Alem vroeger en nu

Alem vroeger en nu

Auteur
:   T. Holtappels
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4938-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alem vroeger en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Ook heeft Alem steeds zijn eigen eetgelegenheid gehad: de cafetaria op de zoider van het dijkhuis van de familie W. Rooyakkers en de cafetaria .Het Haasje" van de familie H. Steenbekkers. Ook nu heeft Alem een Ieuke eetgelegenheid: cafetaria "Het Weike" van de familie St. van Hemert-Rooyakkers (zie foto).

20. Overgenomen van aannemer W. van Boxtel (een oom), is er nu in Alem het geweldig gegroeide en uitgebreide aannemingsbedrijf van J .A. van Boxtel b. v. Bijna dertig jaar staat Jan van Boxtel aan het hoofd van dit bedrijf. Klein begonnen aan de Veerweg 8 heeft hij langzaam maar zeker samen met zijn broers en met meer dan 35 werknemers een zeer goede naam verworven in de verre omtrek, met zelfs een vestiging in Lexmond. Uitbreiding was daarom noodzakelijk. Vandaar een grote bedrijfshal, opslagplaats met kantoor en winkel in de Meerenstraat (zie foto).

21. Dank zij het feit dat Alem leeft, heeft Alem ook veel actieve verenigingen die veel activiteiten ontplooien. Foto: kindermiddag ter gelegenheid van het 50-jarigjubileum van V.V. Alem. Midden op de foto Willem Rooyakkers, een van de oprichters van de voetbalclub. V. V. Alem vierde in 1980 haar 50-jarig bestaan en is een bloeiende vereniging. In januari 1988 hebben zij vol trots hun nieuwe permanente accommodatie met kantine in gebruik genomen. In 1990 zal de voetbalclub haar 60-jarig bestaan vieren en wei in de maand september.

22. Vroeger toneelvereniging "De Vrede", opgericht na de Tweede Wereldoorlog, die ook veel buiten Alem optrad, bijvoorbeeld in Nieuwveen, een van de dorpen die Alem na de oorlog adopteerde; nu, reeds drie jaar met succes actief in Alem, toneelvereniging "Ons Dorpstoneel", Foto: toneelvereniging "De Vrede" tijdens een opvoering op het toneel bij cafe Van Ingen.

23. Jaarlijks terugkerend feest voor de jeugd, begeleid door "Fanfare Alem": het Sint-Nicolaasfeest,

24. Vanaf 1967, toen er een goede gelegenheid was, namelijk het Dorpshuis, kon ook Carnaval van de grond komen. Heel voorzichtig werd begonnen met een prins en een adjudant. Een jaar later werd een Raad van Elf toegevoegd, met vertegenwoordigers uit aile verenigingen en was er een echte kinderoptocht. Nu, 23 jaar later, is het een bloeiende vereniging met een van de grootste optochten in de gehele Bommelerwaard. Op de foto, van links naar rechts: adjudant Richard van Oers, Prins Rini I, Rini Leerintveld, en d'un urste Boer Toon Holtappels.

25. En ten slotte "Fanfare Alem", opgericht in oktober 1965. De geschiedenis van deze bloeiende, niet uit Alem weg te denken vereniging, vindt u in het tweede gedeelte van dit boekje. Op de foto de opening door toen nog "Jeugdfanfare Alem" van haar eerste muziekfeest met een muzikale rondwandeling door Alem (1967).

25 JAAR "FANFARE ALEM"

Van .Jeugdfanfare Alem" tot "Fanfare Alem",

Begin 1965 kreeg Toon Holtappels, vanaf september 1962 hoofd van de Odradaschool in Alem, van het bestuur van "Semper Crescendo" uit Kerkdriel het verzoek of via de Muziekschool Peter van Anrooy leerlingen van deze school muziekles mochten krijgen en een instrument leren bespelen. Natuurlijk.

Begonnen werd met twee leraren, de heer Van Ginkel voor de klarinetten ("denk aan het mondje") en de heer J. van Nerijnen, koperen blaasinstrumenten. Begin oktober 1965 kwam het verzoek van het bestuur van "Semper Crescendo": de leerlingen moeten ook naar de repetitie komen in Kerkdriel. Toen kwamen de problemen. De leerlingen waren nog niet zover dat ze met "de groten" mee konden spelen, het waren nog maar kinderen van 10 tim 12 jaar, het werd winter en de donkere weg van Alem naar Kerkdriel v. v. was te gevaarlijk en de repetitie en dus thuiskomst veel te laat (begin 20.00 uur tot 22.00 uur). Uit deze vervelende situatie ontstond: "Jeugdfanfare Alem".

Toon Holtappels, ook voorzitter van het jeugdwerk "De Jeugdcentrale" kreeg dit bestuur achter zich en o.l.v. Jan van Nerijnen was in oktober 1965 "Jeugdfanfare Alem" geboren. Overal werden oude instrumenten geleend en het eerste optreden was in november bij de komst van de Sint in Alem in cafe Van Ingen. Alem had destijds nog geen 500 inwoners, het aantalleden was 28 en het algemeen oordeel was: dit houden ze nog geen drie jaar vol. Maar dankzij het eerste bestuur (onderdeel van de Jeugdcentrale): A.W. Holtappels, voorzitter; mevrouw D. Ketels, secretaresse; mevrouw A. van Mook-de Veer, penningmeester; Gros den Teuling (t), lid; Toon van Boxtel, lid; en The Hanegraaf, lid; en de muzikale leiding van Jan van Nerijnen (eerste dirigent), Henk Vissers (tweede dirigent), Adrie Broekhof (derde dirigent) en nu Peter Lammers en de drumbandleiding van Antoon van Nistelrooy, Henk van Steenbrugge en nu Johan Toonen, bestaat nu "Fanfare Alem" 25 jaar!

Maar tijdens het bestaan van "Jeugdfanfare Alem" gebeurde er meer. Enkele feiten in het kort:

Op 1 april 1966 vond de opening plaats van het klokkenmuseum Kerkje Alem. (Expos ant de heer H. Brokke, hofleverancier antieke klokken uit Amsterdam.) De heer Brokke wilde ter gelegenheid van de opening van het kerkje .Jets" voor Alem doen. Door zijn contact met de voorzitter kreeg de jeugdfanfare haar eerste uniform: 30 stuks. Geweldig! Maar deze man hielp niet aIleen financieel; hij was als beschermheer zo

enthousiast dat hij het bestuur met raad en daad bijstond. Hierdoor ging Alem tweemaal naar Lenk (Zwitserland) en kwam Lenk tweemaal naar Alem. Tevens waren ze aanwezig bij de opening van het Jeugdwerk in Heemstede.

Bij vele vergaderingen was hij positief, stimulerend aanwezig. Helaas is de heer Brokke, veel te vroeg, gestorven.

Concours Fanfare: Wamel1e prijs; Hilvarenbeek 2e prijs; Nijmegen Ie prijs.

Concours Drumband: Rijssen (Ov.) Ie prijs; Renesse Ie prijs; Tilburg 2e prijs; Weurt (Gld.) Ie prijs; Loenen Ie prijs.

Voorts: meer dan 15 muziekfeesten met meer dan 250 korpsen en meer dan 10.000 muzikanten, ook uit het buitenland. Zelf 25 jaar aanwezig bij optochten met Koninginnedag, bevrijdingsdag, carnaval in en buiten Alem, concerten, serenades, taptoes, jubilea enz. Viering van eigen jubilea: Ie, 2e, 3e en 4e lustrum. Internationale concerten in Belgic, Duitsland en Zwitserland.

Acties voor instrumenten en kostuums door: donateursacties, verkoop kerststukjes, oud papier, loterijen en draaiavonden, nieuwjaarsconcerten, advertenties en sponsors, verkoop oliebollen enz.

Structureel gebeurde er gelukkig ook veel. Vanuit de "grater" wordende J eugdfanfare ontstond de behoefte aan "inspraak". Johan Toonen en Ria den Teuling werden vanuit de Jeugdfanfare aan het bestuur toegevoegd en via deze twee kreeg de Jeugdfanfare een eigen bestuur als "Fanfare Alem" met als nu-zittende bestuursleden: A.W. Holtappels, voorzitter; Dinie van Boxtel, secretaresse; Peter Ketels, penningmeester; Laurens Verhulst, lid; Corrie de Leeuw, lid; Joop van Mook, lid. Aantalleden: 42. Aantalleerlingen: 14. Dirigent: Peter Lammers. Instructeur drumband: Johan Toonen.

1965: opmerking: .Dit houden ze nog geen drie jaar vol."

1990: proficiat: "We hebben het 25 jaar volgehouden."

Opmerking: .Dit houden we nog langer vol!"

Maar: ook weer met de steun van heel Alem en velen daarbuiten!

A.W. Holtappels, voorzitter

25 JAHRE "FANFARE ALEM"

Von ,,Jugendfanfare Alem" zu "Fanfare Alem".

Anfang 1965 wurde Toon Holtappels, ab September 1962 Schulleiter der Odradaschule in Alem, von dem Vorstand von "Semper Crescendo" aus Kerkdriel gefragt ob, mit Hilfe der Musikschule Peter van Anrooy aus Zaltbommel, Schuler von dieser Schule Musikunterricht bekommen und ein Musikinstrument spielen lernen konnten. Das war naturlich moglich.

Es wurde mit zwei Lehrern angefangen: Herrn van Ginkel fur die Klarinetten und Herrn J. van Nerijnen fur die kupferen Blasinstrumente. Anfang Oktober 1965 kam die Bitte vom Vorstand von "Semper Crescendo" ob die Schuler nicht auch zu den Proben in Kerkdriel kommen konnten. Da entstanden dann die Probleme:

Die Schuler waren noch nicht so weit daB sie mit den "GroBen" spielen konnten, es waren Kinder von nur 10-12 Jahre alt. Es wurde Winter und die dunkle StraBe von Alem nach Kerkdriel war zu gefahrlich und die Proben, und damit auch die Heimkehr abends, viel zu spat.

Aus dieser schwierigen Situation wurde "Jugendfanfare Alem" geboren. Toon Holtappels, auch Vorsitzender des Jugendwerks "Die Jugendzentrale", bekam Unterstiitzung von dem Vorstand und unter der Leitung von Jan van Nerijnen entstand im Oktober 1965 "Jugendfanfare Alem". Dberall wurden alte Instrumenten geliehen und der erste Auftritt war in November bei der Ankunft von St. Nikolaus im Wirtshaus Van Ingen in Alem.

Alem hatte damals weniger als 500 Einwohner, Zahl der Mitglieder der Fanfare war 28, und der allgemeine U rteil war: das halten die keine drei Jahre durch. Aber dank dem ersten Vorstand (Teil der Jugendzentrale):

A.W. Holtappels, Vorsitzender; Frau D. Ketels-van Boxtel, Sekretarin; Frau A. v. Mook-de Veer, Kassenfuhrerin; Gros den Teling (t), Mitglied; Toon van Boxtel, Mitglied; The Hanegraaf, Mitglied; und dank der musikalen Leitung von Jan van Nerijnen (erster Dirigent), Henk Vissers (zweiter Dirigent), Adrie Broekhof (dritter Dirigent) und jetzt Peter Lammers und der Leitung der Drumband von Anton van Nistelrooy, Henk van Steenbrugge undjetzt Johan Toonen, ist "Fanfare Alem" 25 Jahre alt!

Aber wahrend der Zeit der "Jugendfanfare Alem" passierte mehr. Kurz einige Daten: Am 1. April 1966 wurde das Museum von antiken Uhren in das Kirchlein von Alem eroffnet. Aussteller war der Herr Henk Brokke, Hoflieferant aus Amsterdam. Herr Brokke wollte beim Eroffnen des Museums etwas Besonderes fur Alem tun. Wegen seiner Kontakte mit dem Vorsitzender bekam die Jugendfanfare ihre erste Uniform,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek