Alblasserdam in grootmoeders tijd

Alblasserdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   A. Korpel
Gemeente
:   Alblasserdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5206-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alblasserdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Beeldbepalend aan de Oost-Kinderdijk was ongetwijfeld het peilhuisje , gelegen tegenover de Pijlstoep. Het peilhuisje was van Rijkswaterstaat en werd gebruikt voor het meten van de rivierwaterstand in de Noord. Geruime tijd werd dit door middel van een ronde peilstok gedaan, iedere morgen om 8.00 UUf. Later schake 1de men over op een zelfregistrerende peilschaal, die verbonden was met een vlotter die op het water dreef. De waterstanden werden dan automatisch op een rol geregistreerd. In het kader van de dijkverzwaring werd het peilhuisje in augustus 1986 gesloopt.

40. Het Nutsgebouw "Utile Dulci", aan de Oost-Kinderdijk 131, be staat ook niet meer. Het werd in 1905 gebouwd door , .oud-liberalen" met aIs doeI gewone mensen tot ontwikkeling brengen door middel van tonee!, zang, kunst, etc. De doelstellingen kwamen echter niet voldoende tot ontplooiing. In 1933 werd het pand dan ook verkocht aan Z. Baas, die er een textielzaak in begon. In 1938 kwam het pand voor een bedrag van f 8100 in handen van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. In 1967werdhetopnieuwverkocht. Toenkerkteer "Stromen van Kracht". De laatste gebruiker was de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, totdat op 15 juni 1989 een nieuw kerkgebouw aan de Plantageweg in gebruik werd genomen. In het kader van de dijkverzwaring werd "Utile Dulci" eind september 1989 gesloopt.

41. In het jaar 1900 vond de bouw plaats van de gereformeerde kerk aan de Oost-Kinderdijk 155. Doordat in Alblasserdam de Gereformeerde Kerk A in 1898 samensmolt met de Gereformeerde Kerk B was er behoefte aan een grater kerkgebouw. De A-kerk hield de diensten in - het later genoemde - gebouw Concordia, Dam 41, en de B-kerk in - het later genoemdegebouw Harmonie, gelegen in de Kerkstraat. De eerste predikant na de hereniging van de beide kerken was dominee J.H. Spoel. In 1969 werd aan de Ieplaan een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. De oude kerk aan de Oost-Kinderdijk ging toen fungeren als bedrijfsgebouw.

42. Boven een van de vensters van "Huis te Kinderdijk", aan de Oost-Kinderdijk 191, vinden we de legende afgebeeld die vertelt dat tijdens de 51. Elisabethsvloed van 19 november 1421, hier een kind in een wieg lOU zijn aangespoeld. Een heen en weer springende kat hield het wiegje op de kolkende golven in evenwicht. Meer dan een legende is het echter niet. Wat geen legende is, is dat in dit pand verscheidene reders hebben gewoond en dat het pand in het jaar 1929 door aannemer Jaap van Eesteren geheel werd vernieuwd. De toen 2-jarige Pieter Leis legde hiervoor nog de eerste steen.

43. Aan de Oost-Kinderdijk 2711igt de Gemeenteschool II, waarvan de eerste steen werd gelegd op 24 juli 1882 door burgemeester mr. J. van Lakerveld Bisdom. Hier was geruime tijd A.G. Hofman het hoofd. Hij was voor de tweede maal gehuwd met mejuffrouw Van Waalwijk Van Doorn, die onderwijzeres was aan de Biggeltjesschool. Na Hofman werd Henk Jurgens hoofd van de school, waarvan de naam inmiddels was veranderd in Koningin Julianaschool. Toen in 1958 in de wijk Kinderdijk een nieuwe school verrees, werd het schoolgebouw voor andere doeleinden gebruikt en ontving het de naam "De Tros".

44. Het Nieuwe of Vosseveer begon in 1785 met haar diensten tussen Alblasserdam en Ridderkerk onder beheer van veerman Nederveen. In 1814 was Nicolaas Tuk er veerman en daarna Arie Herwig. In 1862 kwam het Nieuwe Veer in beheer van Willem Vos, die afkomstig was uit de gemeente Veen. Hij had daar met veerdiensten al de nodige ervaring opgedaan. Na Willem nam Gerardus (Gerrit) Vos de pacht over. Daarna Hendrikus (Henk) en ten slotte Jan Vos. Toen de brug over de Noord op 14 november 1939 werd geopend, bleef de veerpont "Pico Groeninx" nog varen, maar op 3 augustus 1942 werd de dienst ten slotte gestaakt.

45. Op het Scheepsbouwplein ligt ter verfraaiing een zware basaltsteen. Aan deze steen zat eens een rnarkeringsboei verankerd, die aangaf waar zich het wrak van het Britse fregat "Lutine" bevond. In oktober 1799 verging de "Lutine" bij Terschelling, met aan boord een grate lading goudstaven. Tijdens proefbaggeren van de tinbaggermolen "Karimata" in het jaar 1938 bij Terschelling werd de steen opgebaggerd. Omdat de Karimata op de werf van J. & K. Smit te Kinderdijk was gebouwd, laat het zich niet moeilijk raden hoe die steen hier een plaatsje op het Scheepsbouwplein kreeg.

46. Een plekje als het pas herontdekte Van Eesterenhuis mag in dit fotoboekje zeker niet ontbreken, gezien de architectonische belangstelling die het momenteel geniet. Het huis is immers een ontwerp van de ratione Ie architect professor Cornelis van Eesteren. Hij was vooral bekend door zijn werk als architect van De Stijl en als stedebouwkundige. Deze woning aan de West-Kinderdijk 89 ontwierp en bouwde Van Eesterenin 1923 voor A. van Zessen, die daar in de buurt een levensmiddelenbedrijf dreef. Het kleurenplan van de woning werd in samenwerking met kunstenaar Theo van Doesburg bepaald. Het pand, dat thans eigendom is van de stichting E.F.L., werd in 1990 geheel gerestaureerd en weer in oude staat teruggebracht. Er bestaan plannen om in dit pand een klippermuseum te vestigen.

47. Een hommage aan Kaap Hoornvaarder, oud-wethouder en scheepshistoricus Leen(dert) Smit mag in dit fotoboekje zeker niet ontbreken. Hij leidde een veelbewogen leven. Op latere leeftijd lag er een glans van weemoed in zijn ogen naar de tijden van weleer. Naar de periode toen de brokken techniek van de hellingen gledcn, de tijd van zijn zeilvaartverleden. Maar ook de tijd toen hij nog SDAP-gemeenteraadslid was en PvdA-wethouder. Zijn bijnaam "Rooie Leen" droeg hij dan ook met ere. Hij werd in de barre winter van 1890 geboren als jongen van de dijk. Hij werd ereburger van Alblasserdam en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en woonde jarenlang in de Fop Smitstraat. Op 17 augustus 1985 overleed hij op 95-jarige leeftijd in huize "De Waard". Hiermee was een van de markantste figuren van Alblasserdam heengegaan.

48. Een zeer oude molen is ongetwijfeld de Blokweerse wipmolen. Eind 1400 was er op deze plaats al een rnolen, die echter in 1575 door de Spanjaarden werd platgebrand. Tot hetjaar 1956 heeft de molen (de wieken maken een vlucht van 26,9 m) de polder Blokweer bemaald. In 1957 werd de gemeente eigenaar van de molen, die hem in 1986 voor het symbolisch bedrag van een gulden verkocht aan de Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De Blokkerse Wip is lange tijd bewoond geweest door Huib Boele en zijn echtgenote Hendrika Markesteyn. De laatste bewoner was Cornelis Hendrik Johannes Hoek, die in 1988 overleed. Toen in 1975 de molen uitwendig werd gcrestaureerd, moesten de zo karakteristieke dakpannen plaats maken voor een rieten bekleding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek