Alem vroeger en nu

Alem vroeger en nu

Auteur
:   T. Holtappels
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4938-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alem vroeger en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Ook Alem ken de zijn oorlogsslachtoffers. Vooral de familie Klingen (de heer Klingen was hoofd van de lagere school vanaf 1923) werd erg hard getroffen.

Op 24 september 1944 werd de heer Joh. Klingen gefusilleerd samen met zijn dochter Tilly en de heer L. Boelen, die geevacueerd was bij de familie Klingen.

Maar ook door de dood van Jozef Klingen in januari 1942 en zijn zoon Leo, die verdronk in februari 1945 tijdens het verzet, werd de familie zwaar getroffen.

Op de foto: het monument ter nagedachtenis van bovengenoemde slachtoffers langs de Jan Klingenweg, waar nog steeds onder grote belangstelling op 4 mei de stille tocht naar toe gaat.

7. In 1963 werd begonnen met de bouw van de huidige Odrada basisschool.

Het toenmalige kerkbestuur, tevens schoolbestuur, bestaande uit de ken Zegers en de heren Pompen en Toonen als kerkmeesters, samen met het in september 1962 ben oem de hoofd van de school, de heer A.W. Holtappels, had vanaf 1956 een urgentieverklaring om een nieuwe school te verwezenlijken - toen erg modern - voor lagere school en kleuterschool (die vanaf 1961 in de pastorie gevestigd was met als hoofdleidster Ad Versteegh).

Op 21 juli 1964 werd deze school (zie foto) offici eel in gebruik genomen.

8. Een oude klassefoto uit juli 1924 met geheellinks (met snor) meester Joh. Klingen.

9. Een groepfoto daterend van oktober 1988 met rechtsboven de scheidende directeur Toon Holtappels en links zijn opvolger Bert Kerkhof.

10. Toen de nieuwe school werd gebouwd, heeft het gemeentebestuur van Maasdriel (waar Alem vanaf 1956 bijhoorde) naarstig gezocht naar een goede be stemming voor de oude school.

Er werd besloten om eerst van de oude lokalen een gymzaal-dorpshuis te maken, enkele jaren later werd ook de oude speelplaats benut om het dorpshuis uit te breiden met bar, disco, bergruimte, garderobe enzovoort.

Op de foto het dorpshuis-gymzaal "De Drie Linden"; het woonhuis is gebleven.

11. Het hervormde kerkje van Alem, met rechts op de foto de toenmalige woning van de burgemeesters (onder andere van burgemeester Van Waardenburg en burgemeester Smits).

Dit kerkje is gebouwdin 1719 van afbraakmateriaal van een kerk die in 1717 zoveel hadgeleden van een watersnoodramp, dat opbouw niet meer mogelijk was. Deze afgebroken kerk was een rooms-katholieke kerk, maar was in 1636 in handen gekomen van de hervormden. De pastoor moest toen vluchten en week uit naar het dorpje Bokhoven. Vooral in de jaren 1820-1880 zijn er in dit kerkje veel diensten gehouden, mede doordat veel werknemers van de "Steenbakkerij" (nu Steenfabriek Rossum) lid werden van de Hervormde Kerk, omdat de heer C. Schiffer, die deze fabriek in 1830 had opgericht, kerkvoogd in Alem was.

In de Tweede Wereldoorlog is het kerkje bijna geheel verwoest. Na de oorlog heeft de diaconie het kerkje verkocht aan de gemeente Maasdriel. In 1961-1962 is het onder toezicht van Monumentenzorg, onder leiding van architect H. Korswagen uit Driebergen, door het aannemersbedrijf Woudenberg uit Groot Ammers geheel gerestaureerd.

Op 1 april 1966 werd het in gebruik genomen als klokkenmuseum door de firma H. Brokke, tot aan het jaar 1982. Daarna heeft de Natuurwacht Bommelerwaard er enige jaren tentoonstellingen gehouden op natuur-historisch en biologisch gebied. Dit tot 1989.

Hopelijk blijft dit echt mooie kerkje uit de rijke Alemse geschiedenis ook verder voor het nageslacht bewaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek