Almelo in oude ansichten deel 2

Almelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Nieuwerth
Gemeente
:   Almelo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2357-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Almelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Het centrum van de Grotestraat is in 1935 niet veel veranderd vergeleken bij de vorige kaart. Je ziet er in elk geval een paar fietsers en links een verplicht aan die kant geparkeerde auto. Ook de straat is nog van de bekende kinderkopjes voorzien en het politiebureau is nu ingericht als verkeershuis. VerschiIIende winkels zijn aan de bovenkant nog te herkennen, namelijk de middenstandshuizen van de voorpagina. Thans is het hele gedeelte Grotestraat Noord afgesloten en heeft het de naam City Promenade gekregen met nog meer moderne winkelpuien. De straat is nu met leilinden en bloombakken versierd en het is er gezellig winkelen.

10. Deze luchtopname van de K.L.M. van 1952 geeft u een beeld hoe Almelo emit ziet na demping van de haven. Duidelijk is rechts het gedeelte Grotestraat Noord en Zuid te zien. Ook de oude markt met de nu gesloopte werf, de Wierdensestraat, Boompjes, Ada- en Marktstraat zijn te zien. Tevens zien we de textielfabrieken in het centrum, namelijk de fahricken van Scholco, de Twentse Spinnerij, Tubantia, Java, De Grenzen, Iridic, Ten Cute en Palthe Veredelingsbedrijven, daar waar nu het stadhuis staat. Rechts boven is de nog onbebouwde Haghoek te zien.

11. Allieht zal hier, in de tuin aehter de societeit "Tot Nut en Vermaak" in 1930, wel een jubileum te vieren zijn. In elk geval ging het toenmalige politiekorps op een staatsiefoto. In het midden zit de hoofdinspeeteur Brasser met reehts naast hem burgemeester Wijkerheld Bisdom. De staande man met de witte baard is de gepensioneerde heer Mulder. Verder staan en zitten hier de heren: Oddings, Westendorp, Gaalman, Smit, Spijker, Versehoor, Van de Mast, Alfrink, Roelofs, Bekhuis, Dijkslag, Wilmink, Bovenkarnp, inspeeteur Koot en anderen.

K.l.M. FOIO Copyrlght 16228

12. Hier zien we in vogelvlucht het Almelose centrum, anno 1935. Deze foto is genomen door de K.L.M. Het werfcomplex, rechts vooraan op de fo to, is thans geheel gesloopt. De firma Schaake, op de hoek tegen 't Schokland aan, en garage Mulder bleven gespaard. Ook de Schutten, het Marktplein en de Wierdensestraat zien we hier duidelijk, zo ook het wit gepleisterde hotel "Van Ouds De Prins", rechts, met in het midden de waag. Daarachter liggen de rijksgebouwen, waaronder het huis van bewaring met de rechtbank.

13. Dit is de laatste opname van het hotel "Van Ouds De Prins", van de familie Ten Dam (1939), voordat een born in de oorlog, op de veertiende februari 1945, dus kort voor de bevrijding, er een einde aan maakte. Hierbij waren twee doden te betreuren. Op de achterkant van de kaart staat nog aangegeven dat logies met ontbijt f2,50, lunch fl,25, diner fl,75, de koffietafel fl,OO en een twaalfuurtje maar f 0,65 kostte. Thans zijn hier de vestigingen van de Hema en het modehuis Duthler. Daarboven zijn Getes (meubelen) en diverse kantoren gevestigd.

14. Wat een last overstromingen a1 niet kunnen veroorzaken, zien we hier op de markt, kruising Wierdenscstraat, bij de laatste vloed in februari 1946. U zult nog enkele van deze situaties in dit boekje tegenkomen, want de wateroverlast is vroeger altijd de vijand van Almelo geweest, mede doordat Almelo als het ware in een laag gebied van Twente ligt, waar veel beken samenkomen. Wanneer het vroeger vcel regen de, traden de beken dan ook prompt buiten hun oevers en liepen grote delen van Almelo onder water. Dit was zowel voor de boeren als voor de burgers een kwalijke toestand. Hier is door de Wierdensestraat een sleuf gegraven naar de havenkom. Thans is men nog steeds bezig de waterstand rondom Almelo te verbeteren. Om er in de toekomst zeker van te zijn droge voeten te houden, wordt er een nieuw lateraal kanaal gegraven.

15. Ook dit panorama van de stad in 1935 mag hier zijn plaats hebben. Hier is de Grotestraat van noord tot het centrum te zien. Het prachtige groen rond de kerk en "Huize Almelo" komen volledig tot hun recht. We zien dat wij hier een duidelijk voorrecht ten opzichte van andere steden in Twente hebben wat de groenvoorziening betreft. Men kan hier in de stad, zo vanuit de drukke winkelstraten, de Gravenallee in, het "Vierkantje" rondo De drie boven de bomen uitstekende schoorstenen zijn van de leerlooierij van de firma Gast en de andere twee van de firma Ten Bos, veredelings- en bontweverijen. Op de foto is te zien dat er to en nog niet zoveel verkeersdrukte was als tegenwoordig.

16. Marktdag in 1935. Naarmate de bevolking groeit, groeit ook de marktomvang. Het aantal kramen is uitgebreid en de lappenkooplui, met hun waren op de grand, zijn hier duidelijk te zien. Ook is hier de tot ijseowagen verbouwde oude Ford van de bekende Reekers van de Bornebroeksestraat te zien. De tijd dat de boerinnen met hun klapkorven met eieren hun handel aanbieden is voorbij. Dit gebeurde in de waag, waar ze op schragen met een plank erover hun eieren uitstalden. Ze worden nu van de boerderij gehaald door opkopers. Alleen boer Ter Wee houdt het nog op de markt vol. Rechts, in de twee kleine boogdeuren (van de waag), was "De Vleeschhal", daar kon men op donderdag vlees kopen. Maar ook dit is verleden tijd geworden, daar er nu voldoende slagers zijn.

.7llmelo

971arht .

17. Op deze foto van 1937 zien we dat er op de markt, aan de kant van de havenkom, grote drukte heerste. Daar waren in de jaren twintig en dertig veel boeren aanwezig. Zij verkochten hun agrarische produkten, die men in kleedwagens vervoerde, op de markt. In die wagens zaten vaakjonge biggen en veel halfmuds manden met prachtige duurappels, zoals goudreinetten, sterappels, notaris, bellefleur enzovoort. Deze waren keurig in stro verpakt en de kooplui kwamen hoofdzakelijk uit Tubbergen met hun handel. De siepels (uien) en dikke winterwortels kwamen hoofdzakelijk uit Ootmarsum. Ook stonden op dit gedeelte de standwerkers. Ik denk aan de neger, die zijn tandpasta aan de man bracht door met zijn stoel in de mond te zwaaien en aan de bekende zangers, die hun liedjes grif aan de jongelui verkochten.

18. Een echt huiselijk toneeltje uit de crisisjaren, rond 1935. Al was het dan op een turfschip, moeder de vrouw was druk met vlees braden en bij de turfhandelaar Dijkstra liep zo te zien het water zogezegd al uit de mond. Het was een warme zomer en dan viel het ook niet mee om in het kleine kombuisje deze werkzaamheden te verrichten. Normaal werden de zogenaamde turfbokken en -schuitjes niet bewoond, maar sommige turfschepen waren groot genoeg om er in te wonen. Zij kwamen met hun lading dan ook veelal uit Drenthe, vol zwarte, harde turven. Op de achtergrond het pakhuis van wijnhandel Bakker met daarnaast de Boerenbond,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek