemeentehuis in gebruik genomen. Op vrijdag 2 maart 1965 kon eindelijk een echt gemeentehuis worden geopend. De villa, die ondertussen eigendom van Verolme was geworden, viel in mei 1968 onder de slopershamer.

26. Het meest bekende schip dat op de "Oude Werf" werd gebouwd, is ongetwijfeld de driemastschoener "San Antonio". De Deen Poul Benzon was daarvan de ontwerper. In september 1909 kon het schip aan reder Hammerstein worden overgedragen. In de me idagen van 1940 ontweek het naar Engeland en na de oorlog koos het weer ligplaats Rotterdam. Twee jaar later werd het verkocht. Nadien wisselde de schoener regelmatig van eigenaar en naam. Zo heeft het schip gevaren onder de naam "Ariadne" en thans vaart het nog steeds onder de naam "GroBherzogin Elisabeth". Op de foto zien we de "San Antonio" afgemeerd in het kielgat van de Oude Werf.

27. Deze vijf mannen waren werkzaam op de "Oude Werf" van Jan Smit Czn. In december 1916 en later in mei 1918 reisden zij naar Vlissingen om daar twee schepen verder afte werken, die op de werfDe Schelde van stoomketels zouden worden voorzien. De twee schepen, die op de " Oude Werf" waren gebouwd, droegen de namen "Viborg" en "Amielenborg". De timmerlieden die op de foto staan afgebeeld zijn , van links naar rechts: Wim Goedhart , Sels, Kees Herlaar (hij werd "Meurs" genoernd, omdat hij op de conservenfabriek van Meursing had gewerkt), Wim Verhoeff en Piet Boele.

28. Om zonder al te veel problemen de crisisjaren door te komen, werden in het kielgat van de "Dude Werf" schepen gesloopt, die opgelegd waren. Hiervoor was een aparte firma, onder de naam "Comelis en Jan Smit", opgericht. De eerste schepen werden gekocht bij slopers in Hendrik-Ido-Ambacht. Later kocht de firma ze zelf op. Op de foto zijn branders in 1926 of 1927 bezig met het slopen van een schip. Links op de foto zien we het inmiddels gesloopte postkantoor en geheel rechts de woning van mevrouw J. C. Pot -Smit. De vier mannen op de foto zijn vermoedelijk, van links naar rechts: Aart de Pauw, Maarten Bezemer, Leen Bakker en Yonk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek