Alblasserdam in grootmoeders tijd

Alblasserdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   A. Korpel
Gemeente
:   Alblasserdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5206-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alblasserdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Dit was de woning van Jo Jonker, een van de eigenaren van scheepswerf Jonker. In het begin van de jaren dertig, nadat de scheepswerf haar taken in 1926 had beeindigd, verhuisde Jonker naar Den Haag, waar hij directeur werd van het Rijksinkoopbureau. De woning, West-Kinderdijk 249, werd nadien bewoond door Leen Jansen. Leen was sloper en hield zich bezig met het tot schroot verwerken van oude scheepjes, atgckeurde stoornketels, etc. Hij kocht ook de motorpont op van het veer van Rijsdijk , dat tussen 1930 en 1933 had gevaren tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de polder Ruigenhil in Alblasserdam.

50. Van 1891 tot april 1923 was de christelijke school, wijk Kinderdijk, gevestigd aan de West-Kinderdijk 76 (het latere kerkgebouw van de Oud-Gereformeerde Gemeente), na eerst vanaf mei 1884 in een pand van de gebroeders Jonker te hebben gezeten. De hoofden van de school wisselden e1kaar in regelmaat af. Op de foto, die in 1919 werd genomen, is Johannes Hermanus van Wijnen hoofd van de school. Hij overleed op 4 februari 1969 op 83-jarige leeftijd. Het ventje met het kortgeknipte haar (zie *) was Jan Ridder. Hij werd later thesaurier-generaal van het Ministerie van Financien. Bij een vliegtuigongeluk in 1946 boven Schiphol kwam Jan Ridder om het leven. Hierbij kwam toen tevens schrijver Herman de Man om. De schooljuffrouw, die op de foto voor meester Van Wijnen zit, is Leentje Jonker.

51. Toen in 1923 de christelijke school aan de West-Kinderdijk 76 was verlaten kwam het pand in handen van verzinkerij Klip. Die gebruikte het voor opslag van triplex. Vanaf december 1924 kerkte er de Oud-Geretormeerde Gemeente. Eerste predikant was dominee 't Hoogt, die echter in 1932 naar Utrecht vertrok. Tot in 1945 was de gemeente vacant. In datjaar kwam dominee B. Toes. Hij bleef, totzijn overlijden in 1973, aan de Oud-Gereformeerde Gemeente verbonden, al kon hij de laatste 4 1/2 jaar vanwege zijn slechte gezondheid niet meer voorgaan. In november 1978 kwam dominee A.P. v.d. Meer naar Alblasserdam. Hij bleef tot 1 januari 1984. Het kerkje, dat in 1952 grondig werd gerestaureerd, kreeg in de loop der jaren de volgende bijnamen: Triplexkerkje, 't Schooltje en het Toeskerkje. In het kader van de dijkverzwaring werd het juni 1988 gesloopt.

52. Aan de West-Kinderdijk was sinds 1812 de scheepswerf van Jonker gevestigd. De werf was gespecialiseerd in het bouwen van vissersschepen, Zeeuwse tjalken en allerhande andere vaartuigen. In 1835 nam de toen 27-jarige Johannes Jonker de zaak van zijn vader over. Hij bouwde onder andere vijf Oost-Indievaarders, waaronder de "Abel Tasman". In 1872 kwam Johannes te overlijden waarna de werf werd voortgezet door de gebroeders Jonker. In die tijd bouwde men veellichters voor de Rijnvaart. De crisisjaren maakten een einde aan de activiteiten van deze scheepswerf, die in de volksmond ook wei het "klompenwerfje "werd genoemd. In 19261iep het laatste schip van stapel.

53. Het huis van juffrouw Geertje Jonker aan de West-Kinderdijk 281. Geertje was de dochter van scheepsbouwer Piet Jonker. Na de dood van Geertje werd het pand door J. & K. Smit te Kinderdijk gekocht. Die plaatste er boekhouder Jurrien de Vries in. Toen in april 1943 een aantal panden aan de West-Kinderdijk , tussen de Biggeltjesschool en het pand dat momenteel bewoond wordt door tandarts A.S. v.d. Linden, op last van de Duitsers gesloopt moest worden, kreeg De Vries inwoning van herbergier H. v.d. Hoven. Nadien betrok J. Koudstaal de woning.

54. Molenbouwer Floris Kloos, afkomstig uit Ameide, begon in 1849 met een eigen bedrijf in de Kinderdijk. Hij ging zich bezig houden met het vervaardigen van losse onderdelen voor andere scheepswerven. AI spoedig ging Kloos zich daarna bekwamen in het bouwen van schepen, eerst van hout en later van ijzer. Toen de spoorwegen in ontwikkeling kwamen, schake Ide Kloos over naar spoorwegonderdelen en bruggenbouw. Later kwamen daar ook nog eens de zo befaamde hoogspanningsmasten bij. Medio 1985 ging het bedrijf, onder de naam Mercon BY, op in vier werkmaatschappijen. Op de foto zien we een dee I van de van 1860 daterende woning van de familie Kloos. Het pand werd eind augustus 1987 gesloopt.

55. Langs de ringdijk om de Alblasserwaard bevinden zich, sinds 1778, de zogenaamde dijkpaaltjes. Deze zijn genummerd van 1 tim 403 en staan op afstanden van ongeveer 197,7 m (= 1/2 Zuidhollandse roede). De nummering begint op de grens van Gorinchem met Boven-Hardinxveld met een klein gedenksteentje. Door dijkdoorbraken, wegreconstructies en dijkverzwaringen zijn in de loop der jaren verscheidene oude dijkpaaltjes vervangen door nieuwere. Als gevolg daarvan kloppen dan ook de onderlinge afstanden van de dijkpaaltjes niet altijd meer. De foto laat ons nog een oud dijkpaaltje zien met het nummer 150, dat tegen de gevel van het pand aan de West-Kinderdijk 325 staat.

56. De winter van 1929 was ongekend hard. Hier is een ijsbreker bezig om het ijs te breken op het rivierenknooppunt Noord-Nieuwe Maas-Lek. De opname werd gemaakt op 3 maart 1929. De ijsbreker was eigendom van de sleepvaartdienst Roelofs uit Rotterdam. In de witte band rond de schoorsteen voeren deze slepers een groene ster. Twee dagen nadat de ijsbrekers zich een weg door het ijs hadden gebaand, brak er boven de Alblasserwaard een hevig onweer los. Hierbij steeg de temperatuur tot ver boven het vriespunt.

57. Op de grens van Alblasserdam met Nieuw-Lekkerland ligt, West-Kinderdijk 375, thans het vestzaktheater "Biggelmee". Vroeger was dit de smederij van J.K. Smit. Na een verbouwing door aannemer W. Korevaar werd het een muloschool van de "Schoolvereniging Kinderdijk en Krimpen aid Lek" met als hoofd meester Gijs Golverdingen. Tijdens die verbouwing werd de buitengevel van de school voorzien van een laag grint. En ... omdat "grint" in de Waard .Jriggcls" wordt genoemd kreeg de school de bijnaam "Biggeltjesschool". Doordat de gemeentegrens dwars door de schoolloopt zat men in de vierde klas op Lekkerlands gebied en in de zevende en achtste klas in Alblasserdam. Medio 1958 werd de school gesloten.

58. Het draaiorgel was vroeger in het Damdorp onlosmakelijk verbonden met de legendarische figuur Aai de Kledder. Aai , die op 't Fort woonde, assisteerde vaak de orgeldraaier als die in het dorp zijn klanken liet horen. Aai maakte zich verdienstelijk met het ophalen van de centjes. Nu was het algemeen bekend dat hij niet wars was van een stevige borrel. Omdat in die tijd ook de borrel geld kostte, was hij nogal eens platzak. am dit euvel nu te verhelpen ging hij, als het draaiorgel in een andere gemeente bezig was, alvast de centjes hier ophalen. Als de milde gevers dan zeiden: "Maar Aai, we horen helemaal geen orgel ," dan was zijn weerwoord: "la, maar het orgel komt morgen!"

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek