Alem vroeger en nu

Alem vroeger en nu

Auteur
:   T. Holtappels
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4938-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alem vroeger en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

12. Op de foto zien we de plaquette bij de rooms-katholieke kerk in Alem van de heilige Odrada.

Ver terug in het verleden is de geschiedenis van de heilige Odrada, geboren in Balen in Belgic, terug te vinden in het nog steeds bewaard gebleven getijdenboek van het Kapittel van Alem.

Op wonderbaarlijke wijze is Odrada in Alem terechtgekomen; nadat zij gestorven was heeft men haar lichaam in een kist op een ossekar gezet. Daar waar de kerkklokken zouden lui den als zij langs kwam, daar moest zij begraven worden. Dat was in Alem.

Een ander verhaal over Odrada is het volgende: haar vader ging op bedevaart naar Boxmeer (Heilig Bloed) en Odrada wilde mee. Zij mocht niet van haar vader, tenzij ze in de wei zelf een wild paard haalde. Het lukte haar met het kruis in de hand om een paard te temmen (zie plaquette) en alsnog haar vader in te halen.

In april 1940 is deze plaquette gemaakt door Carel Dericks uit Druten, onder toezicht van architect Joh. Riebergen uit Zaltbommel, aangebracht door Willem van Boxtel uit Alem. De tot ale kosten waren f 243,50. Op 28 juli 1940 werd onder grote belangstelling van de parochianen de plaquette gewijd door pastoor J. van Bergen.

13. Van oudsher hebben veel boeren in Alem hun kost verdi end in de veeteelt, maar dan ook met erg vee I enthousiasme. Niet aIleen: koeien voeren, melken en klaar is Kees. Nee! Proberen het beste vee te krijgen met de hoogste melkopbrengst. Vandaar dat er in Alem regelmatig, samen met Maren en Kessel en ver daarbuiten, fokveedagen werden georganiseerd.

Ook werd door de meeste boeren steeds meegedaan aan fokveedagen elders in het land, bijvoorbeeld in Kerkwijk. Hier werden dan vaak de hoogste onderscheidingen en de meeste prijzen in de wacht gesleept.

Maar niet aIleen de koeien stonden in de belangstelling, in het verleden was er ook een bloeiende geitenfokvereniging en bestond en be staat er nog vee I belangstelling voor paarden.

Op de foto zien we een van de vele, steeds druk bezochte fokveedagen in Alem.

14. Op deze foto zien we een van de grootste champignonkwekerijen, die van de familie Steenbekkers. Door sanering en ook door de vergrijzing zijn vele te kleine bedrijven van veeboeren in Alem verdwenen. Ze maakten plaats voor het "witte goud" van de Bommelerwaard: de champignonteelt. Slechts een handjevol hield stand en zij hebben nu zeer mod erne veeteeltbedrijven met loopstallen en melkinstallaties. De meeste Alemers werken dan ook buiten Alem.

15. Foto: de oude St. Odradastraat (vroeger Dijk). In de Tweede Wereldoorlog is van deze "dijk"-dorpsstraat praktisch niets heel gebleven. Vee! werd - in het begin direct na de oorlog - herbouwd met noodboerderijen en noodwoningen, geholpen door de dorpen Leimuiden en Nieuwveen, die het dorp Alem geadopteerd hadden. Vrij spoedig verdwenen deze noodwoningen en kwamen er permanente grote boerenbedrijven, tot in 1960. Daarna stond de nieuwbouw praktisch stil en dreigde er vergrijzing, waardoor zelfs de basisschool gevaar liep te verdwijnen. Gelukkig voor Alem is er door een goed "kleine-kernen" -beleid door de gemeente Maasdriel in 1970 verandering in gekomen.

16. De nu nog volgende foto's zullen laten zien dat Alem leeft. Na de Maaskanalisatie bleven aan de Kerkdrielse kant (het gat van Sientje) en aan de Rossumse kant (Den Bol) twee "dode" Maasarmen over. Na de oorlog werden beide door het Ministerie van Oorlog gebruikt als ligplaats voor kruitschepen. Maar na de jaren zeventig zijn deze verdwenen en onstond zowel aan de Kerkdrielse als aan de Alemse kant een uitgebreid recreatiegebied. Aan de Alemse kant groeide een prachtige jachthaven "De Maas": de huidige eigenaar is de heer H. Mom. Foto: jachthaven "De Maas".

17. Was er vroeger in Alem een kruidenierswinkel (Van Lent) en zelfs een bakkerij (familie Van Mook en familie Rooyakkers), lange tijd was Alem verstoken van een "eigen" dorpswinkel en aangewezen op winkeliers van buiten. Ook kon men in Alem terecht voor huishoudelijke artikelen en speelgoed, was er een benzinepomp en was er een winkel voor fietsen en tevens een reparatiewerkplaats (familie Broekmeuken-Bogers). Nu is Alem weer in het bezit van een "eigen" winkel. Op de foto: de supermarkt in een verbouwde boerderij: de "Mini-markt" (eigenaar Ger van Boxtel).

18. De oude, vertrouwde Boerenleenbank heeft altijd een dependance gehad in Alem (in een kamer in de woning van de familie C. Steenbekkers, met als kassier de heer Gr. van Boxtel). Sinds 1966 heeft de Rabobank een permanent gebouw waar de bevolking vier maal in de week terecht kan voor haar financiele beslommeringen. Huidige directeur is de heer H. van Breugel. De bank heeft een wezenlijk aandeel gehad (en heeft dit nog steeds) in de leefbaarheid van Alem zoals het nu is. Foto: de Rabobank in 't Buske.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek