Alkmaar in oude ansichten deel 1

Alkmaar in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Th. P.H. Wortel
Gemeente
:   Alkmaar
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3507-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 22.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Alkmaar in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Alkmaar in oude ansichten deel 1

door Th.P.H. Wortel

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 3507 5 ISBNI3: 978 90 288 3507 8

© 1967 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de zevende druk uit 1997

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

INLEIDING

De belangstelling voor oude prentbriefkaarten is vooral na de oorlog sterk gestegen en de prijzen die men er voor durft te vragen, niet minder! Dit was wel te verwachten, want ze zijn in vele opzichten aantrekkelijk. Ze be waren het aspect en de sfeer van de wereld van onze grootouders, van een tijd, die eigenlijk nag niet zo ver van ons af ligt, maar die veel verder af lijkt doordat in de laatste 60 jaren alles zo snel en ingrijpend is veranderd. Ze zijn daarenboven van groot belang voor de topografische documentatie, omdat er allerlei op voorkomt, waarvan geen andere afbeeldingen bewaard bleven.

De Alkmaarse prentverzameling dankt aan haar eerste verzorger, C.W. Bruinvis, gemeentearchivaris 1900-1917, die het be1ang van de "oude ansichten" begreep, dat deze al van den beginne begeerd en verzameld werden. Uit de op het gemeentearchief berustende uitgebreide verzameling werd een keuze gedaan, voornamelijk uit de jaren 1900-1910.

Alkmaar, dat nu ruim 60.000 inwoners telt, te1de er toen rand 20.000. Buiten de oude wallen was een aarze1end en pril begin van nieuwe wijken, met daarin veel, dat we nu graag weer willen afbreken ... Het was een echte provinciestad, waar het leven, in kringen en kringetjes, rustig zijn gang ging; een stad, die echter op marktdagen - en die waren er veel - druk werd bezocht door boeren en buitenlui. Er waren nog geen

"winkelpaleizen", maar wel heel vee1 kleine zaken op allerlei gebied. De stad te1de vele ambachtelijke bedrijven en enke1e fabrieken, maar kende geen grootindustrie. Door zijn boomrijkdom, zijn parken en houten, was het een ideale woonstad, waar dan ook vele renteniers neerstreken en er aan en buiten de singels hun landelijke woningen lieten bouwen.

De sociale toestanden waren nog allesbehalve ideaal. Er werd veel armoe ge1eden en er waren veel bedeelden en bedelaars. Het leven was in 't algemeen nog eenvoudig en sober en verge1eken met nu ook heel rustig. Een auto was een uitzonderlijke verschijning, zelfs fietsen zag men weinig. Paarden en rijtuigen, hondekarren en handwagens beheersten het straatbeeld. Het verkeer te water was erg druk: vooral op marktdagen lagen de grachten vol met schepen en schuiten, waaronder een enke1 gemotoriseerd, maar de meeste nog afhankelijk van wind- of handkracht. U wordt uitgenodigd tot een wandeling door deze stad van toen.

Bij elk plaatje wordt een klein commentaar gegeven. Voor deze bijschriften ben ik grate dank verschuldigd aan de heer R. Bankert, kenner van zijn stad als geen ander! Het met hem bekijken van die oude "ansichten" was een bijzonder genoegen, dat hij en ik ook aan u toewensen.

Th. P. H. Wortel

Vanaf Bergen was de weg naar de stad volkomen landelijk: links de groentetuin van Brasser, rechts het land van Buren, waar nu de Rembrandtstraat e.d. zich uitstrekken.

7

8

De Watertoren, anna 1902, gezien vanaf de Stationsweg.

Alianoar.

En hier steekt de Watertoren uit boven het dichte geboomte langs de Bergerweg, gezien vanuit het Scharloo (1901).

9

~ , .

~::r~a:~..c.... _ __

10

Het oude Scharloo, waarvan de zuidzijde welke u hier ziet, terwille van de verbreding, geheel werd afgebroken. Rechts het cafe Het Nieuwe Delftse Wapen, daarnaast de bakkerijen Caarls en De Spoorklok.

UITO. H. J. 800"'. AMSTER""'M.

rreSI.f.'1"lre.fJ. AI/;mam·.

Hier, tegenover de Bergerhout, stonden vele rentenierswoningen.

11

I

r- 2J2~aar~ J:K:'1aar

De Egmondervaart gezien vanaf de Verlaatjesbrug. Op een restant van de koepel-

12 woning na, zijn de oude huizen aan de oever verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek