Alblasserdam in grootmoeders tijd

Alblasserdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   A. Korpel
Gemeente
:   Alblasserdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5206-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alblasserdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Op de grens van Alblasserdam met Nieuw-Lekkerland ligt over het Achterwaterschap van de Overwaard sinds 1384 al een brug. Volgens een bepaling van de Overwaard moest de voetpadbrug een zodanige afmeting hebben, dat er ook met een paard stapvoets overheen gereden kon worden. Door de plaatselijke bevolking werd zij de "witte- of voetstapbrug" genoemd. Ten behoeve van de recreatie kreeg de brug later een grotere boog voor een betere doorvaart van de schepen. In augustus 1989 kwam er een nieuwe en bredere brug voor in de plaats.

70. Boven aan de Polderstraat staat een stenen bank. Deze bank werd geschonken door huisarts T.A. Hooftman en houdt de herinnering levend aan het bombardement van 11 mei 1940. De bakstenen en mozaieksteentjes van de bank zijn afkomstig van het puin van het bombardement en werden voor dit doel zorgvuldig uitgezocht. In de loop der jaren begon de bank echter steeds meer achterover te hellen en raakten de mozaieksteentjes los. In juni 1987 kreeg de bank, tot volle tevredenheid van de burgerij, een opknapbeurt en werd daarbij tevens weer rechtgezet.

71. De ouderen onder ons kunnen zich ongetwijfeld nog de "Oude- en Nieuwe Kazerne" bovenaan de Polderstraat herinneren. Het waren huizenblokken waarin vele gezinnen onderdak hadden. De uitdrukking .Kazerne". voor huizenblokken van arbeidersgezinnen, komt men in verscheidene plaatsen van ons land tegen. De "Oude Kazerne" was een rijtje arbeidershuisjes die, zoals de naam al doet verrnoeden , van oudere datum waren. De "Nieuwe Kazerne" was van een latere datum en van betere kwaliteit. Deze stond het dichtst tegen de Dam aangebouwd. De "Oude- en Nieuwe Kazerne" werden op 11 mei 1940 door een Duits bombardement verwoest.

72. Geruime tijd was op de Alblas het varen met ingeschakelde motor, in verband met de waterkwaliteit, verboden. Dit verbod bleef van kracht totdat de Alblas niet meer als directe drinkwaterbron werd gebruikt en vrijwel iedereen op het waterleidingnet was aangesloten. Nu woonde in de Polderstraat, ongeveer tegenover de Oude Begraafplaats, vrouw Mar Baan. Het gerucht ging dat zij kon toveren. Toen voor het eerst op de Alblas met ingeschakelde motor mocht worden gevaren, sloeg de motor van een melkboot juist ter hoogte van Mar Baan af. Men beweerde toen dat zij dit op haar geweten had, zij had getoverd! Aan de jeugd werd verteld dat je als je het huis van Mar Baan moest passeren, de handen als een vuist moest samenballen. Zij had dan geen macht en zo kon ze je dan niet betoveren. Men geloofde dat toen.

73. Synoniem met "kazerne" is "fort". In Alblasserdam lag het "fort" in de Lange Steeg. In het fort, dat was omgeven door een waas van geheimzinnigheid, verbleven zwervers. De be naming "fort" voor een blok armenwoningen was vraeger ook op meer plaatsen in ons land van toepassing. De zwervers leefden in het fort zander enig gezinsverband en waren verstoken van aile mogelijke comfort. Bijnamen waren ook hier belangrijker dan de echte naam. Zo verbleven er onder anderen: het Reusje, Kramme Beckers, Aaitje de Zoete, Dirk den Buffel, Aai de Kikker, enz. Voorjaar 1948 verliet de laatste bewonerhet pand. Van oktober 1948 tot december 1974 was het pand in gebruik bij de padvinderij en nadien werd het gesloopt.

74. Onveranderd is nog steeds de in 1857 gebouwde boerderij HofSouburg. De naam "Souburg" is al bekend sinds 1280, toen de Zeeuwse edelman Nicolaas Souburgh hier een kasteelliet bouwen. Na verwoesting kwam er een grate hofstede voor in de plaats, die in 1850 werd opgekocht door reder Frans Harms von Lindern. Hij Iiet de oude hofstede afbreken en een nieuwe er voor in de plaats zetten. Het pand werd toen bewoond door zijn oudste dochter Margaretha Hermina von Lindern, die gehuwd was met Hendrik Kam. In die tijd werd het ook wel het "Hof van Karnrne" genoemd. Later pachtte Piet Stehouwer de hofstede en sinds 1932 de familie Labrijn.

75. Bij Hof Souburg behoort ook het "appelhuisje", waar tot omstreeks 1930 nog appels op de twee zolders werden bewaard. Gelegen aan de koelte van de Alblas was dit een ideale plaats voor het bewaren van appels, die uit de omliggende bongerds afkomstig waren. Een trap aan de buitenkant van de kopgevel gaftoegang tot de twee zolders. Op de benedenverdieping woonde de koetsier van Hendrik Kam, die op Hof Souburg verbleef .De koetsier bracht Kam vaak naar cafe Vogelesang op de Dam in Alblasserdam. Het schijnt dat de bakstenen waarmee het appelhuisje is opgetrokken, afkomstig zijn van steenbakkerij Van 't Hooft uit Zwijndrecht.

76. Nabij HofSouburg ligt aan de Alblas de van 1860 daterende Souburgse molen. Hij heeft tot in de Tweede Wereldoorlog de polder Sou burgh bemaald. De wieken maken een vlucht van 18,40 m. Geruime tijd werd de molen door het molenaarsgeslacht Zanen bewoond. De polder, die ongereglementeerd is, wordt thans mechanisch bemaald. Nadat de molen geen dienst meer deed, werden de waterlopen geslecht en de schepraddeuropening met spuiopening dichtgemetseld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek